WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авторського права і суміжних з ним прав - Реферат

Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авторського права і суміжних з ним прав - Реферат

вважається, що творець цього об'єкта відмовився від прав на нього і зазначений об'єкт став суспільним надбанням.
Для виникнення і здійснення авторського права не потрібна реєстрація твору або будь-яке інше спеціальне оформлення права, а також виконання певних інших формальностей.
Суміжні права виникають внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми та/або відеограми, оприлюднення передачі організацією мовлення.
Майнові аспекти прав інтелектуальної власності не вічні і не глобальні за своїми масштабами. Ці права обмежені як у часі, так і в просторі.
В історичному минулому права інтелектуальної власності були територіально обмежені. Це, наприклад, означало, що визнаний певною державою винахід не вважався ним в іншій країні. Опублікований у якійсь державі твір можна було без дозволу власникаправа на нього передрукувати в іншій країні.
Укладенням дво- і багатосторонніх угод у сфері інтелектуальної власності держави світу вже давно навчилися долати її територіальний характер. Інтелектуальна власність стала власністю інтернаціональною (міжнародною).
Міжнародна комерційна і некомерційна передача технологій
У світі передача технологій від однієї країни до іншої може бути комерційною або некомерцінною.
Некомерційні способи передачі технологій такі:
o військово-політичне шпигунство;
o промислове (комерційне) шпигунство;
o зарубіжне патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
o публікації про науково-технічні досягнення в наукових та інших журналах;
o виступи на міжнародних симпозіумах, конференціях, нарадах, семінарах тощо;
o виставки.
До комерційних способів передачі інформації належать:
o утворення спільних підприємств;
o придбання зарубіжних високотехнологічних підприємств у повну власність або придбання частини їх акцій;
o міжнародна торгівля високотехнологічними товарами;
o консалтинг;
o будівництво закордоном об'єктів "підключ";
o продаж ліцензій.
У світі існує ринок технологій, проте попит і пропозиція на ньому співпадають не так регулярно й організовано, як на ринках сировинних матеріалів (сало є сало, воно і в Африці сало). Сировина - це масовий товар, якісні характеристики якого з року в рік майже не змінюються, тому для узгодження попиту і пропозиції засновані біржі. Стосовно ж технологій, то з огляду на їх оригінальність неможливо організувати біржову торгівлю ними.
Винаходи, корисні моделі, промислові зразки і топографії інтегральних мікросхем є лише технічними або художньо-конструкторськими ідеями до того часу, поки не втіляться у товарах, що з'являються на ринках, у тому числі й у міжнародній торгівлі. Загалом кажучи, товари, в яких втілені зазначені об'єкти промислової власності, є найновішими товарами міжнародних ринків.
Про можливість появи нових товарів з винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, топографіями інтегральних мікросхем світова ділова громадськість дізнається, як правило, заздалегідь, завдяки маркетинговим дослідженням і, зокрема, такому важливому їх елементу, як патентні дослідження. Для їх здійснення використовується патентна інформація, що існує як на паперових, так і на інших носіях.
Далі зупинимося на ліцензійній торгівлі об'єктами інтелектуальної власності (що, як відомо, охоплює і промислову власність).
Оскільки секрети виробництва не піддягають ні національній, ні міжнародній реєстрації, то продані на них ліцензії завжди безпатентні. До речі, між запатентованими винаходами і незапатентованими ноу-хау немає якоїсь "китайської стіни". Якби у XIX ст. на напій "Кока-кола" було видано патент США як на рецептуру речовини, то про існування того патенту давно б забули, а сам напій набув би статусу суспільного надбання. У реальній же дійсності рецептура "Кока-коли" зберігається як комерційна таємниця вже впродовж півтори сотні років, інші підприємці її достеменно не знають, і власник рецепта цього напою вміло використовує своє монопольне становище.
Ліцензії на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем можуть бути патентними і безпатентними. Дія патенту (як національного, так і регіонального) територіально обмежена. Якщо якесь технічне рішення запатентоване в певній країні А і не запатентоване в інших, то в країні А власник патенту матиме виключні права на його використання, але не матиме права перешкоджати використанню цього рішення в інших країнах.
Якщо власник запатентованого рішення з країни А укладатиме ліцензійний договір з особою з країни Б, то використання цією особою його рішення у країні Б вважатиметься таким, що відбувається на основі безпатентної ліцензії. Використання особою з країни Б рішення на території країни А вважатиметься таким, що відбувається на основі патентної ліцензії.
Зарубіжне патентування використовується як знаряддя захисту промислового експорту до відповідних країн і як стимул до укладення ліцензійного договору з іноземними підприємцями.
Продаж охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем також має місце у міжнародній торгівлі, але трапляється нечасто. Значно поширені-ше надання права (виключного або невиключного) на використання запатентованого об'єкта промислової власності. Ліцензія є тим дозволом, який ліцензіар надає ліцензіату. Якби такого дозволу не було, то використання ліцензіатом запатентованого об'єкта вважалося б порушенням правопорядку.
Відомі такі форми оплати ліцензії: паушальний платіж (разовий), роялті (періодичні відрахування), змішана та інші.
На світовому ринку торгівля ліцензіями відома ще з початку XX ст. У 50-х роках обсяг міжнародних ліцензійних операцій перевищував обсяг внутрішньої ліцензійної торгівлі. До початку 60-х років міжнародна ліцензійна торгівля охоплювала 40 тис. ліцензій на суму 1,5 млрд дол. Темпи зростання ліцензійної торгівлі вдвічі-втричі перевищували темп зростання міжнародної торгівлі загалом. Зустрічається інформація про те, що загальна сума надходжень економічно розвинених країн від продажу ліцензій збільшилась з 1,2 млрд дол. у 1960 р. до

 
 

Цікаве

Загрузка...