WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Облігації - Курсова робота

Облігації - Курсова робота

року" від 11 грудня 1995 р. № 994 передбачався випуск ОВДП загальним обсягом емісії 5 трлн крб. з розрахунку 90% річних з термінами погашення 91, 182 та 273 дні. Всього у 1995 р. було проведено 28 аукціонів, від яких у бюджет надійшло ЗО 416 млрд крб. На аукціонах переважно розміщувались ОВДП з терміном погашення 91 день не тільки як найбільш привабливі для інвесторів, а і як найбільш придатні для виплати доходу та погашення облігацій попередніх випусків.
На початку 1996 р. зобов'язання держави за ОВДП становили близько 25,3 трлн крб., або 253 млн грн. Законом України "Про Державний бюджет на 1996 рік" джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України визначались внутрішні державні позики в розмірі 150 млрд крб. При цьому передбачався перехід від процентних облігацій до дисконтних (безпроцентних).Терміни погашення державних облігацій - 28, 63, 91, 182, 273 дні та один рік з виплатою доходу з розрахунку 90% річних. За облігаціями з терміном погашення 182, 273 та один рік виплата доходу здійснювалась щокварталу, за облігаціями з терміном погашення 28, 63 та 91 день - під час погашення. Номінальна вартість облігацій становила 10 та 100 млн крб. Погашення та виплата доходу здійснювались у безготівковій формі.
29 квітня 1996 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 469 "Про випуск безпроцентних (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики 1996 року", згідно з якою державні облігації розміщувались серед фізичних та юридичних осіб на добровільних засадах за ціною, нижчою від їх номінальної вартості (номінальна вартість однієї облігації становила 10 млн крб.) Ці облігації, як і попередні, також випускались у вигляді записів на відповідних рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.
Для того щоб зробити ринок державних облігацій більш привабливим не тільки для комерційних банків, а й для інших інвесторів, у 1996 р. Головна державна податкова інспекція України направила лист "Про оподаткування прибутку від здійснення операцій з облігаціями внутрішніх державних і місцевих позик", відповідно до якого об'єктом оподаткування не вважались проценти, нараховані на облігації державних і місцевих позик. При цьому оподаткування прибутку резидентів та нерезидентів від здійснення операцій з державними облігаціями проводилось однаково. Проте ставка оподаткування прибутку для нерезидентів, що не здійснюють підприємницької діяльності в Україні, встановлювалась на рівні 15%, у зв'язку з чим ринок державних облігацій ставав значно привабливішим для нерезидентів, ніж для резидентів України.
В умовах високих рівнів інфляції та зниження реальної дохідності ОВДП комерційні банки поступово почали переказувати свої кошти з ринку державних облігацій на інші, більш прибуткові ринки. На активізацію діяльності комерційних банків на ринку ОВДП 28 травня 1996 р. була спрямована постанова Правління НБУ № 125 "Про тимчасовий порядок формування комерційними банками фонду страхування вкладів фізичних осіб", яка зобов'язувала комерційні банки створювати фонди страхування вкладів фізичних осіб за рахунок придбання останніми державних цінних паперів та передачі їх на зберігання до НБУ. При відмові комерційного банку передати на зберігання до НБУ державні цінні папери або при порушенні умов договору НБУ мав право застосувати до банку відповідні санкції.
З метою підвищення зацікавленості комерційних банків у придбанні облігацій внутрішньої державної позики та поліпшення їх ліквідності постановою НБУ "Про тимчасовий порядок формування комерційними банками фонду страхування вкладів фізичних осіб" № 228 від 30 серпня 1996 р. встановлювався коефіцієнт ризику "О" для вкладень у державні боргові зобов'язання.
Для спрощення процедури погашення облігацій з боку Міністерства фінансів України й одночасної купівлі облігацій з боку комерційних банків грошові розрахунки між учасниками аукціонів з первинного розміщення ОВДП у 1997 р. почали проводитись на кліринговій основі. Кліринг здійснювався з урахуванням взаємних грошових зобов'язань між учасниками торгів за придбані облігації з одного боку та Міністерства фінансів при сплаті доходу або погашенні облігацій - з другого, за умови, що терміни проведення платежів збігаються.
Кошти від випуску ОВДП у 1996 р. покрили дефіцит Державного бюджету в розмірі 1569 млн грн. Протягом року було проведено 283 аукціони з розміщення ОВДП. Всього в 1996 р. було розміщено облігацій внутрішньої державної позики на суму 3,3 млрд грн., що в 12,6 раза більше, ніж у 1995 р.
Сума заборгованості уряду за державними цінними паперами, включаючи проценти за ними, на початок 1997 р. становила 2342 млн грн.
Випуск державних облігацій у 1997 р. регламентувався постановою Кабінету Міністрів України "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997 року" від 4 січня 1997 р. № 2. Це були дисконтні облігації номінальною вартістю 100 грн. і термінами погашення 28, 63, 91, 182, 273 дні та один рік.
Частка дефіциту бюджету, що покривалась за рахунок ОВДП, зросла в 1997 р. до 60%. (У 1995 р. вона становила 6%, у 1996 р. - 35%.) В умовах недостатності інших джерел фінансування облігації внутрішньої державної позики стали основним джерелом фінансування дефіциту бюджету. Для того щоб досягти необхідних рівнів залучення коштів до бюджету, дохідність облігацій підвищувалась, що не могло не призвести до негативних наслідків.
З липня 1997 р. прибуток від проведення операцій з ОВДП на вторинному ринку почав оподатковуватись на загальних підставах за ставкою 30%. Це поставило в неоднакові умови резидентів та нерезидентів, які здійснювали операції з купівлі-продажу ОВДП. Частка нерезидентів на ринку ОВДП досягла в 1997 р. 60%. Ринок ОВДП став значною мірою контролюватись нерезидентами, що загрожувало економічній безпеці держави. Капітал нерезидентів, досить рухливий і чутливий до змін на різних сегментах фінансового ринку, був спроможний у будь-який час переміститися на валютний ринок і репатріюватися за кордон.
Основною проблемою на ринку ОВДП на початку 1998 р. стала необхідність погашення випущених раніше ОВДП, загальна сума заборгованості за якими досягла 13,2 млрд грн. При цьому поточну заборгованість у розмірі 8,8 млрд грн потрібно було погасити протягом 1998 р. Не маючи коштів для погашення заборгованості, Міністерство фінансів та Національний банк України у вересні 1998 р. оголосили про реструктуризацію внутрішнього боргу через конверсію середньострокових ОВДП у довгострокові (КОВДП) з терміном погашення через два роки для нерезидентів та через 3,5 року для резидентів. Проведена конверсія дала змогу суттєво скоротити виплати за ОВДП, але не вирішила всіх проблем, пов'язаних з обслуговуванням внутрішнього боргу.
У 1999

 
 

Цікаве

Загрузка...