WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Етапи вступу України до COT - Реферат

Етапи вступу України до COT - Реферат

сільського господарства
Згідно з Угодою про сільське господарство внутрішня підтримка, що надається виробникам сільськогосподарської продукції, повинна регламентуватися правилами COT.
З урахуванням вимог COT трансформація державної підтримки сільського господарства має забезпечувати поступове її зменшення шляхом узяття зобов'язань із зменшення внутрішньої підтримки, яка не справляє належного впливу на торгівлю чи на виробництво, особливо внаслідок надання цінової підтримки виробникам.
Протягом періоду вступу до СОТ в Україні істотно зменшилося використання коштів державного бюджету на цінову підтримку виробників сільськогосподарської продукції, а з початку 2000 року припинено забезпечення сільськогосподарських підприємств матеріально-технічними ресурсами.
У новому раунді переговорів COT, започаткованому конференцією міністрів COT ум. Доха (Держава Катар, 9-13 листопада 2001 року), передбачається, що переговори про торгівлю сільськогосподарською продукцією мають бути спрямовані на лібералізацію доступу до ринків, скорочення з метою поетапного скасування всіх форм експортних субсидій та істотне скорочення державної підтримки.
Завершення процесу набуття Україною членства в COT залежить від остаточного погодження рівня державної підтримки сільського господарства, формування позиції щодо зобов'язань із скорочення підтримки, а також додержання принципу, за яким сукупний рівень заходів підтримки, що в майбутньому підлягатимуть зобов'язанням
щодо їх скорочення, не може бути збільшений. Виконання прийнятих зобов'язань має забезпечуватися шляхом створення ринково орієнтованої системи торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Для України як традиційного експортера сільськогосподарської продукції особливе значення мають переговори з питань скасування експортних субсидій і державної підтримки в сільськогосподарському секторі.
Згідно з вимогами COT надання державної підтримки не повинно негативно впливати на конкуренцію у торгівлі.
Міністерству аграрної політики України необхідноостаточно погодити рівень загального сукупного виміру внутрішньої підтримки сільського господарства та сформувати зобов'язання щодо його скорочення.
Кабінетом Міністрів України має бути забезпечено здійснення протягом другого кварталу 2002 року аналізу відповідності системи підтримки сільського господарства нормам і вимогам СОТ та в разі потреби розроблення і реалізацію відповідних пропозицій щодо гармонізації такої системи.
Виконання завдань цього розділу Програми дозволить завершити двосторонні переговори з державами - членами Робочої групи щодо трансформації державної підтримки сільського господарства.
7. Залучення та реалізація міжнародної технічної допомоги для вступу України до COT
Процес вступу України до COT потребує залучення вітчизняних та іноземних експертів до визначення економічно обґрунтованої позиції на переговорах, здійснення аналізу та розроблення пропозицій щодо гармонізації національного законодавства.
Для запобігання залученню та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у сфері торговельно-економічних відносин, що не відповідають потребам України, не спрямовані на досягнення реальних конкретних результатів або дублюють діяльність інших проектів, Кабінет Міністрів України повинен здійснювати заходи з удосконалення механізму координації міжнародної технічної допомоги, що надається Україні для сприяння вступу до COT. Протягом 2002 року така міжнародна технічна допомога має в установленому порядку спрямовуватися на:
забезпечення експертно-аналітичної підтримки процесу вступу України до COT;
інформаційну підтримку вступу України до СОТ; організаційну підтримку вступу України до СОТ; підготовку фахівців з питань приєднання та функціонування СОТ.
8. Фінансування програми
Фінансування Програми здійснюється в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Для забезпечення експертно-аналітичної та організаційної підтримки процесу набуття Україною членства в СОТ планується також залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги".
Кабінет Міністрів України розпорядженням від 16 травня 2002 р. № 248-р затвердив "Заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі". Наведемо їх.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2000.
2. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 1999.
3. Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л. С. Тарасовича. - СПб.: ПИТЕР, 2001.
4. Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998.
5. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.
6. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. - К.: МАУП, 2001.
7. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. Історія економічних вчень. - К., 1999.
8. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., стереотип. - К.: МАУП, 2002.
9. Международные экономические отношения / Под ред. В. Рыбалкина. - М., 1997.
10. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.
11. Спиридонов И. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -М.:ИНФРА-М, 2001.
12. Тэор Т. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. - СПб.: Питер, 2001.
13. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристические организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1990.
14. Фомичев В. И. Международная торговля. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.
15. Business Guide the Uruguay Round. - Geneva.: ITC/CS, 1995.
16. Goodall B. The Penguin Dictionary of Human Geography. - London: Penguin Group, 1997.
17. Oxford Dictionary for the Business World. - Oxford: Oxford University Press, 1993.
18. Oxford Paperback Encyclopedia. - - Oxford: Oxford University Press, 1998.
19. Stutz Frederic P.; de Souza Antony R. The World Economy. Resources, Location, Trade and Development. - Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...