WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Етапи вступу України до COT - Реферат

Етапи вступу України до COT - Реферат


Реферат на тему:
Етапи вступу України до COT
1. Економічні чинники вступу України до COT
Як свідчить економічний розвиток держав, у тому числі держав Центральної та Східної Європи, які останнім часом вступили до COT, з набуттям членства у COT Україна матиме такі економічні переваги:
поліпшення умов доступу українських виробників та експортерів на основні міжнародні ринки;
збільшення іноземних інвестицій в економіку держави;
лібералізація режиму торгівлі між Україною та ЄС, започаткувати переговорного процесу з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС;
зменшення тарифних і нетарифних обмежень на експорт до ЄС українських товарів - металургійної, текстильної та швейної продукції;
отримання можливості захисту національного товаровиробника в антидемпінгових, спеціальних розслідуваннях у рамках процедури розгляду торговельних спорів COT;
запобігання торговельно-економічній ізоляції України від держав Центральної та Західної Європи, а також від держав Східної Європи та Балтії;
створення ефективної системи захисту національного товаровиробника від недобросовісного імпорту.
2. Мета і завдання Програми
Метою цієї Програми є створення та реалізація умов для завершення відповідних переговорів та вступу України до COT.
Для досягнення зазначеної мети Програма передбачає вирішення таких завдань:
забезпечення координації заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, пов'язаних із завершенням процесу набуття Україною членства у СОТ, що полягає, передусім, у досягненні спільної узгодженої позиції щодо тарифної політики, лібералізації доступу іноземних підприємств до ринку послуг України, поступової трансформації державної підтримки сільського господарства відповідно до норм СОТ;
проведення комплексного аналізу законодавства та законопроектів на відповідність нормам і вимогам угод СОТ та гармонізація законодавства з вимогами системи угод СОТ;
підготовка прогнозу наслідків вступу України до СОТ, розроблення і реалізація заходів щодо підвищення конкурентоспроможності галузей економіки, які можуть зазнати негативного впливу у зв'язку зі вступом України до СОТ.
3. Законодавче забезпечення вступу України до СОТ
Однією з основних складових процесу вступу України до СОТ є гармонізація національного законодавства з нормами та вимогами угод СОТ.
Законодавче забезпечення цього процесу передбачає невідкладне прийняття законів України, спрямованих на приведення національного торговельного законодавства у відповідність із нормами та вимогами угод СОТ і виконання обов'язків, узятих на себе Українською Стороною перед державами - членами Робочої групи, зокрема: Податкового кодексу України;
закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо збільшення розміру іноземних інвестицій, який допускається у статутному фонді телерадіоорганізацій України;
закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" щодо усунення кількісних обмежень на імпорт продукції тваринництва;
закону про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" щодо приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними вимогами та стандартами, директивами ЄС у сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.
Проекти цих законів підготовлено з урахуванням основних вимог угод Уругвайського раунду багатосторонніх переговорів -- Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Угоди про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи, Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, Угоди про сільське господарство, Генеральної угоди про торгівлю послугами. Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади мають уживати заходів до прискорення прийняття цих законів.
Кабінету Міністрів України необхідно також забезпечити усунення невідповідності інших актів законодавства нормам та вимогам угод СОТ, для чого:
а) вирішити питання щодо скасування вимоги про необхідність шестимісячної перерви після закінчення чотирирічного періоду постійного перебування іноземців в Україні для поновлення їх професійної діяльності;
Строк - І квартал 2002 року
б) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України такі законопроекти:
- про внесення змін до законів України щодо запровадження стосовно товарів, які імпортуються в Україну, порядку підтвердження відповідності згідно з вимогами Угоди про технічні бар'єри в торгівлі;
- про внесення змін до законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про пестициди і агрохімікати", "Про бджільництво", "Про карантин рослин", "Про рослинний світ", "Про насіння" щодо їх приведення у відповідність із міжнародними стандартами в санітарній та фітосанітарній сфері;
Строк - І квартал 2002 року
- про внесення змін до Закону України "Про інформаційні агентства" стосовно скасування обмежень для іноземних громадян та юридичних осіб іноземних держав щодо заснування інформаційних агентств, обмежень обсягу іноземних інвестицій у статутному фонді таких агентств;
- про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо надання іноземним банкам права відкриття філій на території України;
- про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років" стосовно скасування вимоги щодо обов'язкового використання підприємствами - виробниками тютюнової продукції вирощеної і ферментованої в Україні тютюнової сировини;
Строк - II квартал 2002 року
- про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо скасування пріоритету вітчизняних виробників при проведенні тендерів для оснащення об'єктів електроенергетики;
- про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" щодо скасування вимоги про належність до громадянства

 
 

Цікаве

Загрузка...