WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Реферат

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Реферат

прикладах:
Німеччина.
o Рекламні повідомлення мають бути раціональними і відповідати дійсності.
o Німці побоюються маніпулювання "прихованими переконаннями".
o Типового німця можна впізнати через стандартні особливості сім'ї, до складу якої входять, як правило, двоє батьків, двоє дітей і бабуся.
Франція.
o Уникнення причинної залежності чи логіки.
o Реклама є переважно емоційною, драматичною і символічною.
o Товари сприймаються як культурне явище; це мистецтво знаходити гроші, коли воно представлене як література чи фільм.
Великобританія.
o Цінність сміху вища над усе.
o Досить поширеним є самозаперечення британцями комерційних розваг висміюванням як рекламіста, так і споживача.
Узагальнюючи вплив національних культур на стратегії міжнародних корпорацій, слід звернути увагу на пристосування маркетингових повідомлень до таких культурних характеристик, як емоції, задоволення, дружба, гумор, правила, статус та інші культурні прояви поведінки, що повинні належнимчином враховуватись і контролюватись.
3. ОСНОВНІ ТИПИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ.
З урахуванням наведених у попередніх питаннях чотирьох стратегічних профілів міжнародних корпорацій у практиці міжнародного менеджменту виокремлюють чотири типи міжнародних стратегій: міжнародні, мультиринкові, транснаціональні і глобальні. Детальні їх характеристики наведені в табл. 3.2.
Таблиця 3.2
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ
Назва стратегії, приклад Характерні ознаки Позитивні риси Негативні риси
Міжнародна стратегія ("Мак-Дональдс", "Майкрософт", "Ай-Бі-Ем", "Проктер енд Гембл") Тиражування однієї і тієї ж продукції в різних країнах. Концентрація виробництва в країні походження. Розміщення виробництва і маркетингу в інших країнах Відносно низькі витрати на виробництво завдяки передачі основних умінь і продуктів, що використовуються в країні Відсутність адаптації до місцевих умов. Обмежені вигоди від масштабів виробництва і місцевих умов
Мультиринкова стратегія ("Дженерал Моторз" та інші автомобільні компанії, аудиторські фірми) Індивідуалізація продукції для різних ринків. Розміщення виробництва, маркетингу в багатьох різних країнах Адаптація до місцевих умов Обмежена передача знань і продуктів між країнами. Обмежені вигоди від масштабів виробництва і розташування
Глобальна стратегія ("Інтел", "Моторола", "Тексас Інструмент") Централізоване виробництво і маркетинг розташовані у країнах з найменшими виробничими витратами Вигоди від відповідної локалізації основних процесів. Результати від економії на масштабах Відсутність адаптації до місцевих умов
Транснаціональна стратегія ("Катерпілар Тракор", "Юнілевер") Одночасна економія на масштабах і передачі знань і продуктів між країнами Вигоди від ефекту масштабів та адаптації до місцевих умов Небезпека відсутності концентрації на витратах і місцевих ринках і прийняття міжнародної стратегії
4. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТРАТЕГІЙ.
Для опрацювання практичних навичок стратегічного планування слухачам важливо приділити належну увагу опануванню четвертого питання теми, пов'язаного зі змістом (процесом) стратегічного планування міжнародних корпорацій. Основні ланки стратегічного планування представлені на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Процес стратегічного планування
Місії (бачення) міжнародних корпорацій не мають єдиної структури. Однак деякі з елементів часто зустрічаються у формулюваннях місій. Серед них: продукти (послуги), цільові споживачі, ринки, технології, пріоритети, конкурентні переваги, філософія, публічний імідж, ставлення до працівників, відносини з партнерами, інтереси акціонерів і т. ін.
Поширеною є модель місії, розроблена групою фахівців Ешридського центру стратегічного менеджменту під керівництвом Е. Кембела, представлена на рис. 3.4.
Рис. 3.4. Ешридська модель місії
Зазначені чотири елементи є складовими, або параметрами, місії.
Варто звернути увагу і на те, що корпорації різних країн приділяють неоднакове значення визначенню місії. На думку англійського дослідника Р. Коха, відчуття місії притаманно лише 10% крупних фірм Великобританії, 20 % - США та половині японських корпоративних гігантів [Кох].
Принципово важливо під час самостійного вивчення теми глибоко зрозуміти особливості аналізу зовнішнього (міжнародного) середовища, в якому діють зарубіжні відділення. Цей аналіз здійснюється у такій послідовності:
1) адаптація глобальних стратегічних планових перспектив до умов країни функціонування;
2) загальне вивчення всіх ринків;
3) початкове вивчення макроекономічних процесів;
4) виключення закритих і неважливих ринків, для виходу на які корпорація не має надійних підстав;
5) детальніше вивчення макроекономічних процесів;
6) виявлення обмежень у середовищі: освітніх, правових, поведінкових, соціальних, політичних. Виключення країн, що мають небажані ключові обмеження, або ж встановлення для них низьких пріоритетів;
7) детальний мікроаналіз країн, що залишились (з високими та середніми пріоритетами);
8) створення бази даних щодо всіх ключових обмежень діяльності фірм в обраних країнах шляхом відвідування цих країн провідним персоналом, отримання інформації і порад від кваліфікованих місцевих експертів;
9) конкурентний аналіз;
10) виявлення конкурентних позицій фірми на світових і локальних ринках і створення бази даних по фірмах і галузях;
11) проектування продуктових ліній;
12) виявлення продуктів-лідерів, необхідності адаптації продуктів, моделей попиту;
13) відповідальне планування входів на зарубіжні ринки;
14) функціональна діяльність: деталізація робіт, укомплектування персоналу, взаємозв'язки між країнами, зонування, податкові питання, переговори зі спеціального регулювання, зобов'язання постачальників і т. ін.
15) прогнози і тенденції розвитку по країнах.
Результати такого аналізу можуть набувати форми географічної матриці, один з прикладів якої наведено в табл. 3.3 [Hodgetts, Luthans, 1997, p. 222].
Таблиця 3.3
ЕВОЛЮЦІЙНА МАТРИЦЯ ДЛЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Країни Економічний потенціал Сприйняття іноземних інвестицій Темпи реформ
Більш обнадійливі
Чехія В+ В
Угорщина В А А
Обнадійливі
Польща С+ А А
Менш обнадійливі
Болгарія С В С-
Румунія Д+ С- F
Примітка: А - найвищий рівень; В - найнижчий рівень.
Результатом внутрішньокорпоративного аналізу і SWOT-аналізу в

 
 

Цікаве

Загрузка...