WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Прийняття рішень у міжнародних корпораціях - Реферат

Прийняття рішень у міжнародних корпораціях - Реферат

дистанція влади;
o значне прагнення уникнути невизначеності.
3. КЛЮЧОВІ СФЕРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ.
Важливо підкреслити три основні сфери прийняття управлінських рішень у міжнародних корпораціях: управління якістю, спільні підприємства і форми кооперації, а також міжнародна конкуренція.
Детально проблеми управління якістю розглядатимуться в темі 9. У цій темі варто звернути увагу слухачів на кардинальні зміни критеріїв ефективного управління якістю протягом 90-х років для енергетичного устаткування (наведені в табл. 4.2).
Важливо звернути увагу слухачів і на другу ключову сферу прийняття рішень, пов'язану зі створенням міжнародних спільних підприємств, учасниками яких виступають, з одного боку, транснаціональні корпорації, а з іншого - зарубіжні партнери, що діють у приймаючій країні. У такому разі створюються міжнародні команди для просування певного продукту (послуги) в певній країні. Такі кооперативні угоди вигідні для обох сторін: міжнародна корпорація отримує доступ на зарубіжні ринки; місцева національна компанія - нові продукти (послуги) для просування на національному ринку. Саме так діють американські, японські і корейські компанії на ринках Східної і Центральної Європи. Одним з таких прикладів в Україні є створення "АвтоЗАЗ-ДЕУ". Іншими прикладами можуть бути міжнародні спільні підприємства на Луцькому підшипниковому заводі, телевізійних заводах у Львові, Дніпропетровську і т. ін. Прийняття рішень у цій сфері потребує серйозних переговорів не тільки з партнерами, але й органами вищої державної влади, місцевими адміністраціями, представниками профспілок та ін.
Таблиця 4.2
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Потреби споживачів 1994 р. 2000 р.
Поліпшення якості (запасних частин на мільйон готових виробів) 400-2000 3,4
Час пристосування прототипів до ринкових вимог (тижнів) 7-16 5-10
Зростання ефективності зниження енергоспоживання (% ефекту) 70-75 75-90
Зниження ціни (дол./ватт) 0,35-1,0 0,2-0,4
Зменшення рівня шуму (%) 2 1
Зниження втрат оперативної напруги (вольт) 3,3-5,0 1,5-5,0
Інтелект постачальника Обмежений Інтегрований
Розподіл енергії (тип форми) Обмежена Модернізована
Якість (кількість помилок на один мільйон виробів) 6210 .3,5
Режим доставки (періодичність) Щотижня Щодня
Ремонт під час доставки (%) 85 97
Ремонт протягом експлуатації (днів) 12 5
Гарантії продукту (років) 1-2 Весь період
Заміна продукту (Днів) 10-15 1
Географія збуту США, Європа Весь світ
Термін створення першого прототипу (тижнів) 7-16 5-10
Термін створення першого дослідного зразка (тижнів) 20-32 12-16
Географія обслуговування США, Європа США, Європа, Східна Азія
Дуже важливим у самостійному вивченні теми є розуміння ще однієї сфери прийняття міжнародних управлінських рішень, пов'язаної з атакуванням конкурентів. У цьому Зв'язку заслуговує на увагу практика прийняття рішень у корпорації "Дженерал Електрик", пов'язана з постановкою таких п'яти "правильних питань":
1. Що являє собою конкурентне середовище, в якому діє підприємство?
2. Чого досягли ваші конкуренти за останні три роки?
3. Що за той же час зробили ви?
4. Яким чином конкуренти можуть загрожувати вашому бізнесу в майбутньому?
5. Які ви маєте наміри для того, щоб випередити їх?
4. УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ.
Самостійне опанування теми слухачем включає розуміння місця політичних ризиків у прийнятті міжнародних рішень.
Стосовно міжнародного менеджменту політичний ризик являє собою ймовірність того, що ділові іноземні інвестиції стануть предметом тиску й ущільнення з боку урядової політики країни-господаря.
Управління політичними ризиками ґрунтуєтеся на врахуванні дії трьох груп факторів:
1. Категорії політичного ризику:
o трансферні ризики;
o операційні ризики;
o ризик втрати контролю власності.
2. Загальні інвестиції:
o конгломеративні інвестиції;
o вертикальні інвестиції;
o горизонтальні інвестиції.
3. Спеціальні інвестиції (сектори економічної діяльності).
Схематично ці фактори представлені на рис. 4.4.
Користуючись цією моделлю, можна визначити рівень ризиків у кожному випадку. Спеціальні інвестиції розрізняються по галузях і формах власності. Тип І має найвищий рівень ризику (наприклад, у разі прямих інвестицій у високотехнологічні галузі). Тип V характеризується найнижчим ризиком (наприклад, у разі звичайних технологій, коли устаткування може бути легко демонтовано). Так, якщо ми прагнемо знизити трансферні ризики для конгломеративних інвестицій, пов'язаних з виробництвом товарів, яких немає в приймаючій країні, то слід обирати спеціальні інвестиції V класу, тобто звичайні технології і можливості швидкого демонтування устаткування. У даному разі рівень ризику буде "7" за умов такої шкали: високий (В)=3, середній (С)=2, низький (Н)=1.
Рис. 4.4. Тримірна мережа для оцінки політичних ризиків
Конкретніші інструменти визначення політичного ризику наведені в табл. 4.3.
Таблиця 4.3
КРИТЕРІЇ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ
Критерії Оцінки
мін. макс.
Політичне і економічне середовище
Стабільність політичної системи 3 14
Загрожуючі внутрішні конфлікти 0 14
Загрози стабільності зовнішнього походження 0 12
Ступінь контролю економічної системи 5 9
Надійність країни як торговельного партнера 4 12
Конституційні гарантії 2 12
Ефективність державної адміністрації 3 12
Трудові відносини і соціальні позиції 3 15
Внутрішні економічні умови
Кількість населення 4 8
Дохід на капітал 2 10
Економічне зростання протягом останніх п'яти років 2 7
Перспективи росту протягом наступних трьох років 3 10
Інфляція в попередні два роки 2 10
Доступність іноземців до внутрішнього ринку капіталів 3 7
Наявність висококваліфікованої робочої сили в даній місцевості 2 8
Можливість залучення персоналу до роботи в іноземних країнах 2 8
Наявність енергетичних ресурсів 2 14
Законодавчі вимоги щодо збереження навколишнього середовище 4 8
Транспортні системи і комунікації
Зовнішні економічні відносини
Обмеження оподаткування імпорту 2 10
Обмеження оподаткування експорту 2 10
Обмеження оподаткування іноземних інвестицій у країні 3 9
Свобода заснування чи встановлення зобов'язань у партнерстві 3 9
Правовий захист торгової марки і продукції 3 9
Обмеження оподаткування грошових операцій 2 8
Розвиток платіжного балансу 2 9
Виснаження через використання закордонних кредитів та імпорт енергоносіїв 3 14
Міжнародне фінансове становище 3 8
Обмеження оподаткування обміну місцевої валюти на іноземну 2 8
5. МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ.
Слід особливо звернути увагу слухачів і на велику роль переговорів у процесі прийняття міжнародних рішень. Це питання включає три основних аспекти: процес переговорів, переговорна тактика та переговорна поведінка.
1. Міжнародні ділові переговори (процес):
" планування;
" налагодження міжнародних відносин;
" обмін цільовою інформацією;
" переконання;
" згода.
2. Переговорна тактика:
o місце переговорів;
o часові обмеження;
o відносини "продавець - покупець".
3. Переговорна поведінка:
o використання експериментальної поведінки;
o обіцянки, прогнози та інші типи поведінки;
o невербальна поведінка;
o використання брудних прийомів.

 
 

Цікаве

Загрузка...