WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Прийняття рішень у міжнародних корпораціях - Реферат

Прийняття рішень у міжнародних корпораціях - Реферат

інтуїтивний стиль прийняття управлінських рішень, оскільки він дозволяє враховувати особливості національних культур. Це пояснюється також особистою характеристикою здібних до міжнародного бізнесу менеджерів, які роблять наголос більше на відчуттях і враженнях, ніж на фактах і інформації (табл. 1.5).
Особливість інформаційного забезпечення процесу прийняття міжнародних рішень полягає у тому, щоб використати всю релевантну інформацію, тобто ту, що стосується даної проблеми. Складність однак, полягає, в тому, що не вся релевантна інформація помітна. Досвід показує, що через різницю культур автори проектів рішень можуть випускати з поля зору корисну інформацію, що помітна представникам іншої культури. У цьому зв'язку доцільно враховувати так званий феномен "Касандри", зображений на стику сегментів "Важлива", "Помітна", матриці, представленої на рис. 4.2.
Рис. 4.2. Матриця релевантної інформації
Матриця розроблена автором на основі ідеї Вана Гунстерена про інформацію "Касандри", яка є важливою, але непоміченою керівниками [4, с. 115]. Вона містить ключові дані, на які не звертають, увагу, так само як троянці зігнорували застереження Касандри - дочки царя Трої Пріама про дерев'яного коня. Матриця орієнтує керівників не обмежуватись видимою частиною інформаційного айсберга, а шукати інформацію "Касандри". Для міжнародних корпорацій вона пов'язана не лише з інтуїцією керівника, а й з кроскультурним мисленням, тобто творчим використанням підходів різних національних культур.
Глибшому засвоєнню положення щодо ретельного врахування змін у зовнішньому середовищі в процесі прийняття управлінських рішень буде сприяти розуміння методу сценарного планування. Цей метод було запропоновано Г. Каном, який працював у "Ренд Корпорейшн" та Гудзонському інституті, а вперше було успішно використано міжнародною нафтовою компанією "Роял Дач Шелл" під час прогнозування енергетичних криз 1973 та 1979 років. Згодом цей метод допоміг корпорації передбачити розвиток світового руху охорони навколишнього середовища і навіть розвал Радянського Союзу за багато років до цих подій. Сюжет сценарію, за методикою цієї корпорації, мусить бути сфокусований на конкретній аудиторії чи проблемі. При цьому важливо отримувати відповіді на такі два запитання:
1, У який спосіб зазирнути на 20 чи 30 років наперед?
2. Як нам залучити людей до нашої дискусії щодо "немислимого"?
Подальшого розвитку техніка сценарного планування набула в Інституті Сателле (Франкфурт-на-Майні). Згідно з нею створюються картини майбутнього, що віддзеркалюють [Хан, с. 147- 149.]:
o гіпотетичну послідовність подій;
o причинно-наслідкові зв'язки між ними;
o ключові параметри, що мають важливе значення для прийняття рішень.
У міжнародних сценаріях описуються як можливі майбутні ситуації в країнах ведення бізнесу, так і процес розвитку цих ситуацій.
З огляду на особливості міжнародних рішень важливо усвідомити в самостійному опануванні теми місце прийняття рішень у системі міжнародного менеджменту, яке ілюстровано на рис. 4.3.
Рис. 4.3. Взаємозв'язок стратегій, структур і прийняття рішень з результативністю управління міжнародною компанією
Цей рисунок показує, що прийняття рішень випливає з цілей організації і спрямоване на коригування всіх складових менеджменту (стратегій, структур, систем), що впливають на результативність управління.
2. ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
Висхідні положення для самостійного опрацювання другого питання теми полягають у такому. По-перше, важливо принципово відрізняти східну і західну культури прийняття рішень. По-друге, важливо розрізняти вплив конкретних національних культур на прийняття рішень.
У східній культурі наголос робиться на правильному формулюванні проблеми. Головна увага при цьому приділяється процесу усвідомлення суті проблеми і доцільності її розв'язання на основі консенсусу (абсолютної згоди). Коли згоди досягнуто, процес прийняття рішення просувається значно швидше, оскільки єдине розуміння проблеми практично виключає виникнення суперечностей. При цьому значною в процесі прийняття рішень є орієнтація на групову роботу, де цінується конформізм і співпраця. Процес групового прийняття рішень в Японії має чимало особливостей, які дістали назву "рингісей". Він полягає у тривалому попередньому накопиченні виконавчими керівниками значного обсягу інформації і суджень підлеглих до моменту прийняття рішення. Згода підлеглих або їхня думка формально підтверджується особливою печаткою - ханкою.
Західна культура прийняття рішень базується на обґрунтуванні кращих варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації. Дуже часто в західній культурі спочатку знаходяться шляхи розв'язання проблем і лише потім організацію переконують у користі та необхідності прийняття рішення. Акцент при цьому робиться на індивідуальному прийнятті рішення та конкретній відповідальності за його виконання.
Важливо звернути увагу і на чіткі особливості прийняття рішень в умовах певних національних культур. У цьому зв'язку наведемо порівняльні приклади прийняття рішень у різних країнах:
1. США - переважно централізоване прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічних операцій.
Фактор:
o необхідність контролю за розвитком світових стратегій.
2. Японія - прийняття рішень шляхом консенсусу з попередніми ретельними консультаціями, а також поєднання централізованого і децентралізованого підходів до прийняття рішень.
Фактори:
o вищий менеджмент має значну владу, яка піддається перевірці з боку нижчих менеджерів;
o нижчі менеджери мають повноваження щодо огляду, аналізу, критики рекомендованих варіантів дій.
3. Великобританія - більшість організацій є досить децентралізованими.
Фактори:
o менеджери вищого рівня (upper-level) не розуміються на технічних деталях бізнесу і передають право прийняття рішень униз;
o найвищі менеджери (top-level) також залежать від середніх менеджерів у керівництві безпосереднім процесом прийняття рішення.
4. Франція - використовуються різні підходи, однак останнім часом спостерігається тенденція до централізації.
Фактор:
o вищі менеджери - випускники престижних навчальних закладів - не мають належної довіри до середніх менеджерів.
5. Німеччина - переважно централізація, автократія, ієрархія.
Фактори:
o специфічна правова система (Codetermination) потребує обговоренняваріантів рішень робітниками та їх менеджерами;
o менеджери приділяють продуктивності, якості продукції і послуг більшу увагу, ніж керівництву підлеглими;
o менеджерська освіта має переважно технічну орієнтацію.
6. Скандинавські країни - децентралізація та участь.
Фактори:
o правова система подібна до німецької (Codetermination);
o головна увага менеджерів ?-o- якість трудового життя;
o важливість індивідуальності в організації.
7. Італія - використання традиційних і перевірених засобів прийняття рішень.
Фактори:
o повага до історії і традицій країни;
o світова роль римського права, що є основою сучасної системи цивільного права.
7. Єгипет - повільне і розважливе прийняття рішень.
Фактори:
o час не цінується так дорого, як на Заході, оскільки історія вважається важливішою згідно з єгипетським прислів'ям: "Все боїться часу, а час боїться пірамід";
o процес життя цінується вище, ніж результати бізнесу.
9. Індія - рішення приймаються виключно вищими менеджерами, що не бажають ризикувати.
Фактори:
o велика

 
 

Цікаве

Загрузка...