WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу - Реферат

Міжнародний ринок капіталу, рух капіталу - Реферат

Тема : МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ.
План.
1.Міжнародний рух капіталів.
2.Світовий ринок позичкових капіталів.
3.Міжнародний кредит, класифікація і його роль у світовій економіці.
4.Суть іноземних інвестицій, види та форми.
5.Проблеми іноземного інвестування в Україну.
Література:
І.М.Школа В.М.Козменко"Міжнародні економічні відносини " Чернівці "Рута" 1996 ст. 65-80
В.В.Козик Л.А.Панкова"Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів 1995
А.А.Мазаракі Є.М.Воронова "Міжнародні валютно-фінансові та валютно-кредитні відносини" Конспект лекцій Київ 1995
А.І.Кредісов " Управління зовнішньоекономічною діяльністю" Київ 1998 ст 85-99, 382-396.
А. Гальчинський " Теорія грошей" Київ 1998
1.Міжнародний рух капіталів.
*Міжнародні фінансово-кредитні відносини-це відносини, що виникають між суб"єктами світового господарства з приводу міжнародної міграції капіталів з метою отримання їхніми власниками підприємницьких прибутків, позичкових процентів.
*Міжнародні кредитні відносини-це відносини, що існують між кредиторами і позичальниками з різних країн з приводу надання, використання і погашення позики, включаючи наростання процентів.
*Міжнародний рух капіталу-це переміщення капіталу між країнами у пошуку більш вигідної сфери застосування.
*Експорт капіталу-це одностороння міграція капіталу з однієї країни в інші з метою здобуття зиску. Експорт капіталу можна звести до трьох видів:
1. Експорт підприємницького капіталу-це довгострокові закордонні інвестиції.
2. Експорт позичкового капіталу-відноситься до міжнародних кредитних відносин і виступає у формі міжнародного кредиту.
3. Міжнародна економічна допомога-це надання капіталу в грошовій чи товарній формі суб"єктами однієї країни у власність суб"єктам іншої країни на умовах безоплатності, неповернення тобто безвідшкодності.
Міжнародна економічна допомога має свої форми:
--фінансова допомога-це надання коштів у вигляді безоплатного кредиту чи безвідшкодного фінансування суб"єктами одних країн суб"єктам інших країн для здійснення певних соціально-економічних та технічних проекиів.
--матеріальна допомога-це безплатна передача суб"єктами одних країн суб"єктам інших товарів і послуг виробничого та побутового призначення.
За принадлежністю капітал, що експортується ділиться:
1.Приватний капітал-експортується у формі інвестицій та кредитів, рідше у формі допомоги.
2.Державний капітал-експортується у формі міжнародної економічної допомоги, а також кредитів, але він переслідує дещо інші цілі і має іншу тенденцію.
Що стосується цілей вивозу капіталу, то їх можна звести до таких чотирьох груп:
-прагнення контролювати діяльність підприємств, частину місцевого ринку.
-отримання підприємницького прибутку.
-отримання процентів за позичковий капітал.
-прагнення на довгий період забезпечити задоволення своїх економічних, політичних та інших інтересів на території тієї чи іншої країни.
Користь від імпорту капіталу:
1.Отримання нових технологій при порівняно низьких затратах.
2.Порівняно швидкий розвиток виробництва.
3.Підвищення рівня класифікації працівників.
4.Нові робочі місця.
5.Розширення експорту, розвиток сфери послуг, набуття іноземного досвіду в господарюванні.
6.Поповнення національного бюджету.
Шкідливий бік імпорту:
1.Можливе вивезення сировини.
2.Іноземне втручання у національну банківську справу.
3.Захоплення іноземним капіталом основних сфер економіки країни.
4.Вивезення у прихованому виді прибутків з країни.
5.Деякі втрати політичної свободи.
2.Світовий ринок позичкових капіталів.
Інтернаціоналізація господарської діяльності сприяла формуванню в 70роки 20ст. єдиного ринку позичкових капіталів і створенню на його основі світового фінансового ринку.
Світовий ринок позичкових капіталів-система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторамирізних країн.
Економічна структура світового ринку позичкових капіталів:
Світовий грошовий ринок-надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).
Міжнародні покупні Короткострокові
та платіжні засоби позики
Світовий ринок капіталів-надання тривалих позик, фінансування капіталовкладень.
Кредитний ринок Ринок цінних паперів
Ринок євровалют
Євроринок
Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:
1.Вкладники-населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.
2.Посередники(акумулятори і постачальники капіталу)-транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі, ценральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.
3.Споживачі(позичальники)-ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.
Географічна структура світового ринку позичкових капіталів-відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.
Основні передумови формування фінансових центрів:
1. Високий рівень економічного розвитку країни.
2. Активна участь у МЕВ.
3. Розвинений національний ринок капіталів.
4. Ліберальне валютне і податкове законодавство.
5. Вигідне географічне розсташування.
6. Відносна політична стабільність.
Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.
Ядром світового ринку капіталів є Євроринок-це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах(валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження).
Обсяг позичкових капіталів Євроринку складає- 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складає- 10трл $.
Функції світового ринку позичкових капіталів:
1. Акумуляція капіталу.
2. Перерозподіл капіталу.
3. Стабільність світового господарства.
4. Забезпечення прибутку від кредитних операцій.
3. Міжнародний кредит,

 
 

Цікаве

Загрузка...