WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Операції світового валютного ринку - Реферат

Операції світового валютного ринку - Реферат

тимчасового збільшення валютних резервів, задоволення потреб клієнтів у певній валюті тощо. Наприклад, у банку є резерви доларів, але йому тимчасово потрібні евро. У такому разі банк продає долари за євро з негайною оплатою. Одночасно банк укладає угоду про купівлю, наприклад, через 6 місяців такої ж самої суми доларів у свого партнера.
На світових валютних ринках найпоширенішими є операції спот, вдвічі менше здійснюється операцій своп, на форвардні операції припадає незначна частка біржових угод.
Ф'ючерсні операції є строковими біржовими угодами щодо купів-лі-продажу валюти, золота, фінансово-кредитних інструментів за фіксованою на момент укладення договору ціною, але з виконанням операції через певний час.
Угода може виконуватися від 3 днів до 3 років від дати її укладення. Клірингова палата виступає посередником між продавцем і покупцем,гарантує виконання сторонами зобов'язань і виконує розрахунки.
З першого погляду ф'ючерсні операції нагадують форвардні. В обох випадках валюта поставляється не раніш, як через три дні від дня укладення угоди, ціна виконання контракту у майбутньому визначається на дату його укладення. Втім, ці операції мають такі відмінності:
o термін та обсяги форвардної угоди визначаються за взаємною домовленістю сторін, у ф'ючерсній угоді обумовлюються термін, обсяги та умови, що склалися на відповідних валютних біржах;
o індивідуальні форвардні угоди дорожчі за стандартизовані ф'ючерсні контракти;
o форвардні контракти укладаються на великі суми і недоступні для дрібних інвесторів, ф'ючерсний ринок доступний усім;
o в абсолютній більшості випадків форвардні операції закінчуються поставкою валюти, у разі ф'ючерсної операції не здійснюють
реальну поставку валюти, а одержують різницю між початковою ціною контракту і ціною, що існує на дату виконання угоди;
o форвардний контракт може укладатися щодо практично будь-яких валют, ф'ючерсні угоди оперують їх обмеженим набором (як правило, стосуються резервних валют світу).
Валютний опціон є договором, що надає право покупцеві та зобов'язує продавця відповідно купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим на дату укладення угоди курсом на завчасно погоджену дату або протягом узгодженого часу.
За одержання такого права покупець сплачує продавцеві певну суму грошей, що називається премією. Ризик покупця обмежується розміром сплаченої премії. Ризик продавця знижується на суму одержаної премії.
Існує кілька видів валютних опціонів:
o пут (право протягом певного часу за домовленою ціною продавати валюту для захисту її від знецінення);
o кол (право купити валюту за фіксованою ціною протягом певного терміну в обмін на сплату погодженої заздалегідь суми для захисту валюти від можливого подорожчання);
o європейський (право купити або продати валюту лише після закінчення контракту);
o американський (право купити або продати валюту будь-коли до закінчення терміну контракту).
На відміну від ф'ючерсних контрактів валютні опціони дають змогу обмежити ризик від несприятливої зміни курсу валют, з огляду на це вони набули нині значного поширення на валютних ринках світу.
Валютний арбітраж - це одночасні купівля і продаж валюти на різних ринках з метою отримання прибутку від різниці у валютних курсах за касовими і строковими операціями на фінансових ринках світу. Валютні курси на різних ринках завжди враховують перекази валют з одного ринку на інший. Якщо валютні курси відрізняються між собою на величину, що перевищує операційні витрати, пов'язані з переказом валют, то з'являється можливість одержати зиск від курсових різниць. У цьому і полягає валютний арбітраж.
Часовий валютний арбітраж передбачає одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі, а просторовий - від їх різниці на територіально віддалених ринках. Простий арбітраж виконується з двома валютами, а складний (крос-курсовий) - з трьома і більше валютами.
Ці операції сприяють забезпеченню взаємозв'язків курсів валют, їх вирівнюванню на різних ринках та їх стабілізації.
Насамкінець зазначимо, що у цьому розділі були розглянуті лише найголовніші аспекти міжнародних валютно-кредитних питань.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2000.
2. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 1999.
3. Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л. С. Тарасовича. - СПб.: ПИТЕР, 2001.
4. Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.
6. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. - К.: МАУП, 2001.
7. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних вчень. - К., 1999.
8. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002.
9. Международные экономические отношения / Под ред. В. Рыбалкина. - М., 1997.
10. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.
11. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -М.:ИНФРА-М, 2001.
12. Тэор Т. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2001.
13. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристические организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1990.
14. Фомичев В. И. Международная торговля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
15. Business Guide the Uruguay Round. - Geneva.: ITC/CS, 1995.
16. Goodall B. The Penguin Dictionary of Human Geography. - London: Penguin Group, 1997.
17. Oxford Dictionary for the Business World. - Oxford: Oxford University Press, 1993.
18. Oxford Paperback Encyclopedia. - - Oxford: Oxford University Press, 1998.
19. Stutz Frederic P.; de Souza Antony R. The World Economy. Resources, Location, Trade and Development. - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...