WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Реферат

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Реферат

(АвтоЗАЗ-Деу).
Якісний імператив означає використання нових систем управління якістю для докорінного поліпшення позицій міжнародної компанії як на внутрішніх, так і зарубіжних ринках (використання корпорацією "Тойота" амортизаторів компанії "Монро Ауто Еквіпмент" (США), що мають нульовий рівень деферентності).
У країні
базування
компанії
Адміністративний імператив базується на врахуванні особливостей кожної ситуації та обгрунтуванні рішень в умовах високого рівня невизначеності,використанні гнучких систем координації.
Зазначені імперативи застосовуються у комбінації.
Прагнучи опанувати навички стратегічного планування у міжнародних корпораціях, важливо відрізняти два види конкурентних переваг.
Перший пов'язаний зі здатністю фірми додати до продукції певну додаткову цінність, за яку споживачі готові платити більше. Цей вид ґрунтується на ефективних науково-технічних розробках корпорації, що забезпечують унікальні характеристики продукції і є основою стратегії диференціації.
Другий тип переваг полягає у можливості корпорації зменшити виробничі витрати і являє собою основу стратегії зменшення витрат.
Наприкінці вивчення питання важливо звернути увагу на стратегію глобального розміщення, що дозволяє міжнародним корпораціям привести в дію такі фактори збільшення прибутковості, які недоступні для національних підприємств:
1. Передача зарубіжним відділенням базових знань і навичок, які не піддаються швидкому відтворенню чи імітації конкурентами.
2. Економія на розташуванні компанії та її підрозділів шляхом розміщення виробництва в тих місцевостях, в яких конкретні операції по створенню цінностей можуть здійснюватись ефективніше і формування на цій основі глобальної мережі.
3. Використання кривої досвіду, що являє собою систематичне скорочення виробничих витрат протягом усього життєвого циклу продукції шляхом набуття досвіду виробництва й реалізації продукції та економії за рахунок розширення масштабів бізнесу.
Складові глобального розміщення виробництва наведені на рис. 3.2.
Рис. 3.2. Складові глобального розміщення виробництва
2. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ.
Друге питання теми присвячено чотирьом стратегічним профілям діяльності міжнародних корпорацій: етноцентризму, поліцентризму, регіоцентризму і геоцентризму.
Етноцентризм - цінності та інтереси материнської компанії є головними в стратегічних рішеннях.
Поліцентризм - стратегічні рішення змінюються від країни до країни, в яких діє компанія.
Регіоцентризм - поєднання власних інтересів фірми з інтересами своїх регіональних відділень.
Геоцентризм - інтегрування рішень в єдину глобальну систему.
Транснаціональні корпорації у процесі свого розвитку проходять через три основні етапи інтернаціоналізації:
1) початковий;
2) локальної ринкової експансії;
3) транснаціональний.
Кожний з цих етапів характеризується не лише специфікою завдань зарубіжної діяльності, але й відмінностями в орієнтації вищого менеджменту, що детально пояснено Говардом Перлмуттером за допомогою моделі EPRG. Відповідно до цієї моделі домінуючим ставленням управлінського персоналу фірми, що не має міжнародного досвіду, є етноцентризм (Е), що передбачає розгляд зарубіжних операцій як підпорядкованих діяльності на внутрішньому ринку. При цьому повністю зберігаються критерії оцінки результативності, що використовуються при аналізі роботи фірми всередині країни. Поліцентрична орієнтація (Р) підкреслює важливість урахування специфіки соціально-культурного середовища бізнесу в різних країнах і використання розроблених на місцях та адаптованих до локальних умов процедур оцінки й контролю. Регіоцентрична орієнтація (R) фокусується на регіональній організації повноважень і комунікаційних потоків, у той час як геоцентрична, або глобальна, орієнтація (G) передбачає співробітництво між штаб-квартирою і філіями для розробки стандартів і процедур, які відповідають як загальним, так і локальним завданням фірми.
Таблиця 3.1
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
Характеристика Етноцентризм Поліцентризм Регіоцентризм Геоцентризм
Місія Прибутковість і життєздатність Громадське визнання (легітимність) Прибутковість і громадське визнання Прибутковість і громадське визнання
Стратегія Глобальна інтеграція Національна чутливість Регіональна інтеграція і національна чутливість Глобальна інтеграція і національна чутливість
Характер управління Згори донизу Знизу нагору Переговори на місцевому рівні Переговори на всіх рівнях
Організаційні структури Ієрархія продуктових відділень Ієрархія географічних відділень Продуктово-географічна матриця Мережа організацій
Культура Країни походження Країни господаря Регіональна Глобальна
Технологія Масове виробництво Серійне виробництво Гнучке виробництво Гнучке виробництво
Маркетинг Продукція країни походження Локальні продукти Регіональна продукція Глобальні продукти з локальним пристосуванням
Фінанси Репатріація прибутку Утримання прибутку Регіональний розподіл Глобальний розподіл
Персонал Ключові посади - експатріанти Ключові посади - місцеві Регіональна ротація Глобальна ротація
Більшість сучасних ТНК прагнуть використовувати концепцію геоцентризму в управлінні своєю зарубіжною діяльністю. Регіоцентрична орієнтація характерна в тих випадках, коли специфіка бізнесу (наприклад, у харчовій промисловості, сфері телекомунікацій, металургії і т. д.) не дозволяє досягти повної стандартизації управлінських процедур.
На завершення самостійного вивчення другого питання важливо усвідомити зв'язок міжнародних стратегій і національних культур. Це означає пристосування глобальних стратегій до регіональних (локальних) ринків і розв'язання трьох проблем.
По-перше, міжнародні корпорації мають розташувати в певному порядку умови локальних ринків та уникнути спокуси вважати інші ринки подібними.
По-друге, корпорації повинні знати сильні і слабкі сторони своїх зарубіжних відділень з погляду просування продуктів і послуг компанії з урахуванням місцевого попиту.
По-третє, міжнародні компанії повинні надавати зарубіжним відділенням більше автономності для належного реагування на зміни місцевого попиту.
Оскільки ключове значення у просуванні корпорацій на місцеві ринки мають маркетингові комунікації з урахуванням національних властивостей, студенти можуть усвідомити це положення на таких

 
 

Цікаве

Загрузка...