WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Активи комерційного банку - Реферат

Активи комерційного банку - Реферат

ризику кредити підлягають окремій класифікації. Класифікація кредитів за ступенем ризику використовується для визначення необхідного розміру резервів, які треба сформувати для забезпечення втрат за позиками та для визначення зважених за ризиком активів. Активи, зважені за ступенем ризику (Ар), розраховуються як сума активів однакового рівня ризику (А) помножених на відповідні коефіцієнти ризику (qt):
Зваження активів за ступенем ризику використовується для оцінювання показників достатності капіталу та якості активів банку.
Майже за всіма групами активів банком створюються відповідні резерви на покриття можливих втрат. Особливої уваги заслуговує механізм формування резервів на покриття можливих втрат за позиками. Створення резервів, пропорційних можливим втратам за позиками, з одного боку дає можливість банку зберегти фінансову стійкість при невиконанні зобов'язань позичальниками, а з другого - є визнанням незадовільної якості кредитного портфеля. Банки, які формують недостатні резерви, неправильно відображають своє фінансове становище, а саме завищують свої активи та власний капітал. Банки, які створюють надлишкові резерви, занижуютьсвої активи та власний капітал.
Згідно з Положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків вітчизняні комерційні банки мають здійснювати формування:
o загального резерву за рахунок прибутку, що залишається після оподаткування
o спеціального резерву за рахунок збільшення валових витрат (у визначеному розмірі) чи за рахунок прибутку, що залишається після оподаткування.
Резерви створюються для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів. Розмір резерву визначається відповідно до загальної суми усіх кредитів, класифікованих за ступенем ризику і з урахуванням коефіцієнтів ризику. При визначенні рівня резервування комерційний банк враховує клас позичальника та стан погашення ним кредитної заборгованості.
Погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та процентів за нею вважається:
o добрим, якщо заборгованість за кредитом та проценти за ним сплачуються у встановлені терміни;
o слабким, якщо прострочена заборгованість за кредитом та проценти за ним становлять не більш як 90 днів;
o недостатнім, якщо прострочена заборгованість за кредитом та проценти за ним становлять понад 90 днів.
Визначення класу позичальника здійснюється на основі оцінки фінансового стану позичальника та оцінки перспектив його розвитку. Згідно з результатами аналізу фінансового становища встановлено п'ять класів позичальників (табл. 15.1).
На основі класифікації позичальників та стану погашення заборгованості здійснюється класифікація кредитів (табл. 15.2). Кредити поділяються на стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні.
Таблиця 15.1. Класифікація позичальників
Клас Опис позичальника
А Фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та процентів за нею у встановлені терміни. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі здійснюватиметься на такому самому високому рівні
Б Фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу
В Фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення
Г Фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу
д Фінансова діяльність свідчить про збитки і очевидно, що ні основна сума кредиту, ні проценти за нею не можуть бути сплачені
Таблиця 15.2. Класифікація кредитів
Клас позичальника Погашення заборгованості
Добре Слабке Недостатнє
А Стандартний Під контролем Субстандартний
Б Під контролем Субстандартний Сумнівний
В Субстандартний Сумнівний Безнадійний
Г Сумнівний Безнадійний - "-
Д Безнадійний - "-
На основі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо кожної групи кредитів (табл. 15.3). Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву. При визначенні розміру резерву сума заборгованості за кожним позичальником окремо зменшується на вартість застави та окремих видів гарантій, визначених законодавством.
Таблиця 15.3. Рівні резервування
Кредити Рівень резерву, %
Стандартні 2
Під контролем 5
Субстандартні 20
Сумнівні 50
Безнадійні 100
Комерційний банк формує резерви під всі категорії заборгованостей за кредитами щомісяця. При цьому резерви використовують лише на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом.
Рекомендована література
1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП.
2. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 29 вересня 1997 р. № 323.
3. Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 17 листопада 1997 р. № 380.
4. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджена постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368.
5. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 1998.
6. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. - К., 1998.
7. Панова С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М., 1996.
8. Черкасов Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М., 1995.
9. Роуз П.С. Банковский менеджмент. - М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...