WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Торговельні операції міжнародних корпорацій - Реферат

Торговельні операції міжнародних корпорацій - Реферат


Пошукова робота
Торговельні операції міжнародних корпорацій
ПЛАН
1. Комерційні операції міжнародних корпорацій.
2. Експортні операції міжнародних корпорацій.
3. Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій.
4. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій.
5. Імпортні операції міжнародних корпорацій.
6. Особливості торговельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.
1. КОМЕРЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.
Складність вивчення теми полягає у тому, що з питань міжнародної торгівлі є величезна кількість літератури, яка містить як спеціальні монографічні і навчальні видання, так і відповідні розділи у працях, присвячених міжнародній економіці, міжнародним економічним відносинам, міжнародному бізнесу. Тому важливо звернути увагу студентів на особливість вивчення торговельних відносин у курсі "Міжнародний менеджмент".
По-перше, у курсі розглядається не вся система міжнародної торгівлі, а лише та її частина, що стосується торговельної діяльності транснаціональних корпорацій, котрі відіграють провідну і всезростаючу роль у розвитку торговельних відносин між країнами. У цьому зв'язку можна зазначити, що розвиток міжнародної торгівлі являє собою насамперед зростання обсягу продуктів і послуг, зміну їх структури в межах переміщення між підрозділами транснаціональних корпорацій або ж обміну товарами між цими корпораціями та національними учасниками бізнесу.
По-друге, торговельна діяльність міжнародних корпорацій розглядається не з позицій предмета торгівлі (продукція, послуги, роботи), а з погляду інструментів менеджменту, які використовуються транснаціональними корпораціями в процесі управління міжнародними потоками товарів і послуг. Йдется про планування цієї діяльності на основі міжнародних торговельних угод, організаційних форм міжнародної торгівлі, інструментів фінансування експорту та імпорту і т. ін.
По-третє, наголос у курсі робиться не на теоретичних засадах міжнародної торгівлі, а на сучасному досвіді торговельної діяльності провідних міжнародних корпорацій, який може бути корисним для вдосконалення зарубіжних операцій українських підприємств.
З урахуванням зазначених особливостей складено список рекомендованої літератури до теми, яким студент може скористатись у процесі самостійного її вивчення. Найбільш наближеними до вимог курсу є відповідні розділи підручника Ч. Гіла [2], в якому наводяться не лише основні інструменти управління торговельною діяльністю міжнародних корпорацій, а й конкретні приклади їх використання у відомих компаніях "ЗМ", "Тойота", "Проктер енд Гембл" та Ін. Порівняльний аналіз інструментів управління торговельними операціями міжнародних корпорацій міститься в книзі Ф. Рута та А. Філіпенка [5] і підручнику Дж. Деніелса та Л. Радеби [3]. У підручнику "Международньїй менеджмент" [4] у відповідному розділі розглянуто фінансування зовнішньої торгівлі. Для поглибленого уявлення про розвиток міжнародних торговельних операцій, лібералізацію та протекціонізм перехідних економік, у тому числі й України, рекомендується опрацювати відповідні розділи монографії за редакцією Д. Г. Лук'яненка [6], а також книгу "Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть" [7]. Оскільки переважна більшість студентів не вивчала спеціальні курси з міжнародної торгівлі, то вельми корисним буде навчальний посібник Т. М. Циганкової, Л. П. Пет-рашко, Т. В. Кальченка [8], в якому розкривається система міжнародної торгівлі. І, нарешті, звертаємо увагу на відомий у Російській Федерації, Україні та інших незалежних країнах - колишніх союзних республіках Рядянського Союзу підручник І. Н. Герчикової, який допоможе студентам оволодіти теорією і практикою укладання та реалізації міжнародних комерційних угод [1].
Самостійно вивчаючи перше питання, важливо усвідомити ключову особливість комерційних операцій міжнародних корпорацій.
Перша з них полягає в тому, що торговельні операції являють собою завершальну, обслуговуючу фазу міжнародного бізнесу, яка дозволяє реалізувати цінності корпорації у вигляді вироблених товарів, послуг, виконаних робіт. Переважна більшість провідних транснаціональних корпорацій самостійно створюють нові продукти, організують їх виробництво, використовуючи міжнародну кооперацію, а лише після цього здійснюють торговельні операції. Тому доходи від таких операцій реалізують додаткові вартості, створені на попередніх фазах бізнесу.
По-друге, комерційні операції міжнародних корпорацій здійснюються у багатьох валютах, що дозволяє знизити їх ризикованість і підвищити прибутковість. Однак це потребує ретельного узгодження торговельних і фінансових аспектів міжнародного бізнесу.
По-третє, міжнародні корпорації мають значну кількість варіантів організації торговельних операцій, адже провідні корпорації можуть продавати готову продукцію, напівфабрикати, ліцензії, патенти, вдаватись до лізингу устаткування, франчайзингу і т. д. Це потребує від менеджменту корпорацій використання сучасних інструментів порівняльного аналізу під час формування планів продажу.
По-четверте, міжнародні корпорації у своїй торговельній діяльності спираються на розгалужену мережу посередників - оптових і роздрібних компаній. З одного боку, це спрощує процес продажу і зменшує зусилля на просування товарів, скорочує потребу в обігових коштах і підвищує рентабельність бізнесу. З іншого боку, виникає загроза послаблення зворотного зв'язку між кінцевим споживачем і корпорацією. Тому корпораціям доводиться підтримувати належне співвідношення між власними продажами і поставками посередника на всіх національних ринках.
По-п 'яте, торговельні операції здійснюються на багатьох національних ринках, які мають численні відмінності як у вимогах до товарів (послуг), так і в методах продажу. Ці відмінності повинні оперативно і ретельно враховуватись на попередніх фазах бізнесу.
Опрацьовуючи перше питання, важливо зрозуміти міжнародний життєвий цикл продукту, який представлено на рис. 11.1.
Рис.11.1. Міжнародний життєвий цикл продукту
З цієї схеми видно, що нові продукти створюються насамперед для так званих домашніх ринків. Згодом нові продукти реалізуються на зарубіжних ринках. Якщо обсяги цих ринків значні, то для їх захоплення створюються зарубіжні фірми.
Виходячи з цього життєвого циклу, можна визначити склад і обсяг торговельних операцій. Скажімо, при створенні нового продукту доведеться купувати, у тому числі імпортувати, дослідницьке устаткування, патенти, різноманітні види сировини. При відкритті зарубіжних відділень доведеться купувати устаткування і сировину для виробництва товарів, здійснюючи одночасно продаж готової продукції, купувати рекламні послуги. Під час згортання зарубіжного бізнесу

 
 

Цікаве

Загрузка...