WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні організації - Реферат

Європейський банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні організації - Реферат

підприємств середнього та малого бізнесу, які мають вирішальне значення для успішного розвитку регіону.
Участь у структурній перебудові великих підприємств через фінансування, запровадження нових технологій і використання висококваліфікованих фахівців також є одним із важливих напрямів у діяльності Банку. Банк шукає також нові можливості для вкладення коштів в акції перспективних підприємств. ЄБРР постійно розширює свою діяльність відповідно до стратегії переходу країн до ринку та досягнення ними фінансового самозабезпечення.
Оскільки Банк здійснює свою діяльність у країнах Центральної і Східної Європи та країнах СНД, важливу роль у його діяльності відіграє відділ з управління ризиками, який присвоює рейтинги кредитного ризику проектам, що реалізуються Банком. Кредитний ризик оцінюється за 10-бальною системою від 1 - "незначний ризик" до 10 - "очікувані втрати" і визначається ризиком конкретного проекту та ризиком країни. Враховуючи ринки, на яких здійснює свою діяльність ЄБРР, звичайна для Банку категорія ризику становить 4-6 балів. Залежно від ступеня кредитного ризику кожного наданого кредиту і вкладень Банку в акціонерний капітал формуються загальні таспеціальні банківські резерви. Створюються резерви і під непогашені кредити, надані під гарантію урядів.
Загальна дохідність інвестицій Банку знаходиться на рівні LIBOR + + (60-S-70) б.п. при середній ставці залучення коштів LJBOR - (40+50) б.п. Серед боргових зобов'язань, емітованих Банком, облігації поно-міновані у валютах різних країн: американських доларах, фунтах стерлінгів, японських єнах, корейських вонах, тайваньських доларах тощо. Банком періодично емітуються також короткострокові боргові зобов'язання - комерційні цінні папери.
Для хеджування процентного та валютного ризиків Банк активно використовує як біржові, так і позабіржові похідні фінансові інструменти, включаючи валютні та процентні свопи. З метою зменшення ризику позабіржових угод останні укладаються з юридичними особами, що мають рейтинг ААА, або з банками та державними контрагентами, що мають рейтинг не нижче АА-. Крім хеджування своїх позицій за допомогою строкових контрактів Банк, виступаючи в ролі дилера, укладає також спекулятивні угоди на строковому ринку.
Банк міжнародних розрахунків (БМР) було створено в 1930 р. зі штаб-квартирою в Базелі для сприяння співробітництву між центральними банками та забезпечення сприятливих умов для проведення міжнародних фінансових операцій. Банк діє як довірена особа та агент у проведенні міжнародних розрахунків її членів. Членами БМР є 33 країни Європи, Азії та США. Банк є найстарішою з міжнародних фінансових організацій і центром співробітництва центральних банків. БМР приймає у вигляді депозитів частину ліквідних коштів центральних банків країн-учасниць, у разі потреби надає їм кредити, розміщує на ринку кошти, що є в його розпорядженні. Зобов'язання BMP переважно складаються з короткострокових (до трьох місяців) вкладів центральних банків, які вкладаються на ринкових умовах у центральних банках різних країн, міжнародних організаціях або у банках-кореспондентах.
Крім банківської діяльності БМР відіграє роль координаційного центру. На регулярних зустрічах управляючих центральних банків розглядаються проблеми функціонування та стабільності міжнародного фінансового ринку, координування валютної політики, нагляду за діяльністю міжнародних банків. Банк також є потужним інформаційно-дослідним центром, звіти, аналітичні довідки та рекомендації якого мають велике значення для учасників міжнародного ринку. До регіональних фінансових інститутів переважно відносять регіональні інвестиційні банки, банки розвитку, регіональні інвестиційні корпорації. До регіональних банків розвитку належать Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжамериканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Ісламський банк розвитку тощо. Регіональні банки розвитку створюються з метою сприяння переходу країн відповідного регіону до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, сприяння структурній перебудові в економіках країн-учасниць, розвитку в них підприємницької ініціативи.
Серед інвестиційних інститутів - Європейський інвестиційний банк, Міжамериканська інвестиційна корпорація та Багатосторонній інвестиційний фонд, Азіатська фінансово-інвестиційна корпорація.
Європейський інвестиційний банк був заснований в 1959 р. як фінансово самостійна організація в рамках ЄС для сприяння стабільному та збалансованому розвитку спільного ринку в інтересах ЄС. Банк надає кредити як державним, так і приватним структурам, фінансує проекти як у межах, так і поза межами ЄС, фінансуючи, як правило, проекти лише частково.
До Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) входять країни Західної Європи, США, Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. ОЕСР ставить три цілі: максимально швидке економічне зростання країн-членів при підтримці фінансової стабільності, перехід до вільної торгівлі та забезпечення сприятливих умов для розвитку країн "третього світу". Організація в основному займається дослідженнями, аналізом та розробкою рекомендацій і виконує координуючу та прогнозуючу роль, моделюючи розвиток світової економіки і періодично даючи прогнози економічного розвитку країн-членів.
Рекомендована література
1. Боринець СЛ. Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К., 1999.
2. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. - М., 1994.
3. Фінансові звіти ЄБРР за 1997-1998 роки.
4. Хэррис ДМ. Международные финансы: Пер. с англ. - М., 1996.
5. Roy С. Smith, Ingo Walter. Global banking. - New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.
6. Sercu R. Uppal. International financial markets and the firm. - London: Chapman & Hall, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...