WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Угода про державні замовлення, державна торгівля, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності - Реферат

Угода про державні замовлення, державна торгівля, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності - Реферат

справах торгівлі товарами (Council for Trade in Goods) необхідно інформувати:
o про державні підприємства, що беруть участь у міжнародній торгівлі;
o імпортовані й експортовані продукти;
o інші об'єкти, що висвітлюють специфіку діяльності державних торговельних підприємств.
Зазначена рада утворює робочу групу (workingparty), яка розглядає надану раді інформацію та готує відповідний довідник (Compendium of State trading enterprises). Завдяки діяльності робочої групи країни-учасниці ГАТТ можуть здійснювати нагляд (surveillance) за діяльністю таких підприємств. Також вони можуть надсилати скарги (counter-notifications) на ті державні торговельні підприємства, діяльність яких суперечить принципам і правилам ГАТТ.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
Цією угодою встановлено мінімальні стандарти з охорони прав інтелектуальної власності та процедури і заходи для їх дотримання
(procedures and remedies for their enforcement). Угодою також визначено міжнародний механізм консультацій і нагляду за дотриманням країнами-члєнами зазначенихстандартів.
Під час роботи над угодою враховано міжнародні конвенції у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Угода стосується таких об'єктів інтелектуальної власності:
o патентів;
o авторського права і суміжних з ним прав (copyright and related rights);
o товарних знаків (trademarks);
o промислових зразків (industrial designs);
o топографій інтегральних мікросхем (lay-out designs of integrated circuits);
o комерційної інформації (undisclosed information);
o зазначень географічного походження товарів (geographical indications);
o антиконкурентних дій у рамках контрактних ліцензій (anti-competition practices in contractual licenses).
Неуповноважене використання об'єктів інтелектуальної власності є порушенням прав відповідних власників, а товари, виготовлені у такий спосіб, вважаються "піратськими", або контрафактними.
Економічно розвинені країни світу запропонували встановити контроль над торгівлею зазначеними товарами ще під час Токійського раунду переговорів ГАТТ, а також розробити мінімальні стандарти з охорони прав інтелектуальної власності у країнах-членах.
Основні положення угоди поділяються на п'ять груп:
o головні принципи і зобов'язання;
o мінімальні стандарти охорони;
o обмежувальні ділові практики (restrictive business practices);
o примусове дотримання прав інтелектуальної власності (enforcement of intellectual property rights);
o перехідні положення застосування угоди на національному рівні. Зазначеною угодою передбачено застосування режиму нації найбільшого сприяння і дотримання принципу національного режиму.
Згідно з угодою виокремлюють такі критерії патентоспроможності винаходів:
o новизна (novelty);
o винахідницький крок (inventive step);
o промислове застосування (industrial application).
Патенти мають видаватися в усіх галузях технології. Об'єктами винаходів є способи (processes) і продукти (products). Угодою визначено винятки з цього правила і об'єктами винаходів не можуть бути:
o діагностичні, терапевтичні та хірургічні методи лікування людей і тварин;
o рослини і тварини (крім мікроорганізмів);
o біологічні процеси продукування рослин і тварин.
Охорона сортів рослин має відбуватися за процедурою, визначеною Конвенцією про охорону нових сортів рослин (Convention on the Protection of New Varieties of Plants). Критерії охороноспроможності сорту такі:
o відмінність (distinctiveness);
o достатня одноманітність (sufficient homogeneity);
o стабільність (stability);
o новизна.
В угоді досить чітко сформульовано виключні права патентов-ласників. Продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, можна виготовляти, продавати або імпортувати лише з дозволу відповідного патентовласника.
Не можна використовувати запатентований спосіб без згоди патентовласника і продавати або імпортувати продукт, безпосередньо одержаний згідно з цим способом.
Угодою передбачено чіткі умови примусового ліцензування -виняткові обставини (exceptional situations), об'єктивність (objective basis), невиняткове використання (non-exclusive use), достатня винагорода (adequate remuneration).
Подаючи заявку на одержання патенту, заявник має проінформувати про винахід так повно, щоб цей винахід міг відтворити фахівець відповідної галузі (the invention to be carried out by a person skilled in the art).
Твори, на які поширюється авторське право, мають бути оригінальними (original creation of the author).
Угодою визначено майнові й особисті немайнові права авторів (moral rights). Суміжними вважаються права:
o виконавців;
o виробників аудіо- і відеозаписів;
o організацій теле- і радіомовлення.
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності доповнює Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів (1886 р.) і Женевську конвенцію про авторське право (1952 р.) щодо таких об'єктів:
o комп'ютерних програм і баз даних;
o прав оренди на комп'ютерні програми, звукозаписи і фільми (rental rights to computer programmes, sound recordings and films);
o прав виконавців (performers) і продюсерів фонограм (producers of phonograms);
o прав організацій мовлення (broadcasting organizations). Знаками для товарів і послуг є позначення або їх комбінації (signsor combinations of signs), за якими товари або послуги (goods or services) певного підприємства (undertaking) можна відрізняти від таких самих товарів і послуг інших підприємств. Власники зареєстрованих знаків мають право забороняти третім особам використовувати ідентичні або схожі знаки для тих товарів і послуг, для яких зареєстровані відповідні знаки, якщо таке використання може ввести в оману (to cause confusion).
Згідно з

 
 

Цікаве

Загрузка...