WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Україна і світова організація торгівлі - Реферат

Україна і світова організація торгівлі - Реферат

України, а також за згодою перший заступник або заступник Голови Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України та народні депутати України, президент Українського союзу промисловців і підприємців";
б) у статті 3 друге речення частини першої та частину другу виключити.
4. Призначити РОГОВОГО Василя Васильовича - Віце-прем'єр-міністра України - головою Міжвідомчої комісії з питань вступу України до Світової організації торгівлі.
5. Установити, що проекти нормативно-правових актів з питань реформування зовнішньоторговельного режиму України підлягають обов'язковому погодженню з Міжвідомчою комісією з питань вступу України до Світової організації торгівлі з метою їх перевірки на відповідність нормам та принципам системи угод Світової організації торгівлі.
6. Затвердити главою делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі ГОНЧАРУКА Андрія Івановича - першого заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
Главі делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі:
внести пропозиції щодо персонального складу делегації України;
надавати щоквартальну інформацію про результати переговорів зі вступу України до COT.
Надати главі делегації України право залучати для забезпечення роботи щодо проведення переговорів зі вступу України до COT працівників Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, дипломатичних представництв України у Швейцарській Конфедерації та інших іноземних державах.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 28 березня 1994 року № 115 "Про призначення спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі";
Указ Президента України від 29 червня 1994 року № 338 "Про призначення заступників спеціального представника Уряду України при Генеральній угоді з тарифів і торгівлі".
8. Міністерству закордонних справ України забезпечити організацію політичної підтримки державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі реалізації заходів щодо вступу України до СОТ.
9. Раді національної безпеки і оборони України розглянути за підсумками 2001 року питання про ситуацію щодо вступу України до Світової організації торгівлі.
10. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом".
Указом Президента України від 5 лютого 2002 р. №104/2002 була затверджена "Програма заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі". Наведемо її текст повністю.
"На сьогодні Світова організація торгівлі (COT) визначає правила багатосторонньої системи торгівлі у світі. її нормами та правилами регулюється понад 92 відсотки обсягів світової торгівлі. Членами COT є 144 держави, до її складу також входять як спостерігачі держави, що бажають приєднатися до СОТ, та міжнародні фінансово-економічні організації та угруповання.
Система багатосторонніх угод COT є надійною гарантією захисту інтересів підприємств-експортерів на ринках держав - членів Організації. В існуванні такої системи правил заінтересовані як уряди розвинутих держав, так і уряди держав, що розвиваються, які проводять політику ринкової орієнтації, відкривають власні ринки.
Україна розпочала процес приєднання до системи ГАТТ/СОТ у 1994 році.
За станом на кінець 2001 року відбулося вісім засідань Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі (далі - Робоча група), останнє з яких - 13-14 червня 2001 року.
Україна перебуває в стані двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг, що є однією з основних складових процесу набуття членства у COT, з 24 державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до COT.
Підписано двосторонні протоколи з Мексиканськими Сполученими Штатами, Східною Республікою Уругвай та Новою Зеландією. Досягнуто принципових домовленостей з доступу до ринку товарів та послуг ще з низкою держав - членів Робочої групи.
Ключовими етапами завершення Україною процедури вступу до COT є:
укладення протоколів з доступу до ринку товарів та послуг з державами - членами Робочої групи;
взяття Україною зобов'язань щодо трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм COT;
гармонізація національного законодавства з нормами та вимогами COT.
Ця Програма визначає шляхи ефективного розв'язання завдання щодо найскорішого набуття Україною членства у COT. Реалізація заходів, передбачених її розділами, дозволить:
завершити двосторонні переговори в рамках Робочої групи з питань доступу до ринку товарів та послуг України і підписати двосторонні протоколи;
забезпечити гармонізацію національного законодавства з нормами та вимогами угод COT, визначення обсягу зобов'язань, які ввійдуть до проекту Протоколу про вступ України до COT;
підготувати та надати державам - членам Робочої групи проект Протоколу про вступ України до COT.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2000.
2. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 1999.
3. Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л. С. Тарасовича. - СПб.: ПИТЕР, 2001.
4. Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.
6. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. - К.: МАУП, 2001.
7. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних вчень. - К., 1999.
8. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002.
9. Международные экономические отношения / Под ред. В. Рыбалкина. - М., 1997.
10. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.
11. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -М.:ИНФРА-М, 2001.
12. Тэор Т. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2001.
13. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристические организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1990.
14. Фомичев В. И. Международная торговля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
15. Business Guide the Uruguay Round. - Geneva.: ITC/CS, 1995.
16. Goodall B. The Penguin Dictionary of Human Geography. - London: Penguin Group, 1997.
17. Oxford Dictionary for the Business World. - Oxford: Oxford University Press, 1993.
18. Oxford Paperback Encyclopedia. - - Oxford: Oxford University Press, 1998.
19. Stutz Frederic P.; de Souza Antony R. The World Economy. Resources, Location, Trade andDevelopment. - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...