WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Організаційні аспекти міжнародної торгівлі - Реферат

Організаційні аспекти міжнародної торгівлі - Реферат

товарів:
o угоди, в яких вартість зобов'язань про компенсаційні закупівлі перевищує вартість наданого обладнання;
o угоди, в яких вартість зобов'язань про компенсаційні закупівлі не перевищує вартості наданого обладнання.
Познайомимося з деякими термінами і поняттями.
Офсет - угода, за якою експортер бере зобов'язання закупити у країні імпортера товари на суму, що становить певну частку від вартості предмета експортної угоди.
Світч - передача експортером своїх зобов'язань про зустрічну поставку третій стороні.
Операції з давальницькою сировиною - операції, що передбачають переробку іноземної сировини та матеріалів з розрахунками за роботу цими матеріалами, сировиною та/чи продуктами їх переробки.
Міжнародна торгівля здійснюється з використанням прямих або опосередкованих методів. Прямий метод передбачає здійснення операцій безпосередньо між виробниками і споживачами, а при опосередкованому залучаються посередники.
Понад половина міжнародного товарного обміну відбувається за участю посередників. Це можуть бути:
o прості посередники (брокери) - своєрідні "свахи", які допомагають встановленню контактів між продавцями і покупцями, але самі участі в угодах не беруть;
o комісіонери, які укладають контракти від свого імені, але за рахунок продавця або покупця (комітентів);
o консигнатори - посередники у торгових операціях, які зберігають товар у постачальника протягом певного часу. Право власності на товар зберігається за експортером (консигнантом), який кредитує консигнатора у процесі реалізації товарів з йогоскладу;
o дистриб'ютори - особи (фізичні та (або) юридичні), які здійснюють від імені фірми-виготовлювача збут і гарантійне обслуговування товару, укладають угоди від свого імені та за свій рахунок;
o агенти - торговці, які діють від імені експортерів або імпортерів, тобто своїх принципалів, і виконують певні функції без права власності на товар.
Встановлення контактів між потенційними експортерами та імпортерами є першим кроком у здійсненні міжнародної торгівлі.
Оферта - формальна пропозиція однієї особи іншій укласти угоду із зазначенням усіх необхідних для її укладення умов. Особа (фізична або юридична), яка її надсилає, називається оферентом. Тверда оферта - це пропозиція оферента одному можливому покупцеві, а вільна - кільком покупцям або навіть необмеженому їх колу. Акцептом називається згода з пропозицією (офертою) іншої сторони укласти угоду на умовах, зазначених у пропозиції. Контрпропозиції покупця вважаються контрофертою.
Пошук контрагента - така ж непроста справа, як і пошук майбутньої дружини або чоловіка. Де, кого і як шукати, залежить від безмежної кількості чинників. Відсутній єдиний рецепт на всі випадки життя. Переговори між партнерами можуть відбуватися у формі листування, за допомогою телеграфу, телефону, електронної пошти, на особистих зустрічах тощо.
Міжнародні торги (тендери) є методом міжнародної торгівлі, що відбувається на конкурсних засадах. Тендери влаштовуються з метою найвигіднішого продажу якогось товару. Конкурс для продавців оголошує покупець, він же встановлює технічні та економічні характеристики товару.
Лізинг - довготермінова оренда машин і обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд. Види лізингу: фінансовий, операційний.
У міжнародній торгівлі поширений також факторинг та його різновид форфейтинг. Факторинг є операцією з перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2000.
2. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 1999.
3. Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л. С. Тарасовича. - СПб.: ПИТЕР, 2001.
4. Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.
6. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. - К.: МАУП, 2001.
7. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних вчень. - К., 1999.
8. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002.
9. Международные экономические отношения / Под ред. В. Рыбалкина. - М., 1997.
10. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.
11. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -М.:ИНФРА-М, 2001.
12. Тэор Т. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2001.
13. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристические организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1990.
14. Фомичев В. И. Международная торговля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
15. Business Guide the Uruguay Round. - Geneva.: ITC/CS, 1995.
16. Goodall B. The Penguin Dictionary of Human Geography. - London: Penguin Group, 1997.
17. Oxford Dictionary for the Business World. - Oxford: Oxford University Press, 1993.
18. Oxford Paperback Encyclopedia. - - Oxford: Oxford University Press, 1998.
19. Stutz Frederic P.; de Souza Antony R. The World Economy. Resources, Location, Trade and Development. - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...