WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Валютне регулювання і здійснення операцій, валютний контроль. - Реферат

Валютне регулювання і здійснення операцій, валютний контроль. - Реферат

валюту юридичним особам-резидентам для працівників, які від'їжджають у службове відрядження або на гастролі, проводиться тільки уповноваженими банками та їх філіями.
Іноземна валюта, придбана резидентами через уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, має бути використана резидентом протягом п'яти робочих днів з часу зарахування її на його поточний рахунок на цілі, зазначені в заяві на купівлю іноземної валюти.
У разі порушення резидентами термінів використання валюти придбана іноземна валюта продається уповноваженим банком протягом п'яти робочих днів на міжбанківському валютному ринку. При цьому додатна курсова різниця, що може виникнути за такоюоперацією, щокварталу направляється до Державного бюджету України, а від'ємна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента.
У разі повернення на адресу резидента коштів у іноземній валюті, що були куплені на міжбанківському валютному ринку та перераховані на користь нерезидента, у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання частково або повністю не виконані, ці кошти не можуть бути використані з іншою метою і підлягають продажу з розподільчого рахунку.
Уповноважені банки та уповноважені кредитно-фінансові установи зобов'язані продавати без доручення клієнтів усі надходження на користь клієнтів у іноземній валюті, що підлягають відповідно до чинного законодавства продажу на міжбанківському валютному ринку України протягом п'яти банківських днів з часу зарахування таких надходжень на їх кореспондентські рахунки або рахунок каси.
Кошти в іноземній валюті, які були зараховані на розподільчий рахунок і не підлягають за чинним законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку України, уповноважений банк або уповноважена кредитно-фінансова установа зобов'язані перерахувати на поточний рахунок клієнта без його доручення не пізніше п'яти банківських днів з часу зарахування цих коштів на розподільчий рахунок.
Продаж за дорученням клієнта його власних коштів у іноземній валюті уповноважений банк або уповноважена кредитно-фінансова установа зобов'язані здійснювати протягом п'яти банківських днів з часу списання цих коштів з поточного рахунка клієнта.
Обмеження щодо терміну продажу іноземних валют, як і деякі інші обмеження щодо проведення валютних операцій на міжбанківському валютному ринку України, поширюються тільки на іноземні валюти, які належать до першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ.
Гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти в усіх випадках має бути зарахований на основний поточний рахунок власника коштів не пізніше двох банківських днів після надходження на кореспондентський рахунок відповідної суми в гривнях.
Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ або тягне за собою стягнення пені.
Виручка резидентів у іноземній валюті за експорт фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення фармацевтичної продукції, що експортується. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ або тягне за собою стягнення пені.
Пеня за кожний день прострочення терміну розрахунків становить 0,3% від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставлено! продукції) в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості.
Потребують індивідуальної ліцензії НБУ або тягнуть за собою стягнення пені також імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується. Ліцензується в разі потреби також виконання резидентами довгострокових договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного і фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення тощо.
Рекомендована література
1. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР.
2. Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання. Закон України від 28 січня 1994 р. № 3890-ХІІ.
3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93.
4. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України. Затверджено постановою Правління НБУ від 12 липня 2000 р. №283.
5. Правила здійснення переказів іноземої валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти. Затверджено постановою Правління НБУ від 17 січня 2001 р. № 18.
6. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджено постановою Правління НБУ від 26 березня 1998 р. № 119.
7. Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб. Постанова Правління НБУ від 4 вересня 1998 р. № 349.
8. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному рику України. Затверджено постановою Правління НБУ від 18 березня 1999 р. № 127.
9. Правила прийому в члени Української Міжбанківської Валютної Біржі. Затверджено Біржовим комітетом УМВБ 13 вересня 1993 p., протокол № 3.
10. Балабанов И.Т. Валютные операции. - М., 1993.
11. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга. - М., 1995. 12. Платонова ИЛ. Валютный рынок и валютное регулирование. - М., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...