WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Реферат

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях - Реферат


Пошукова робота
Стратегічне планування в міжнародних корпораціях
ПЛАН
1. Суть міжнародного стратегічного планування.
2. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.
3. Основні типи міжнародних стратегій.
4. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.
5. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.
1. СУТЬ МІЖНАРОДНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ.
У процесі самостійного вивчення теми насамперед слід усвідомити суть категорії "стратегія", яку було запозичено з військового лексикону спочатку стосовно загального, а згодом і міжнародного менеджменту. Класиками військового визначення стратегії вважаються китайський полководець Сунь-Цзи та австрійський військовий дослідник К. Клаузевіц, котрі пов'язували стратегію як використання бойових дій для досягнення цілей війни [Классики менеджмента, с. 750-754].
У міжнародному менеджменті стратегія - весь комплекс дій, пов'язаний зі створенням і посиленням життєздатності і конкурентних переваг міжнародних корпорацій.
Стратегія - це створення унікальної і вигідної позиції, що передбачає певний набір видів діяльності. [Портер].
Стратегія - це процес створення стійких конкурентних переваг компанії та їх зниження у суперників" [Аакер].
Стратегія - це взаємозв'язаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення своїх цілей з урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також факторів і обмежень зовнішнього середовища. Стратегія - це об'єднаний план, що зв'язує всі складові елементи фірми і різні аспекти її діяльності. Усі складові стратегії повинні бути інтегровані і сумісні між собою" [Білошапка, Загорій].
В працях відомих фахівців з питань стратегічного менеджменту наводиться п'ять підходів до визначення категорії "стратегія" - так звані 5П: стратегія як:
- як план,
- як принцип поведінки,
- як позиція,
- як перспектива
- як прийом з метою перехитрити конкурента [Мінцберг, Альстренд, Лемпел].
У процесі самостійного вивчення першого питання теми важливо сприйняти принципову особливість стратегічного планування в міжнародних корпораціях. Вона полягає в тому, що міжнародним компаніям доводиться при розробці стратегій робити складний вибір між глобалізацією та національною відданістю. Цей вибір ілюструє наведена матриця.
Автори цієї матриці К. Барлетт та С. Гошал у процесі дослідження практики міжнародного менеджменту виявили конфлікт між прагненням корпорацій зробити свій бізнес однорідним по всьому світу і відповідним світовим стандартам, а отже, і прибутковішим, з одного боку, та зважувати на різницю національних смаків своїх споживачів - з іншого. Виходячи з цих двох протилежних підходів, корпорація може скористатись перевагами глобалізації (квадрат 1) за рахунок переваг масштабів і цінової конкуренції або ж перевагами диференціації (квадрат 4), яка дає можливість запропонувати місцевим споживачам унікальні товари (послуги). Зазначені квадрати є сферами прийняття простих, але ризикованих стратегічних рішень.
Рис. 3.1. Матриця "глобалізація - національна відданість" {Barlett С. A., Ghoshal S., p. 129)
Інші сфери потребують прийняття менш ризикованих, але складних комплексних рішень. Типові стратегії для квадрата 2 пов'язані з нарощуванням рівня міжнародної стандартизації продукції чи послуг, однак ситуації можуть вимагати децентралізації управління якістю і контролю і пристосовуватись до особливостей окремих країн. У квадраті 3 потреби інтеграції і диференціації є високими. У цій ситуації сильне прагнення інтеграції виробництва має поєднуватись із вимогами регіональної диференціації в маркетингу. Цей квадрат становить собою найвизначніший виклик для міжнародних корпорацій, оскільки він за своєю природою є міжкультурним та асоціюється з формулою локалізації глобального фокусу.
Проте важливо підкреслити, що найбільш успішні корпорації, такі як "Дженерал Електрик", "Моторола", "Філіпс", "Нокіа" та ін., намагаються діяти в квадраті 1. Для розбудови своїх глобальних стратегій на основі власних піонерних переваг в обраних сферах бізнесу вони часто вдаються до злиттів і поглинань, продажів окремих бізнесів. Одним з таких яскравих прикладів є купівля корпорацією "Дженерал Електрик" у 1985 р. контрольного пакета акцій Американської радіомовної корпорації (RCA) за 6,3 млрд. дол., у результаті чого утворився новий гігант обсягом продажу 40 млрд. дол. Злиття компаній дозволило "Дженерал Електрик" змістити структуру бізнесу в напрямі послуг і високих технологій, де планувалось отримувати 80% прибутку. Однак головна перемога полягала в тому, що "Дженерал Електрик" перетворилась на корпорацію світового рівня. Завдяки потужним технологічним можливостям, фінансовим ресурсам і глобальному охопленню, за переконаннями Дж. Уелча, корпорація могла впевнено конкурувати з ким завгодно і де завгодно, на будь-яких привабливих для неї ринках.
Важливо у вивченні першого питання зробити наголос на тому, що стратегічне планування - це процес визначення основної лінії організації, довгострокових цілей і виконання планів діяльності щодо досягнення зазначених цілей.
Необхідність і значення стратегічного планування в міжнародному менеджменті зумовлені:
o утриманням напрямом розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій;
o потребою в координації та інтеграції різноманітних операцій у масштабах усієї корпорації;
o належною підготовкою до виникаючих нових міжнародних викликів і проривів.
Переваги стратегічного планування полягають у:
o координації і моніторингу тривалих міжнародних операцій;
o детальному опрацюванні проблем, пов'язаних з політичними ризиками, конкурентами, стабільністю валютних курсів та ін.
Доцільно звернути увагу слухачів на основні підходи до формулювання і реалізації міжнародних стратегій:
o економічний імператив;
o політичний імператив;
o якісний імператив;
o адміністративний імператив.
Економічний імператив стратегічного планування ґрунтується на виборі міжнародними корпораціями належних продуктів для просування в інші країни шляхом використання брендів цінової конкуренції, обслуговування і т. ін. (автомобілі, побутова електроніка і хімія, сталь тощо).
Політичний імператив означає насамперед відбір міжнародними корпораціями певних країн для ведення бізнесу, забезпечення захисту своїх позицій на зарубіжних ринках за допомогою урядів своїх країн

 
 

Цікаве

Загрузка...