WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Договори у рамках Світової організації торгівлі - Реферат

Договори у рамках Світової організації торгівлі - Реферат


Реферат на тему:
Договори у рамках Світової організації торгівлі
Основні міжнародно-правові акти у рамках Світової організації торгівлі такі:
1. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) (General Agreement on Tariffs & Trade - GA TT). Стосується торгівлі товарами.
2. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) (General Agreement on Trade in Services - GA TS). Стосується торгівлі послугами.
3. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights -TRIPS ). Це ланка, що пов'язує інтелектуальну власність з торгівлею.
Саме на цих трьох "опорах" зведена "будівля" Світової організації торгівлі.
Результати Уругвайського раунду переговорів ГАТТ зафіксовано у таких документах:
А. Маракеська угода про заснування Світової організації торгівлі (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization).
Б. Багатосторонні угоди (Multilateral Agreements):
1. У сфері торгівлі товарами (trade in goods) - Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р.
Пов'язані угоди (Associated Agreements):
o Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994 p. (Угода про митну оцінку), (Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, Customs Valuation);
o Угода про довідвантажувальну інспекцію (ПСІ) (Agreement on Preshipment Inspection - PS I);
o Угода про технічні бар'єри в торгівлі (ТБТ) (Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT);
o Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (СПС) (Agreement on the Application of Sanitary & Phytosanitary Measures - SPS);
o Угода про процедури імпортного ліцензування (ІЛП) (Agreement on Import Licensing Procedures - ILP);
o Угода про охоронні заходи (AC) (Agreement on Safeguards - AC);
o Угода про субсидії та врівноважені заходи (СКМ) (Agreement on Subsidies & Countervailing Measures - SCM);
o Угода про застосування ст. VI ГАТТ 1994 р. (Антидемпінгова - АДП) (Agreement on Implementation of article VI ofGA TT1994, Anti-dumping - ADP);
o Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (ТРІМС) (Agreement on Trade-Related Investment Measures - TRIMs);
o Угода про текстиль і одяг (ATK) (Agreement on Textiles & Clothing - АТС);
o Угода про сільське господарство (АА) (Agreement on Agriculture - AA);
o Угода про правила походження (АРО) (Agreement on Rules of Origin - ARO).
Домовленості і рішення:
o Домовленість про положення ГАТТ 1994 р. про платіжні баланси (Understanding of Balance-of-Payments Provisions of' GATT 1994);
o Рішення про випадки, за яким митні адміністрації мають підстави сумніватися у правдивості чи точності задекларованої вартості (Рішення про перенесення тягаря доведення) (Decision Regarding Cases Where Customs Administrations Have Reasons & Doubt the Truth or Accuracy Of the Declared Value (Decision on Shifting the Burden of Proof));
o Домовленість про тлумачення ст. XVII ГАТТ 1994 р. (Державні торговельні підприємства) (Understanding on the Interpretation of Article XVII GA TT1994 (State trading enterprises));
o Домовленість про правила і процедури, що застосовуються для врегулювання спорів (Understanding on Rules & Procedures Governing theSettlement of Disputes);
o Домовленість про тлумачення п. 1(6) ст. II ГАТТ 1994 р. (Прив'язуваність тарифних поступок) (Understanding on the Interpretation of the Article II: 1(6) ofGA TT 1994 (Binding of tariff concessions).);
o Рішення про торгівлю і довкілля (Decision on Trade & Environment).
2. Торгівля послугами.
Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС).
3. Права інтелектуальної власності (Intellectual Property Rights - TRIPs).
В. Кількасторонні торговельні угоди (Plurilateral trade agreements):
o Угода про торгівлю цивільними літаками (Agreement on Trade in Civil Aircraft);
o Угода про державні замовлення (Agreement on Government Procurement);
o Міжнародна молочна угода (International Dairy Agreement);
o Міжнародна угода з м'яса (International Bovine Meat Agreement). Основною метою Генеральної угоди з тарифів і торгівлі є створення у світі ліберальної і відкритої торговельної системи, яка дає
змогу підприємствам країн-членів здійснювати торговельну діяльність на засадах добросовісної конкуренції. Існують такі основні правила, визначені Г А ТТ:
o захист національної промисловості лише за допомогою тарифів, країнам-членам забороняється запроваджувати кількісні обмеження. Є дуже обмежена кількість винятків з цього правила;
o прив'язування тарифів. Кожна країна має свій графік зниження тарифів, знижені тарифи забороняється підвищувати;
o режим нації найбільшого сприяння, який означає, що тарифи застосовуються на недискримінаційній основі до всіх країн. Винятки з цього правила стосуються країн-членів регіональних економічних угруповань і країн, що розвиваються. Для таких країн можуть застосовуватися преференційні тарифи, і це не вважається порушенням правила;
o принцип національного режиму (national treatment), що забороняє дискримінацію імпортованих товарів щодо еквівалентних товарів, виготовлених національними економіками.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Авдокушин Е. Международные экономические отношения. -М., 1996.
2. Борисов К. Г. Международный туризм и право. - М.: НИМП, 1999.
3. Буглай В., Ливещев Н. Международные экономические отношения. - М., 1996.
4. Бураковсъкий І. Теорія міжнародної торгівлі. - - К.: Основи, 2000.
5. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. Практикум. - М.: ЮНИТИ, 1999.
6. Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика / Под общ. ред. Л. С. Тарасовича. - СПб.: ПИТЕР, 2001.
7. Гуляев В. Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998.
8. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. - К.: МАУП, 2000.
9. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. - К.: МАУП, 2001.
10. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка. - - К.: МАУП, 2002.
11. Дахно I. I. Право інтелектуальної власності. - К.: Либідь, 2002.
12. Додонов В. Н., Панов В. П., Румянцев О. Г. Международное право. Словарь-справочник. - М.: ИНФРА-М, 1997.
13. Економічний словник-довідник. - К.: Femina, 1995.
14. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А. Г. Худокормова. - М.: ИНФРА-М, 1998.
15. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2ч. - М.: Междунар. отношения, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...