WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Зміст, характерні риси і середовище міжнародного менеджменту. Суть міжнародного бізнесу - Реферат

Зміст, характерні риси і середовище міжнародного менеджменту. Суть міжнародного бізнесу - Реферат

Структура управлінських відносин міжнародних корпорацій. Особливості реалізації загальноуправлінських принципів (функцій) у практиці керівництва міжнародними корпораціями. Взаємозв'язок предметів курсів "Міжнародний менеджмент" і "Загальний менеджмент", "Міжнародна економіка" та ін.
Ключове значення у самостійному вивченні теми має усвідомлення суті міжнародного менеджменту, який є різновидом загального менеджменту. Існує багато тлумачень менеджменту як управлінської діяльності. За визначенням авторів найпоширенішого у світі підручника Г. Кунца і Г. Уейріча "Основи менеджменту", перекладеного 13 іноземними мовами, менеджмент являє собою процес проектування та утримання середовища, в якому індивідуальності, що працюють разом у групах,продуктивно досягають обраних цілей. Це визначення має бути доповнено такими положеннями [Koontz, Weihrish, 1990, p. 4]:
1. Менеджери виконують управлінські функції планування, організації, укомплектування штатів, керівництва, контролю.
2. Менеджмент існує в будь-яких організаціях.
3. Менеджмент застосовується на всіх організаційних рівнях.
4. Мета всіх менеджерів схожа: створювати додаткову вартість.
5. Менеджери стурбовані продуктивністю: досягнення цілей має бути економічно раціональним.
Усі зазначені аспекти менеджменту притаманні управлінській діяльності міжнародних корпорацій з урахуванням їх особливостей як об'єктів управління.
Міжнародний менеджмент (MM) - це процес застосування управлінських концепцій та інструментів у багатокультурному середовищі та отриманні завдяки цьому додаткових переваг і заощадження часу.
MM - особливий вид менеджменту, головними цілями якого є: формування, розвиток і використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних, демрграфічних, культурних та інших особливостей цих країн і міждержавної взаємодії.
Природа міжнародного менеджменту має дві основні складові:
o функції і концепції загального менеджменту - базова складова;
o національні моделі менеджменту материнських країн, в яких були засновані ті чи інші міжнародні корпорації - культурологічна складова.
Якщо базова складова піддається науковому аналізу і систематизації, то культурологічна складова є різноманітнішою і тяжіє до емпіричного спостереження і поведінкового узагальнення. Відомо, що базова складова почала формуватись понад століття тому. Щодо національних моделей менеджменту, то вони почали серйозно досліджуватись лише в останній третині минулого століття зусиллями таких дослідників, як Н. Адлер (США), П. Друкер (США), М. Крозьє (Франція), А. Тромпенарс, Р. Кантер (США), Ф. Лютенс (США) Р. Тунг (Канада), Г. Гофстед (Нідерланди), Ш. Шварц (Німеччина) та ін. Ці дослідники сформували нову галузь наукових досліджень - порівняльний менеджмент.
Порівняльний менеджмент - це галузь знань, яка виявляє і вивчає особливості національних моделей менеджменту, пов'язаних із соціально-культурними і поведінковими стереотипами націй, а отже, і систем управління міжнародних корпорацій, що мають країни походження цих націй.
Таким чином, методологічною основою міжнародного менеджменту є, по-перше, загальний менеджмент, а по-друге, порівняльний менеджмент.
Порівняльна характеристика функцій менеджменту для національних і міжнародних компаній наведена в табл. 1.4.
Таблиця 1.4
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
Функції менеджменту Національні компанії Міжнародні компанії
Планування
1. Вивчення середовища з погляду загроз і можливостей Національний ринок Всесвітній ринок
2. Потенціальний конфлікт корпоративних цілей з економічними і політичними цілями країн Однієї країни Багатьох країн
Організація
1. Організаційна структура Структура для внутрішніх операцій Глобальна структура
2. Погляд на владу Подібний Різний
Укомлектування штатів
1. Джерела управлінських талантів Національний ринок праці Всесвітній ринок праці
2. Орієнтація менеджерів Переважно етноцентрична Геоцентрична
Керівництво
1. Лідерство і мотивація Формуються однією культурою Формуються багатьма різними культурами
2. Комунікаційні лінії Порівняно короткі Мережі з великими відстанями
Контроль
1. Система звітування Одні вимоги Багато різних вимог
2. Система обліку Однієї країни Багатьох країн
Предмет курсу "Міжнародний менеджмент" - це система управлінських відносин, що складається у міжнародних корпораціях, а також притаманна їм система методів та інструментів керівництва цими корпораціями на всіх рівнях управління: загальнокорпоративному, бізнесовому, функціональному, регіональному, локальному та внутрішньовиробничому.
Особливості предмета курсу порівняно з іншими управлінськими дисциплінами полягають у тому, що управлінські відносини, які складаються в міжнародних корпораціях, формуються з двох частин:
1. Загальноуправлінські відносини, пов'язані з розподілом праці та її кооперацією і які породжують загальні функції управління: планування, організацію, мотивацію, керівництво і контроль.
2. Специфічні соціально-культурні відносини, що складаються всередині міжнародної корпорації між працівниками, які є носіями різних національних культур, і стають підставою використання специфічних інструментів реалізації загальних функцій менеджменту.
Наприклад, необхідність передбачення майбутніх змін у зовнішньому середовищі та раціонального використання ресурсів вимагає від керівництва міжнародної корпорації ретельного планування, насамперед стратегічного, розрахованого на довгостроковий період й очікувані майбутні ресурси. Однак для міжнародної корпорації, перш ніж розробляти стратегічний план, потрібно з'ясувати стратегічний профіль корпорації - етноцентризм, поліцентризм, регіоцентризм, геоцентризм. У національному бізнесі цього робити непотрібно, оскільки всі компанії є природно етноцентричними. У міжнародному менеджменті доводиться вдаватись до специфічного інструменту - стратегічного профілю корпорації.
Завдання курсу:
опанування студентами таких навичок управління, які дозволяють їм успішно працювати в міжнародних корпораціях на різних посадах менеджерів та економістів,
вміння використовувати ефективний зарубіжний досвід менеджменту, працюючи на українських підприємствах, а також в органах центральної і місцевої влади, державного управління і місцевого самоврядування.
Слід звернути увагу на особливості розвитку міжнародного бізнесу у другій половині минулого століття, пов'язані з двома тенденціями:
1. Збільшення кількості неамериканських міжнародних корпорацій (насамперед японських) і підвищення їх питомої ваги за рахунок зменшення американських. Якщо в 1973 р. з 260 найбільших корпорацій світу 126 (48,5%) були

 
 

Цікаве

Загрузка...