WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Зовнішньоторговельний контракт - Реферат

Зовнішньоторговельний контракт - Реферат

фінансових розрахунків та гарантій виконання сторонами платіжних зобов'язань.
Залежно від обраних сторонами умов платежу у контракті зазначаються умови банківського переказу до відвантаження (авансовий платіж) та/або після відвантаження товару або за умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією) та умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна.
Слід мати на увазі, що основними актами у сфері міжнародних розрахунків є такі: o Женевські вексельні конвенції від 7 червня 1930 р. (Конвенція щодо вирішення деяких колізій законів про переказні і прості векселі, Конвенція про уніфікований закон з переказних і простих векселів, Конвенція про гербовий збір щодо простих і переказних векселів);
o Женевські чекові конвенції від 19 березня 1931 р. (Конвенція про уніфікований закон про чеки, Конвенція, спрямовано на вирішен-ня деяких колізій законів про чеки, Конвенція про гербовий збір щодо чеків);
o Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі і міжнародні прості векселі від 9 грудня 1988 р.;
o Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (публікація Міжнародної торговельної палати 1993 р., № 500);
o Уніфіковані правила з інкасо (публікація Міжнародноїторго-вельної палати 1995 р., № 522);
o Банківські гарантії у міжнародній торгівлі (публікація Міжнародної торговельної палати № 547).
Поняття "валютний ризик" означає небезпеку валютних втрат з огляду на зміну курсу іноземної валюти щодо національної грошової одиниці. Захисні застереження спрямовані на уникнення валютного ризику.
У зовнішньоекономічному контракті використовуються такі способи платежу:
o готівкою;
o виплата авансу;
o надання кредиту (його основні форми - фінансовий і товарний);
o вексель.
Застосовуються такі форми розрахунку за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги:
o акредитив (letter of credit), - відкличний і безвідкличний, підтверджений і непідтверджений, переказний (трансферабельний), револьверний (поновлюваний), покритий і непокритий, документарний і грошовий, резервний;
o інкасо (collection);
o банківський переказ (просте доручення комерційного банку своєму банку-кореспонденту сплатити певну суму грошей на прохання і за рахунок переказодавця іноземному одержувачеві (бенефі-ціару));
o відкритий рахунок (періодичні платежі імпортера експортеру у процесі поставки товару на умовах його подальшої оплати і зарахування заборгованості на рахунок експортера; такі розрахунки використовуються у разі регулярних поставок). Насамкінець стисло зупинимося на цінах. Визначення контрактної ціни - істотна умова контракту. Ціна може фіксуватися у валюті країни-експортера, країни-імпортера або третьої країни. Враховуються торговельні звичаї щодо вибору валюти для встановлення ціни на певні товари. На рівень цін істотно впливають світові ціни. Залежно від способу фіксації ціни можуть бути:
o твердими (незмінними);
o з наступною фіксацією (визначають момент фіксації та принципи визначення рівня ціни);
o рухомими (можуть переглядатися у майбутньому з урахуванням динаміки світових цін);
o змінними (враховуються зміни у витратах виробництва, що сталися протягом терміну контракту).
При визначенні контрактної ціни застосовуються різноманітні знижки, серед яких основними є такі:
o проста з прейскурантної (довідкової) ціни товару;
o знижка за придбання товару за готівку;
o бонусна (за оборот);
o знижка за кількість або серійність;
o дилерська;
o спеціальна (за пробні партії товарів);
o експортна;
o сезонна;
o прихована (у вигляді надання безплатних послуг).
У підрозділі розглянуто лише основні аспекти зовнішньоторговельних операцій. Стати фахівцем у цій сфері можна за умови поглибленого вивчення спеціальної літератури та набуття практичного досвіду.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2000.
2. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 1999.
3. Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л. С. Тарасовича. - СПб.: ПИТЕР, 2001.
4. Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.
6. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. - К.: МАУП, 2001.
7. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних вчень. - К., 1999.
8. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002.
9. Международные экономические отношения / Под ред. В. Рыбалкина. - М., 1997.
10. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.
11. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -М.:ИНФРА-М, 2001.
12. Тэор Т. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2001.
13. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристические организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1990.
14. Фомичев В. И. Международная торговля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
15. Business Guide the Uruguay Round. - Geneva.: ITC/CS, 1995.
16. Goodall B. The Penguin Dictionary of Human Geography. - London: Penguin Group, 1997.
17. Oxford Dictionary for the Business World. - Oxford: Oxford University Press, 1993.
18. Oxford Paperback Encyclopedia. - - Oxford: Oxford University Press, 1998.
19. Stutz Frederic P.; de Souza Antony R. The World Economy. Resources, Location, Trade and Development. - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...