WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Облігації - Курсова робота

Облігації - Курсова робота

підлягали вільному обігу. Прийняття для погашення облігацій і здійснення платежів за ними провадились генеральним платіжним агентом уряду України, Національним банком України та додатковими платіжними агентами. Згідно з умовами випуску визначені обсяги облігацій могли обмінюватись на матеріально-технічні ресурси або акції підприємств, що приватизовувались. Однак облігації так і не були обміняні на акції приватизованих підприємств. Вони були викуплені урядом України.
У лютому 1998 р. відбулася перша емісія єврооблігацій України. Міністерство фінансів України отримало від продажу єврооблігацій 732 млн нім. марок. За рахунок коштів, отриманих від розміщення єврооблігацій, була погашена заборгованість за кредитом Росії за 1997р. у розмірі 104,2 млн дол., здійснені платежі за зовнішнім боргом у розмірі 30 млн дол. та викуплені ОВДП на суму 320 млн грн. Залишок коштів становив 225 млн грн. і був спрямований на фінансування інших бюджетних витрат.
Номінал єврооблігації - 100 нім. марок, термін обігу - 3 роки, річний купон за облігаціями - 16%. Випуск облігацій було здійснено через банк "Chase Manhattan Luxembourg". Перед розміщенням позики агентством "Moody's" Україні був присвоєний кредитний рейтинг В2. Облігації були розміщені серед інвесторів за цінами від 99,5 до 103% від номіналу, що забезпечило дохідність на рівні 16,2-14% річних. Слід зауважити, що процентна ставка 16%річних за облігаціями державних позик, номінованих у німецьких марках, стала на той час найвищою на європейському ринку за останні п'ятдесят років.
У березні 1998 р. Україною було здійснено другий випуск євро-облігацій обсягом 500 млн ЕКЮ з терміном погашення через два роки та дохідністю на рівні 15,1%. Кошти, отримані від розміщення облігацій, були використані на погашення заборгованостей за заробітною платою, соціальними виплатами, на поповнення валютних резервів НБУ, що зазнали суттєвих втрат у результаті відтоку нерезидентів з ринку ОВДП, та на інші цілі. На травень 1998 р. загальна сума зовнішнього боргу становила 10,5 млрд дол.
Значне боргове навантаження на видаткову частину Державного бюджету привело до необхідності розпочати реструктуризацію не тільки внутрішньої, а й зовнішньої заборгованості.
У серпні 1999 р. шляхом обміну боргових зобов'язань України з погашенням у вересні 2000 р. на боргові зобов'язання з погашенням у лютому 2001 р. було зменшено виплати за державним зовнішнім боргом у 2000 р.
З лютого по березень 2000 р. була проведена глобальна реструктуризація, що охопила 98% облігацій зовнішньої позики, емітованих Україною. Протягом цього часу згідно з постановою КМУ від 11.02.2000 р. № 360 "Про випуск облігацій зовнішньої позики 2000 р." були емітовані облігації зовнішньої позики. Вони були випущені у двох валютах (евро і дол. США), мали два типи номіналу - від 150 тис. і від 1 тис. дол. США і один термін обігу - сім років. Якщо єврооб-лігації розміщувалися серед інституціональних інвесторів США, то їхня номінальна вартість була не меншою за 150 тис. дол. Поза США розміщувалися облігації меншого номіналу (починаючи з 1 тис. дол.). Оголошена Мінфіном процентна прибутковість українських облігацій, номінованих у евро, дорівнювала 10 %, у доларах - 11 % річних. Виплата доходу за цими облігаціями здійснюється Україною щокварталу (15 березня, 15 вересня і 15 грудня) протягом кожного року до моменту повного погашення. Повне погашення усіх єврооблігацій, випущених Україною в 2000 p., має відбутися 15 березня 2007 р.
4. Республіканські позики,. В 1996 р. відбулася перша кримська республіканська позика. Емітентом облігацій виступило Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим. Облігації процентні, загальний обсяг емісії - 5 млн грн., термін погашення - 91, 182 та 273 дні з щоквартальною виплатою доходу на рівні 60% річних, номінальна вартість облігацій - 100 грн. Близько 85% емісії було розміщено серед комерційних банків, 15% - серед інших юридичних осіб. Грошові кошти, що надійшли від реалізації облігацій республіканської позики, були зараховані до республіканського бюджету. Друга кримська республіканська позика відбулася також у 1996 р. Були емітовані чотирирічні облігації із загальним обсягом емісії 120 млн грн.
5. Муніципальні облігації. Облігації місцевих позик випускаються в документарній формі на пред'явника або у бездокументарній формі. Джерелом погашення облігацій не можуть бути кошти від випуску нових позик. Крім того, максимальний розмір сумарної вартості випусків облігацій місцевої позики не має перевищувати 30% дохідної частини бюджету емітента за попередній рік. Випуск облігацій місцевої позики обов'язково здійснюється із зазначенням мети випуску.
Генеральними агентами місцевих позик переважно виступають комерційні банки. Вони, як правило, здійснюють діяльність з обслуговування ринку облігацій: їх продаж, погашення, взаємовідносини з третіми особами. Кошти місцевих позик спрямовуються на програми стабілізації економіки та соціально-економічний розвиток міст та областей. Поряд зі звичайними проводяться транспортні та житлові позики, призначені для залучення коштів юридичних та фізичних осіб з метою інвестування в житлове будівництво та на розвиток інфраструктури.
Власниками місцевих облігацій можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Власниками муніципальних облігацій (якщо це не житлові позики) переважно є юридичні особи. Облігації випускаються як у паперовій, так і безпаперовій формі, як процентні, так і безпроцентні. Процентні виплати часто встановлюються на рівні 70% від середньої облікової ставки Національного банку України за період обігу облігацій.
У 1995 р. з'явились перші облігації внутрішніх місцевих позик. Випуски муніципальних облігацій були зареєстровані в Київській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, деяких інших областях та в Автономній Республіці Крим.
Відповідно до умов випуску багатьох місцевих позик при розміщенні менш як 20% обсягу емісії позики вважаються такими, що не відбулися. Незважаючи на таку низьку межу, деякі позики не розмістили і 1% облігацій.
Деяким міськрадам, наприклад Львівській, було відмовлено у реєстрації інформації про випуск облігацій у зв'язку з невідповідністю поданих документів чинному законодавству. У зв'язку з численними порушеннями чинного законодавства при проведенні деяких місцевих позик органами контролю приймались рішення про закриття позик.
Умовами випуску безпроцентних облігацій першої обласної сільськогосподарської цільової позики (Харківська обл.) передбачалось погашення пшеницею. Проте у зв'язку з неврожаєм погашення відбулося насінням соняшника. Крім того, в умовах емісії процентних облігацій другої міської позики в Харкові

 
 

Цікаве

Загрузка...