WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Реферат

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Реферат

корупції в іноземних країнах. Цей закон спрямований на контроль і усунення виплат, сплачуваних американськими корпораціями чиновникам в інших країнах для сприяння власному бізнесу. Втім, у багатьох інших країнах подібних законів немає.Тому міністри торгівлі та фінансів держав - членів організацій з економічного співробітництва та розвитку, а також ділові асоціації 20 найрозвинутіших країн світу працюють над розробкою конвенції, яка зобов'яже держави - члени вважати сплату хабарів державним посадовим особам інших країн кримінальним злочином.
Під час вивчення теми важливо засвоїти три основоположних принципи міжнародної ділової етики: утилітаризм, дотримання прав людини та справедливості [11, с. 139-140].
Утилітаризм виходить з того, що "правильні" рішення приносять значну користь більшості людей. Менеджеру, який дотримується цієї концепції, доводиться спочатку ретельно вивчати дію альтернативних рішень на всі зацікавлені сторони, а потім робити вибір, який приносить задоволення більшості людей. Утилітарна концепція спирається на виявлення наслідків реалізації рішень, які мають приносити користь більшості зацікавлених. Отже, прийняття рішення у даному випадку залежить від співвідношення затрат і прибутків.
Концепція дотримання прав людини ґрунтується на добровільно взятих на себе обов'язках менеджера захищати права інших людей та уникати будь-яких рішень, які порушують ці права. Менеджер у такому разі не примушуватиме інших діяти всупереч їхнім релігійним або етичним уявленням. Слід при цьому зазначити, що за останні роки у світі розуміння індивідуальних прав людини розширилося настільки, що фактично вони включають захист рослин, тварин, землі, води, повітря, Інших елементів природи і довкілля.
Концепція справедливості зобов'язує менеджерів ставитись однаково до всіх людей, невідворотно виконувати всі правила, забезпечувати рівні права під час розподілу благ, відповідальність у відшкодуванні збитків тими, хто завдає шкоди іншим, тощо. Отже, ця концепція базується на поняттях порядності і чес-ності.
При самостійному вивченні теми важливо звернути увагу на категорію "міжнародний діловий етикет". Використовуючи норми І правила ділового етикету, ми можемо прогнозувати поведінку колег і самі стаємо передбачувані, що допомагає ефективно організувати процес управління. Особливо важливо вивчати всі складові ділового етикету в міжнародному бізнесі, оскільки крім єдиних норм і правил у ньому існує велика кількість національних і культурних поправок, досить значних у ділових відносинах. Як не заблукати в цьому морі національних відмінностей? Як уникнути посмішок, пов'язаних зі сліпим копіюванням чужих манер? Кращі помічники тут - такт і вірність національному менталітету та бізнес-етикету (добре, що нині панує міжнародний бізнес-етикет, породжений зближенням національних ділових кодексів хорошого тону).
Міжнародний бізнес-етикет - поняття досить містке і не обмежується питаннями ділової субординації та переговорним процесом. Основними його складовими є:
1. Правила привітання.
2. Правила звертання.
3. Правила представлення.
4. Організація ділових контактів (переговорів, зустрічей, при
йомів, ділового листування).
5. Ділова субординація.
6. Рекомендації щодо формування зовнішнього обліку ділової
людини.
7. Етичні норми грошових відносин.
8. Правила обміну подарунками і сувенірами.
9. Прийнятність чайових.
Під час вивчення другого питання теми слід виходити з того, що найкращим етичним орієнтиром у всі часи у всіх країнах вважалось "золоте правило" Старого та Нового Заповіту, а також більшості релігій, яке приписує поводити себе стосовно інших так, як ми хотіли б, щоб вони ставились до нас [8, с. 560].
Однак у різних національних культурах етичні виміри набувають специфічного забарвлення. Наприклад, для США актуальними є такі етичні проблеми:
1. Внутрішні торговельні проблеми і розвиток соціального
маркетингу.
2. Боротьба з хабарами у світлі вимог закону про пересліду
вання зарубіжних підкупів 1977 р.
3. Відродження довіри до контролю діяльності вищого мене
джменту корпорацій у зв'язку зі скандалом "Енрон" у 2002 р.
4. Усунення будь-якої дискримінації.
5. Забезпечення права людини на приватне життя.
6. Подолання "МАД-синдрому" (Mergers - злиття, Acquisi
tions - придбання, Divestitures - позбавлення прав), що загро
жує розвитку міжнародного бізнесу.
Саме ці проблеми турбують ділову громадськість США та перебувають у центрі уваги засобів масової інформації.
Як один з численних прикладів неетичного маркетингу можна навести дії однієї з провідних тютюнових компаній світу "Філіп Морріс", яка вводила в оману споживачів, стверджуючи у своїй рекламі, що так звані легкі цигарки менш шкідливі для тих, хто палить. Проти компанії було подано груповий позов до суду штату Іллінойс, згідно з рішенням якого у березні 2003 р. корпорація мала сплатити постраждалим 7,1 млрд дол. США та штраф Змлрддол. США (Украинская инвестиционная газета, 01.04.2003, с. 24). У зв'язку з подібними випадками постає питання про розвиток соціального маркетингу, що зобов'язує корпорації виявляти і враховувати у своїй діяльності загальнолюдські універсальні цінності та моральні норми. Варто звернути увагу також на законодавче забезпечення інтересів споживачів у США, де перші за-кони щодо контролю якості м'яса, інших харчових продуктів та медикаментів було прийнято ще в 1906 р. [П, с. 137].
Самостійно опрацьовуючи особливості етики менеджменту у США, важливо звернути увагу на боротьбу з дискримінацією та захистом приватного життя шляхом розробки програм позитивної дії, адаптації персоналу, допомоги працівникам у навчанні і розвитку і т. ін. Оскільки провести чітку лінію розподілу між трудовою діяльністю й особистим життям не завжди можливо, то у випадках незадовільного виконання персоналом своїх службових обов'язків етично налаштовані компанії намагаються виявити причини такої поведінки, щоб випадково не втратити цінних співробітників. З одного боку, обмежується доступ до інформації щодо подій в особистому житті, які впливають на зниження рівня службового виконання. З іншого боку, у разі необхідності для надання допомоги працівнику приводиться в дію розроблена корпорацією програма підтримки.
Етичні проблеми японського менеджменту включають таке:
1. Політичні ділові скандали на фондовому ринку, ринку не
рухомості та інших ринках за участю високих урядовців, політи
ків, біржових брокерів, що належать до мафіозних угруповань
(якудза).
2. Зміна соціального клімату в Японії в напрямі розширення
обміну послугами між керівництвом транснаціональних корпо
рацій та дотримання високих стандартів і етичної поведінки.
3. Упередження і дискримінація, пов'язані із сексуальними
домаганнями

 
 

Цікаве

Загрузка...