WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Зміст, характерні риси і середовище міжнародного менеджменту. Суть міжнародного бізнесу - Реферат

Зміст, характерні риси і середовище міжнародного менеджменту. Суть міжнародного бізнесу - Реферат

розвинутих країнах є вагомою причиною ефективного менеджменту провідних міжнародних компаній. Не існує якоїсь однієї найкращої методики навчання, яка дала б змогу забезпечити найвищу ефективність управлінської діяльності. Узагальнення досвіду навчання маркетингу і менеджменту у провідних школах бізнесу світу дає змогу виокремити такі альтернативні підходи до навчання маркетингу, менеджменту, фінансів та ін.:
o кейс-метод Гарвардської школи бізнесу;
o метод досліджень Чиказької школи бізнесу;
o навчання за допомогою практикуючих менеджерів у Кейптаунському університеті (Південно-Африканська Республіка);
o японський підхід до навчання.
Інші навчальні заклади або віддають перевагу одному із запропонованих методів, або ж комбінують зазначені підходи у різному співвідношенні для різних дисциплін і програм.
Кейс-метод було започатковано у Гарвардській школі бізнесу доктором Копеландом ще в 1921 p., хоча активно він почав використовуватись у повоєнний час. Цей метод принісвсесвітню славу Гарвардській школі бізнесу, яка останні 26 років шість разів посідала перші місця в 13 проведених журналом "Бізнес-уїк" обстеженнях. Цей метод дає можливість через колективну творчу дискусію на прикладі конкретної абсолютно правдивої ситуації, що містить оригінальний практичний досвід, виробити у слухачів цілком конкретні практичні навички.
Переваги кейс-методу:
o наближеність до життя у бізнесі;
o двоетапне обговорення (мікрогрупа і програма в цілому);
o співпраця слухачів і формування навичок роботи в групі;
o співпраця слухачів із викладачами;
o можливість перевірити пропозиції реальною практикою;
o розмаїття підходів;
o висока мотивація навчання;
o формування навичок прийняття рішень.
Проблеми:
o високі витрати на підготовку кейсів (до 20 тис дол. на 1 кейс);
o потреба у висококваліфікованих дослідниках для підготовки нових кейсів;
o старіння кейсів;
o складна методика проведення занять і потреба тренінгу викладачів;
o спеціальні аудиторії (амфітеатр, модернізована система дошок, технічні засоби та ін.);
o відсутність індивідуального підходу.
Метод досліджень Чиказької школи бізнесу, заснованої в 1898 p., ґрунтується на самостійних дослідженнях слухачами публікацій і діяльності корпорацій з певних питань, наступному обговоренні отриманих висновків і результатів і внесенні пропозицій щодо прийняття відповідних рішень у компаніях. Слухачам надається право не тільки самостійно обирати тему дослідження, а й наукового керівника, план опанування дисциплін у межах встановленої логіки навчання. Виконавши низку досліджень літератури та аналіз діяльності корпорацій, слухачі набувають навичок не лише консалтингу, а й уміння співпрацювати з різними працівниками компанії.
Переваги:
" високий рівень фундаментальної підготовки;
" гнучкість програм і змісту навчання;
" конкуренція серед слухачів;
" конкуренція серед викладачів, до яких записується певна кількість слухачів;
" формування надійних практичних навичок аналізу, обґрунтування концепції, прийняття рішень, які спрямовані в майбутнє;
" співпраця з компаніями та обгрунтування для них комплексних пропозицій;
" розвиток самостійності слухачів, відповідальність за результати, вміння працювати у складі тимчасових проектних груп.
Проблеми:
o необхідність створення великого банку публікацій, що можуть бути предметом дослідження з конкретних дисциплін;
o високі вимоги до викладачів, які мають поєднувати у своїй роботі педагогічну діяльність, дослідження, консалтинг і вміння організувати колективну роботу;
o надмірна індивідуалізація навчання, що ускладнює групову роботу серед студентів і призводить до різного рівня кваліфікації;
o складність започаткування і підтримання взаємовигідних відносин компаніями.
Підхід Кейптаунського університету полягає в тому, щоб залучати до викладання не окремих тем, а цілих курсів менеджерів-практиків, які мають певний хист до педагогічної роботи і досвід викладацької діяльності. Річ у тому, що в Південній Африці дуже мало фахівців, здатних викладати дисципліни з урахуванням сучасних тенденцій розвитку бізнесу. Тому інтеграція теорії і практики тут здійснюється шляхом активного і продуманого суміщення викладацької роботи на засадах залучення управлінського персоналу провідних компаній, які закінчили, як правило, провідні школи бізнесу США і мають ступінь магістра ділової адміністрації.
Переваги:
o практична спрямованість навчання: вивчається те, що корисно і стосується справи;
o добрі знання слухачами сучасних проблем і реального досвіду бізнесу, інструментів менеджменту;
o економія витрат на утримання викладачів;
o проведення значної кількості занять безпосередньо в компаніях;
o дійові зв'язки навчальних закладів із компаніями.
Проблеми:
o труднощі формування команди викладачів;
o різний рівень викладання дисциплін, різна методика, що потребує від слухачів пристосування до викладачів;
o порушення логіки опанування навчального плану і розкладу через зайнятість викладачів;
o недостатній рівень фундаментальної підготовки слухачів.
Японський підхід до навчання менеджменту і маркетингу ґрунтується переважно на підготовці фахівців у навчальних центрах усередині компаній, орієнтуючись насамперед на власний досвід фірми. Однак викладачі для таких центрів готуються переважно централізовано в Токійському інституті менеджменту.
Переваги:
o чітка орієнтація навчання на практику роботи у конкретній компанії;
o висока мотивація навчання;
o відсутність бар'єрів між навчанням і практикою;
o висока віддача від навчання, оскільки підготовка здійснюється під певні посади;
o сприятливі матеріально-технічні й фінансові умови для навчання.
Проблеми:
o недостатня фундаментальна підготовка, завищення ролі прикладних дисциплін;
o вузький світогляд навчання, труднощі застосування отриманих знань і навичок в інших компаніях, а також на вищому рівні менеджменту;
o висока вартість навчання в розрахунку на одного слухача.
Як спосіб розв'язання проблем японські компанії практикують підготовку менеджерів у провідних школах бізнесу США, а останнім часом і Західної Європи, а також їх відділень (філій) у Тихоокеанському регіоні.
6. Основні національні школи менеджменту.
Основні національні школи менеджменту. Три основних кластери національних шкіл менеджменту. Провідна роль американської школи менеджменту. Японський альтернативний менеджмент. Менеджмент у країнах Західної Європи. Досвід менеджменту в країнах СНД, Східної і Центральної Європи. Менеджмент у країнах, що розвиваються. Особливості української школи менеджменту.
Кількість основних національних шкіл менеджменту теоретично збігається з кількістю націй, оскільки кожна з них робить

 
 

Цікаве

Загрузка...