WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Зміст, характерні риси і середовище міжнародного менеджменту. Суть міжнародного бізнесу - Реферат

Зміст, характерні риси і середовище міжнародного менеджменту. Суть міжнародного бізнесу - Реферат

партнера повільніше;
в) стежити за звучанням своєї мови, не допускати різких або грубо озвучених слів, прагнути до максимальної теплоти і дружелюбності у звуках, позах, жестах, виразі обличчя.
6. Японський національний стереотип.
1. Базові риси стереотипу - це надзвичайно продуктивне поєднання справді безмірної працьовитості (працелюбності) і терпіння японців з таким же безмежним внутрішнім прагненням до краси і досконалості. Якщо говорити про організаційну сторону справи - системи і методи управління якісно, то в Японії вони ідеально підходять до національного стереотипу; і в цьому головна причина результативності всіх систем і методів, які в інших країнах хоча й дають певні результати, але, як правило, не японського рівня.
2. Японці - безумовні традиціоналісти, але, разом з тим, оригінали. Бережно зберігаючи все краще у своїй культурі, вони жадібно сприймають і досить уміло адаптують кращі досягнення інших країн і націй. Природна гнучкість і адаптація роблять японців першими у швидкості і точності врахування найрізноманітніших вимог регіонів, країн, окремих груп покупців і швидкості їх реалізації в товарах і послугах.
3. Дисциплінованість і відданість почуттю відповідальності перед колективом (групою), визнання безумовного авторитету колективу, готовність приносити в жертву йому свої особисті потреби та інтереси.
4. Життєві риси нації - ввічливість і делікатність, акуратність і порядність (що високо цінується у партнерах), східна відданість володінню собою та абсолютному контролю над особистою поведінкою й емоціями.
Технологічне середовище являє собою сукупність технологічних процесів, що використовуються у приймаючих країнах конкурентами та партнерами по бізнесу для виробництва товарів чи надання послуг.
Технологічне середовище є найдинамічнішим елементом міжнародногосередовища, оскільки за сучасних умов темпи науково-технічного прогресу різко прискорились. Технологічний рівень країни, з одного боку, визначає ступінь її економічного розвитку, а з іншого, - є важливим мотивом входу до цієї країни транснаціональних корпорацій.
Для поглибленого засвоєння питання важливо врахувати вплив змін технологічного середовища на міжнародний менеджмент у наступні десять років який полягає в такому:
1. Швидкий розвиток біотехнологій дозволяє будувати такі точні органічні системи, які означають революцію в агротехніці, медицині, промисловості.
2. Поява молекулярних технологій дає змогу повністю змінювати фізичні процеси.
3. Супутники відіграватимуть дедалі більшу роль у навчанні. Так, іридієва система Мотороли з 77 маленькими супутниками на низьких орбітах стане доступною для Сибіру, китайських пустель та африканських територій, а люди, що мешкають у цих районах, будуть включені в сучасні інформаційні технології.
4. Автоматичні телефони з перекладом забезпечать комунікації всім людям, які мають доступ до телефону, спілкуватись рідною мовою один з одним по всьому світу.
5. Штучний інтелект, який поєднується із сучасними навчальними технологіями, дозволить мислити і машинам, що було притаманно лише людям.
6. Силіконові чіпи, що містять до 100 мільйонів транзисторів, дозволяють створити такі комп'ютерні потужності, які зараз притаманні лише суперкомп'ютерам, що перебувають у розпорядженні користувачів найвищого рівня.
7. Суперкомп'ютери потужністю один трильйон операцій за секунду дозволять користуватись перевагами таких сучасних інструментів, як симуляція людського тіла для випробування голосовими командами в управлінні комп'ютерами.
Важливо зазначити, що в умовах глобалізації ключового значення в змінах міжнародного технологічного середовища набувають два напрями:
o електронні розрахунки (E-cash), що є основою швидкого поширення електронної комерції через систему Інтернет, і створення для міжнародних корпорацій як нових можливостей, так і серйозних проблем;
o телекомунікації, бурхливий розвиток яких по всьому світу означає залучення до міжнародних операцій дедалі більшої кількості регіонів.
8. Особливості міжнародного середовища в Україні.
Загальна характеристика середовища міжнародної діяльності в Україні. Політико-правове середовище в Україні. Сучасні ринкові перетворення в Україні. Місце української культури у світовій культурі. Технологічне середовище в Україні. Брендинг України на сучасному етапі.
Як самостійна держава Україна є сегментом міжнародного середовища вже 11 років. Звичайно, цього періоду недостатньо для формування сталого міжнародного середовища. За цей період думка про Україну як про сферу міжнародних операцій змінювалась у широкому діапазоні. На початку 90-х років після отримання незалежності уявлення про рівень розвитку України та можливості входження її до міжнародного співтовариства були перебільшені. Згодом до середини 90-х років оцінка України змінилась на від'ємну. Друга половина 90-х років і початок XXI століття характеризується більш зваженою оцінкою міжнародного середовища в Україні, яке поступово поліпшується, хоча і залишається в цілому менш сприятливим, ніж у країнах Центральної Європи.
Доцільно звернути увагу слухачів на сильні і слабкі сторони середовища в Україні.
Сильні сторони політико-правового середовища в Україні:
o стабільність політичної системи;
o демократизація політичної системи в напрямі парламентсько-президентської республіки;
o європейський вибір України;
o наявність основних законів для міжнародного бізнесу в Україні.
Слабкі сторони політико-правового середовища в Україні:
o слабкі стимули для започаткування міжнародного бізнесу;
o великий вплив бюрократичних структур на діяльність міжнародних корпорацій;
o наявність значного хабарництва;
o значні політичні ризики;
o недосконала система оподаткування, відсутність Податкового кодексу.
Економічне середовище в Україні характеризується недостатніми ринковими перетвореннями. Україна поки що поступається більшості країн Центральної і Східної Європи в темпах ринкових перетворень.
Сильні сторони українського економічного середовища:
o зручне географічне розташування на перехресті транспортних сполучень між Сходом і Заходом, Північчю та Півднем;
o стабільність національної валюти;
o кваліфікована робоча сила;
o розвинута інфраструктура.
Слабкі сторони українського економічного середовища:
* повільна та суперечлива приватизація;
* нерозвинутість фінансових інститутів і фондового ринку;
* відсутність ринку землі;
* висока зношеність виробничих фондів;
* низькі доходи населення;
* застаріла структура економіки, перевантажена галузями важкої промисловості;
* висока енергоємність економіки;
* несприятливий інвестиційний клімат;
* значна частка "тіньової" економіки - близько 40 %.
Особливу увагу доцільно звернути на те, що

 
 

Цікаве

Загрузка...