WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях - Реферат

Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях - Реферат

іграх, оскільки це означає прийняття рішень і, відповідно, ризик. На Близькому Сході рольові ігри розглядаються як забава для дітей, а не заняття для дорослих.
2. Публічна критика є табу для деяких культур Далекого Сходу. Подібні труднощі можуть виникнути навіть у такому простому питанні, як вибір добровільногоспостерігача в обговоренні або рольовій грі, тому що ця роль передбачає критику поведінки інших людей.
3. Важливо зберегти "обличчя" фірми, компанії і не допустити незручності стосовно інших людей з країн Близького Сходу, Східної та Західної Африки і деяких європейських країн, включаючи Іспанію та Італію, Фактично проблеми можуть виникнути в будь-якій ситуації, коли поведінка слухачів може стати предметом обговорення і/або критики.
4. Складним може бути й отримання адекватної оцінки викладання. Навіть якщо ви порушуєте табу, учні не висловлять вам свого незадоволення, оскільки це означає критику вас і спровокує вас до втрати "обличчя".
5. Правильне розуміння ставлення до роботи, яку вивчаємо, у національній культурі стажерів. У США, наприклад, прийнято навчати торгових агентів написанню листів керівникам вищого рівня, щоб забезпечити їхній доступ в організацію. У Японії така практика не прийнята. Замість цього рекомендуються особисті візити у фірму із залишанням візитних карток.
У подальшому слід засвоїти дві основні функції міжнародної професійної підготовки:
o формування у всіх менеджерів єдиного глобального підходу до розв'язання проблем;
o навчання менеджерів розв'язанню конкретних проблем, що виникають у діяльності експатріанта у країні перебування (господаря).
Причини тренінгу в ТНК
1) Організаційні;
o команди прагнуть підвищити ефективність зовнішньоекономічних операцій;
o подолання етноцентризму, опанування менеджерами цінностей інших країн;
o поліпшення комунікацій між головним офісом і закордонними філіями (підлеглими).
2) Людські:
o поліпшення здатності до ефективної взаємодії завдяки розвитку таких якостей: ввічливість, пунктуальність, тактовність, акуратність, чутливість, надійність, толерантність, вразливість;
o ігнорування рішень менеджерів нижніх рівнів;
o поліпшення загального управлінського стилю.
Особливо слід звернути увагу слухачів на зростання ролі міжнародних корпорацій у розвитку персоналу, що потребує відповідного фінансування. У середньому провідні міжнародні корпорації витрачають на цілі навчання 1,4% фонду заробітної плати. Однак деякі компанії цьому питанню приділяють значно більше уваги. Так, корпорація "Ай-Бі-Ем" витрачає на навчання близько 250 млн доларів щорічно, що становить 5 % фонду заробітної плати. У компанії "Ксерокс" цей показник дорівнює 4 %, а "Тек-сас Інструмент" - 3,5 % [4, с. 34].
Варто підкреслити також, що в Азії та Європі витрати корпорацій на навчання більші, ніж у США. У Франції законодавство вимагає від підприємців витрати на навчання коштів у розмірі не менше ніж 1 % фонду заробітної плати. У Німеччині, Швеції, Японії, Південній Кореї та Сінгапурі навчання стимулюється по-датковими пільгами та субсидіями.
Вивчення питань трудових відносин у міжнародних корпораціях доцільно розпочати із з'ясування ступеня задоволення працею, характерного для провідних країн (табл. 6.4). Вони дають підстави для розуміння національних особливостей трудових відносин. Скажімо, з таблиці видно, що в Японії повністю задоволені працею лише 8 % молодих працівників, у той час як у західних країнах - 32 %.
Підбиваючи підсумки вивчення теми, важливо звернути увагу на такі аспекти:
1. Трудові відносини в міжнародному контексті:
o підходи до трудових відносин у різних країнах (умови та оплата праці тощо);
o міжнародні профспілкові організації;
o виробнича демократія;
o стратегічні підходи до міжнародних трудових відносин.
2. Дві основні форми участі працівників в управлінні міжнародною компанією:
o спільне прийняття рішень (codetermination) - участь представників трудового колективу у засіданнях ради директорів з правом вето або без нього;
? гуртки якості (quality countrol circle) - регулярні збори робітників, на яких обговорюються і вирішуються проблеми на своїх робочих місцях.
Таблиця 6.4
МІЖНАРОДНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПРАЦЕЮ [3, с. 23]
Ступінь задоволення працею Вік Японія США Великобританія
Задоволені повністю 18-24
більше 35 8
15 32
40 32
42
Задоволені 18-24
більше 35 53
59 52
49 54
48
Частково незадоволені 18-24
більше 35 28
21 10
7 10
7
Незадоволені 18-24
більше 35 11
5 6
4 4
3
3. Вплив міжнародних компаній на послаблення позицій профспілок при обговоренні колективного договору:
o міжнародна диверсифікація МНК;
o загроза вивезти підприємство (і робочі місця) за кордон;
o складні структури і механізми підпорядкованості.
5. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНСЬКИХ ВІДДІЛЕННЯХ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.
6. ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИЦТВА В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ.
Основні питання, які треба опрацювати і засвоїти самостійно, наведені у відповідній темі типової програми курсу та переліку основних питань до вивчення. Варто звернути увагу студентів на складність теми, оскільки функція керівництва майже непомітна для недосвідчених людей, на відміну від інших функцій, адже планування як процес знаходить свій вираз у численних планах і рішеннях. Функція організації помітна у схемах управління, різноманітних нормативних, внутрішньофірмових інструкціях. Помітним є також контроль у вигляді перевірок, звітів і т. ін. А помітити процес керівництва, його стиль досить складно. Саме тому наприкінці параграфа наведено досить значний перелік літературних джерел, які рекомендується опанувати.
Приступаючи до самостійного вивчення теми, студентам насамперед доцільно згадати основні ідеї керівництва і лідерства, які вони вивчали в курсі "Загальний менеджмент". Саме в цьому зв'язку можна скористатись навчальними виданнями [1, 2, 12]. Вони стануть добрим підґрунтям для засвоєння досить складних особливостей керівництва міжнародними корпораціями, основні ідеї якого наведені в навчальному посібнику Є. Г. Панченка [11]. Детальнішому опануванню теми сприятиме опрацювання інших джерел.
Книга класика сучасного менеджменту П. Друкера [4] допоможе студентам поглибити свої знання щодо ролі керівництва у житті менеджерів міжнародних корпорацій, значення моральних принципів у менеджменті, у тому числі застосуванні так званого принципу дзеркала. У праці відомого англійського консультанта Т. Лемберта [8] міститься чимало конкретних інструментів, які використовуються менеджерами в процесі реалізації функції керівництва.
Особливої уваги заслуговує робота одного з

 
 

Цікаве

Загрузка...