WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Реферат

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Реферат

атмосферу шляхом підвищення економічності двигунів своїх автомобілів. За 1995-2000 pp. компанія знизила ці викиди на 10-12 %. Одночасно "Форд" щорічно використовує 64 тис. т матеріалів, що підлягають утилізації і вторинному застосуванню. Зокрема, 90 % матеріалів, з яких виготовляється модель "Ягуар-Х", під-
лягає вторинному використанню. Про ці результати можна дізнатися зі звітів корпоративного громадянства "Форд Мотор компані".
Відомим у світі є також досвід екологічної діяльності японської корпорації "НТТ". У 1991 р. була затверджена "Хартія компанії "НТТ" з довкілля", на основі якої розробляються дватипи планів: Основна програма заходів з охорони довкілля та Докладна річна програма заходів. Одна з таких річних програм, наприклад, включала такі заходи:
1. Скорочення споживання паперу.
2. Запобігання потеплінню клімату.
3. Скорочення і переробка відходів.
4. Захист озонового шару атмосфери.
У реалізації зазначених заходів беруть участь усі 270 тис. працівників корпорації. Завдяки цьому, наприклад, частка переробленого паперу в телефонних довідниках, що видаються "НТТ", становить 55 % при граничному рівні цього показника 65 % [5, с. 713-714].
Важливо звернути увагу на використання міжнародними корпораціями системного підходу до екологічного менеджменту. Одним з інструментів такого підходу є модель Вінтера, яка була створена в компанії "Вінтер енд Сон" (Німеччина) у 1978- 1986 pp. У 1989 р. відомий німецький інститут менеджменту визнав цю компанію найкращою серед металообробних підприємств країни. Згодом ця система поширилась на інші галузі господарства Німеччини та інших країн. Модель Вінтера дістала схвальну оцінку одного із сучасних "гуру" менеджменту Тома Пітерса, який вважає її комплексним, готовим до застосування підходом до організації екологічного менеджменту [1, с. 12-13].
Для детальнішого усвідомлення студентами змісту і застосування інструментів екологічного менеджменту, що входять до складу моделі Вінтера, рекомендуємо ретельно опрацювати книгу Г. Вінтера [1].
Прагнучи опанувати сучасні методи управління екологічною діяльністю міжнародних корпорацій, студент повинен зрозуміти систему міжнародних стандартів ISO-14000, що включають основні стандарти:
ISO-14001 - Системи екологічного менеджменту. Вимоги і керівництво по застосуванню;
ISO-14004- Системи екологічного менеджменту. Загальні керівні вказівки;
ISO-14010 - Екологічний аудит. Основні принципи;
ISO-14011- Екологічний аудит. Процедура аудиту систем екологічного менеджменту;
ISO-14012- Екологічний аудит. Кваліфікаційні критерії для аудиторів у галузі екології;
ISO-14040- Оцінка життєвого циклу. Принципи і сфера застосування;
ISO-14050 - Екологічний менеджмент. Терміни і визначення.
Рис, 13.1. Модель Вінтера
15 - Зовнішньоекономічні ?зв'язки.
16 - Стан території.
17 - Будівлі і приміщення.
18 - Транспортні засоби, автопарк.
19 - Мотивація персоналу.
20 -- Навчання.
21 -Умови праці.
22 - Харчування в їдальні.
23 - Екологічне консультування.
24 - Державні субсидії.
25 - Страхування.
26 - Правові аспекти.
27 - Відповідальність за шкоду.
28 - Кримінальна відповідальність.
Позначення
1 - Огляд ситуації.
2 - Розстановка пріоритетів.
3 - Мотивація керівників.
4 - Корпоративні цілі.
5 - Охорона довкілля на підприємстві.
6 - Менеджмент безпеки праці.
7 - Розробка продукції.
8 - Управління матеріально-технічним
постачанням.
9 - Технологія виробництва.
10 - Енергія і вода.
11 -Управління потоками відходів.
12 - Забруднені об'єкти.
13 - Екологічний маркетинг,
14 - Громадські зв'язки.
Міжнародні стандарти 1SO-14000 постійно розвиваються. Наступна їх редакція очікується у другій половині 2003 р. [1, с. 303].
Для поглибленого вивчення питання студентам доцільно опрацювати роль міжнародних організацій і форумів у регулюванні екологічної діяльності транснаціональних корпорацій. У цьому зв'язку важливо звернути увагу на міжнародну конференцію з навколишнього середовища і розвитку, що відбулась у Ріо-де-Жанейро в 1992 р. На ній були сформульовані стратегічні напрями розвитку глобальної природоохоронної діяльності. Для реалізації рішень цієї конференції щорічно протягом 1993-2000 рр. знадобилися б кошти в розмірі 600 млрд дол. США, при цьому 125 млрд дол. - у вигляді грантів та концесій. Звичайно, вільних коштів у зазначених розмірах у світі немає, оскільки ці суми зіставні з масштабами світових прямих іноземних інвестицій, які зросли з 202 млрд дол. США у 1990 р. до 1271 млрд дол. США у 2000 р. Тому чимало нерозв'язаних екологічних проблем минулого століття перейшло в нинішнє. Детальніше уявлення про рішення зазначеної конференції студент може отримати з монографії "Глобалізація і безпека розвитку" за редакцією О. Г. Білоруса [4, с. 587-607].
Самостійно вивчаючи останнє питання теми, радимо звернути увагу на два його аспекти. З одного боку, важливо виявити особливості етики діяльності і соціальної відповідальності зарубіжних корпорацій в Україні. Насамперед вони стосуються екологічної безпеки України, яка є густонаселеною країною з великим техногенним навантаженням на її території. Варто зважувати і на зобов'язання України стабілізувати до 2010 р. викиди в атмосферу газів, що спричиняють парниковий ефект, на рівні 1990 р. Ці зобов'язання наша країна взяла на себе на конференції в Кіото в 1997 р. Окрім того, міжнародні корпорації проводять в Україні значну діяльність у контексті соціальної відповідальності. Це можна з'ясувати з кейсу "Чумак", в якому проілюстровано діяльність шведсько-українського спільного підприємства, розташованого в Новій Каховці.
З іншого боку, дедалі більшого значення набуває дотримання міжнародних етичних вимог українськими фірмами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. У цьому зв'язку заслуговує на увагу досвід компанії "Норд" (м. Донецьк). Група "Норд" - крупний виробник побутових холодильників в Україні, з обсягом випуску 500 тис. шт. на рік. 30 % своєї продукції "Норд" реалізує в Україні, 40 - експортує в країни СНД, 25 - у країни Західної Європи, а решту - 5 % - в африканські країни
та на Близький Схід. Саме стандарти західноєвропейських країн спонукали "Норд" освоїти випуск озонобезпечних холодильників VITA NOVA, де використовуються екологічно чисті речовини. Реконструкцію виробництва було завершено наприкінці червня 2001 p., і тепер у виробництві холодильників застосовується безпечний хладон R-134A замість небезпечних хладонів R-12, R-13 та R-113. Загальні інвестиції на реконструкцію становили 19,2 млн дол. США, у тому числі грант ЄБРР - 9,8 млн дол., кредит ЄБРР - 6,1 млн дол., кошти самого підприємства- 3,3 млн дол. США [Українські ділові новини, 25.06.2001, с. 7].

 
 

Цікаве

Загрузка...