WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Торговельні операції міжнародних корпорацій - Реферат

Торговельні операції міжнародних корпорацій - Реферат

доведеться продавати все відділення в цілому або ж здійснювати продаж окремих активів. Якщо підсумувати обсяг комерційних операцій за етапами життєвого циклу всіх бізнесів, то можна визначитимасштаби і структуру торговельної діяльності. У подальшому ці плани деталізуються в торговельних угодах і контрактах купівлі-продажу, переважна частина яких набуватиме міжнародного характеру, оскільки їх сторони належать до різних країн, а виконання угод потребує експортно-імпортних операцій.
Детальніші знання щодо змісту міжнародних торговельних угод, порядку їх підготовки і виконання студент може знайти в рекомендованих навчальних виданнях [1, 7].
2. ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.
Головну увагу під час вивчення другого питання теми слід приділити широким можливостям міжнародних корпорацій у здійсненні експортних операцій. З одного боку, транснаціональні корпорації виробляють конкурентоспроможні товари і послуги та мають можливості постачати їх у різні країни, при цьому агресивно впливаючи на ринки цих країн. З іншого боку, більшість країн світу мають потребу в цих товарах і послугах для прискорення свого соціально-економічного розвитку. Завдяки застосуванню ефективних інформаційних технологій імпортери цих країн швидко виявляють виробників конкурентоспроможних товарів. Так, однією з найбільш досконалих вважається експортна діяльність міжнародної корпорації "Мінесота МайнІнг енд Мануфекчурінг" (ЗМ) (США) - виробник понад 40 тис. найменувань товарів. Обсяг експорту становить 1,5 млрддол. США при загальних обсягах продажів понад 15 млрд дол., 52 % з яких - закордонні продажі. Стратегія експорту базується на чотирьох простих принципах:
1. Входь до нового ринку першим, тобто перемагай інших.
2. Виробляй мало І продавай мало для входження на ринок у невеликих масштабах за дуже незначного інвестування та просування одного головного продукту.
3. Наймай на роботу місцевих працівників для продажу продукції фірми.
4. Формулюй і реалізуй глобальні стратегічні плани експорту та кінцевого закордонного виробництва продукції.
Виважена експортна стратегія "ЗМ" забезпечила успіх усієї корпорації і в Україні, на ринку якої продаються багато найменувань товарів цієї корпорації, зокрема клейка стрічка, шліфувальний папір, записники "Post-it Notes", медичні препарати і т. ін. Детальніше про досвід організації експортних операцій цієї корпорації студенти можуть дізнатися з підручника Ч. Гіла [2, с. 602].
Важливо звернути увагу студентів і на підтримку експортної діяльності міжнародних корпорацій відповідними урядовими і неурядовими організаціями країни походження цих підприємств. Мало відомо, наприклад, що за обсягом експорту підприємств штат Каліфорнія (США) посідає восьму сходинку у світі. Значний внесок у це досягнення зробили представництва уряду цього штату в Японії, Китаї, європейських країнах, які доповнюють у цьому напрямі діяльність американських посольств. Широко відомий досвід роботи за кордоном японських торговельних домів "Сого-Соша".
Під час самостійного вивчення другого питання теми студенти мають звернути увагу на експортне фінансування - залучення, забезпечення і використання фінансових коштів з метою здійснення експортної угоди. В її основі лежить не лише торгівля товарами народного споживання, але й поставка машин на обладнання, продаж нематеріального майна (права, ліцензії). Експортне фінансування повинно бути пов'язане безпосередньо з конкретним договором про поставку товарів і послуг, в якому врегульовані права і обов'язки продавця (постачальника) і покупця (підрядчика).
Фінансуватися експорт може звичайними і нетрадиційними методами; кошти надаються банками, небанківськими установами або державними організаціями.
При фінансуванні експорту використовуються практично всі форми кредитів, які застосовуються для внутрішньої торгівлі. Утворились і особливі форми фінансування, які перебувають у тісному зв'язку з наданими іноземному партнеру умовами платежу.
Різні методи фінансування експорту подано в табл. 11.1.
Таблиця 11.1
ФІНАНСУВАННЯ ЕКСПОРТУ
Види Звичайні, або традиційні, методи Нетрадиційні методи
Короткострокове Незабезпечений овердрафт у національній або іноземній валюті. Аванси під інкасо. Врахування або купівля векселів і чеків банком. Акцептні кредитні лінії. Аванси покупця Експортний факторинг. Кредити експортних посередників. Фінансування через комісійні фірми
Середньострокове Позичка в національній або іноземній валюті. Кредит спеціальної державної установи Форфетинг. Лізинг. Міжнародні кредитні спілки. Зустрічна торгівля
Довгострокове Випуск єврооблігацій. Кредит покупцю. Проектне фінансування Випуск акцій
3. НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ.
Під час вивчення третього питання теми важливо звернути увагу на міжнародні зустрічні угоди, міжнародний лізинг, факторингові та форфетингові операції.
Зустрічна торгівля - це зовнішньоторговельні операції, при здійсненні яких у документах фіксуються тверді зобов'язання експортерів та імпортерів здійснити повний або частковий збалансований обмін товарами.
Сучасна торговельна практика міжнародних корпорацій передбачає використання таких п'яти основних видів зустрічного обміну: бартер, зустрічна закупівля, офсет, продаж через третю сторону, компенсація.
1. Лізинг класифікують як товарний кредит в основні фонди, а за формою він схожий з інвестиційним фінансуванням.
Види лізингових платеоісів включають:
1) амортизацію фінансованого активу;
2) витрати лізингодавця -
* пов'язані із залученням капіталу, тобто відсоткові платежі з кредиту;
* пов'язані з укладанням й управлінням лізинговим контрактом, тобто операційні;
3) прибуток лізингодавця.
Факторинг - різновид посередницьких операцій, що проводяться банком і спеціальними компаніями, що являє собою купівлю грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасацію.
За цієї операції експортер відразу ж отримує готівкою від 70 до 90 % від номінальної вартості рахунків-фактур. Інші 10-30 % після вирахування відсотків за кредит і комісії за послуги зараховуються на блокований рахунок експортера. Таким чином фактор-фірма страхується від ризику неплатежу імпортера. Якщо імпортер оплачує свої зобов'язання у строк, то факторингова компанія розблоковує рахунок і повертає залишок клієнту-експортеру.
Існує два види факторингу: прихований і відкритий. За відкритого факторингу, купуючи вимоги, фактор-фірма застосовує відкриту концесію, тобто повідомляє покупця (імпортера) про уступку вимог експортером. У разі використання прихованого факторингу покупець не інформується про продаж зобов'язань фактор-фірми. Також жодному з контрагентів експортера не повідомляється про кредитування його продажу

 
 

Цікаве

Загрузка...