WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу - Реферат

Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу - Реферат

класифікація і його роль у світовій економіці.
Міжнародний кредит-це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.
Класифікація кредитів різноманітна:
1.За призначенням:
а)комерційні кредити-це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.
б)фінансові кредити-це кредити, які можуть викорстовуватися позичальниками на довільні цілі(інвестиції,придбання цінних пеперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)
2.За джерелами кредитування:
а)внутрішні-це кредити, які надаються суб"єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.
б)зовнішні-це кредити іноземних позичальників національним суб"єктам для здійснення ЗЕД.
3.Суб"єктами кредитування:
а) приватні кредити-це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.
б)державні кредити-це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.
в)кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій.
г)змішані кредити-це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредитлрами.
4.За формою надання:
а)товарні кредити-це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.
б)валютні кредити-це грошові фінансові кредити.
5.За формою забезпечення:
а)забезпечений кредит-це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.
б)бланковий кредит-це міжнародний кредит, який надається під зобов"язання боржника сплатити його і під соло-вексель з одним підписом позичальника.
6.За терміном дії:
а)короткострокові кредити - до 1 року.
б)середньострокові кредити - від 1-5 років.
в)довгострокові кредити - зверх 5-7 років.
У розвитку світового господарства міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. У той же час він може приводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платіжну спроможність позичальників за рахунок сплати величезних процентів за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.
4.Суть іноземних інвестицій, види та форми.
Міжнародні інвестиції-це довгострокове вкладення міжнародного капіталу в економіку країни у вигляді створення філій, дочірних компаній, спільних підприємств і просто у вигляді участі в капіталі.
Взалежності від ступеню реального здійснюваного контролю за діяльністю створених підприєств інвестиції мають дві форми:
1)Прямі закордонні інвестиції-це капіталовкладення в закордонні підприємства, які забезпечують інвесторові безпосередній контроль над ними і відповідний дохід.Прямий контроль за діяльністю підприємства забезпечує іноземному інвестору володіння як 100% акціонерного капіталу так і володіння контрольним пакетом акцій (не менше 25% акціонерного капіталу, а в американських фірмах не менше 10% ).
2)Портфельні закордонні інвестиції-це капіталовкладення в закордонні підприємства, які приносять інвесторові відповідний дохід, але не дають права контролю над підприємствами.
Інвестування має велике значення для обох країн: експортери капіталу отримують прибуток, який вивозять з країни, або використовують для інвестицій на місці. Імпортери капіталу мають можливість ефективно і раціонально використовувати зовнішні джерела коштів і технологій національних інтересах.
В останні роки екс-соціалістичні країни стали заохочувати прямі іноземні інвестиції, бо саме вони суттєво впливають на трансформацію економіки країн, у яких відбувається перехід до ринкових відносин, становлять реальний шлях використання та впровадження сучасної техніки та методів управління.
Види інвестицій:
1)Реальні інвестиції-це вкладення капіталу безпосередньо у засоби виробництва та предмети споживання.
2)Фінансові інвестиції-це вкладення капіталу у цінні папери, а також вміщення капіталу в банки.
3)Інтелектуальні інвестиції-це інвестиції, що передбачають купівлю патентів, ліцензій, ноу-хау, підготовку та перепідготовку персоналу.
5.Проблеми іноземного інвестування в Україну.
В Україні, де більш ніж 90% економіки контролює держава, іноземне інвестування є одночасно і економічною і політичною проблемою.
Інвесторів в Україні приваблюють:
1. Вигідне географічне положення.
2. Потенційно великий ринок.
3. Висока кваліфікація робочої сили та її відносна дешевизна.
4. Низький курс національної валюти.
5. Можливість вивозу прибутку.
Причини, які перешкоджають інвестуванню в Україну:
1. Зав"язаність української економіки на колишніх республіках СРСР.
2. Незбалансованість економіки.
3. Нерозвинена інфраструктура.
4. Неконвертованість національної валюти.
5. Недостатньо гнучка податкова система.
6. Низька культура праці.
7. Невідповідність управлінських форм світовим.
8. Економічна і політична нестабільність, що зумовлює відповідні ризики.
Шляхи розвитку проблем:
1. Утворення сприятливого інвестиційного клімату (податкові пільги, правове забезпечення інвестицій).
2. Сприяння інвестицій у провідні галузі промисловості.
3. Розвиток системи страхування інофірм.
4. Активна роль держави в запобіганні та компенсації можливих негативних соціальних наслідків реалізації інвестиційних проектів в Україні.
5. Створення умов для активізації вітчизняного бізнесу.
6. Поглиблення ринкових реформ.
7. Удосконалення існуючого законодавства в галузі ЗЕД та забезпечення контролю за його дотриманням.
В Україну інвестиції здійснюють такі групи:
а) Транснаціональні корпорації-головне завдання яких полягає у розширенні своїх представництв.
б) Середні та невеликі фірми-які знаходяться, як правило, в скрутному фінансовому становищі і прагнуть швидко отримати надприбуток на українському ринку.
в) Власники венчурних капіталів, що "відмивають" незаконні гроші.
Середня сума внесків іноземних інвесторів незначна, крупні інвестори прийдуть в Україну коли будуть створені належні умови і гарантії їх нормальної роботи, розроблена надійна система страхування іноземних інвестицій.
За даними журнала EUROMONEY Україна стосовно ділової репутації (надійності) знаходиться на 150 місці в світі.

 
 

Цікаве

Загрузка...