WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Поняття та структура світового ринку - Курсова робота

Поняття та структура світового ринку - Курсова робота

міжнародний туризм, котрий об'єднує досить широкий набір послуг. Тому міжнародний туризм можна визначити, як багатопланову систему послугових заходів, що направлені на задоволення потреб осіб, котрі є представниками одних країн і знаходяться з короткотерміновими відвідуваннями в інших країнах.
За числом туристів, які відвідують країну, перед веде Франція (до 40 млн. чоловік за рік), яка має від туристичного бізнесу біля 6 млрд. доларів США позитивного сальдо. А Іспанія, хоч і менша, кількість туристів, що її відвідує (біля 30 млн. чоловік за рік). має позитивне сальдо між експортом та імпортом туристичних послуг до 13 млрд. доларів і при цьому доходи від туризму складають третину усього експорту країни. Таку ж долю в експорті мають доходи від туризму в Австрії.
Найгірше з розвинених країн у плані експорту туристичних послуг стоять Японія (до 20 млрд. доларів негативного сальдо) і Німеччина (до 15 млрд. доларів негативного сальдо). У Японії, до того ж, дуже низька відвідуваність (усього до 2- млн. чоловік за рік).
Серед країн, що розвиваються, найбільше позитивне сальдо має Тайланд (біля 3 млрд. доларів США). Можна також відзначити, що половина валового внутрішнього продукту Багамських островів створюється, за рахунок іноземного туризму.
Страхові послуги на світовому ринку.
На світовому ринку з усіх послугових відносин страхові відносини найналагодженіші. І взагалі страхування вже досить давнє: наприклад, страхова компанія "Ллойд" має трьохсотлітню практику здійснення страхових операцій.
Страхування - це особлива форма економічних відносин, що мають послуговий характер, і виникають в результаті створення (за рахунок внесків учасників економічних відносин) цільових фондів для відшкодування збитків, які сталися в результаті стихійних і випадкових дій природи та людини. Якщо стається страхова подія, то визначається величина збитків і в залежності від страхової суми виплачується потерпілому страхове відшкодування.
Державні страхові компанії, як правило, створюються для проведення специфічних видів страхування або для запобігання відпливу валюти по каналах страхування й перестрахування. Наприклад, у багатьох країнах спеціалізовані державні компанії здійснюють страхування експортних кредитів з метою заохочення експорту. У багатьох країнах державні компанії за законодавством є співстрахівниками або перестрахівниками по відношенню до недержавних компаній, що робиться з метою найкращого використання місткості страхового ринку, а саме запобігання відпливу валюти за кордон.
ВИСНОВКИ
Отже, ми можемо зробити висновок, що виникнення і становлення світового ринку - це складний і довготривалий процес, що був обумовлений міжнародним поділом праці і капіталістичним виробництвом.
Світовий ринок являє собою сукупність ринків окремих країн, що пов'язані між собою законами міжнародного поділу праці. Світовий ринок є сферою забезпечення розширеного відтворення, тому зв'язки між товаровиробниками різних країн здійснюються через обмін товарами і розширюються в міру збільшення масштабів виробництва.
Також треба зазначити, що взаємодія світових господарств відбувається на основі різноманітних виробничих, економічних та політичних відносин, які реалізуються через зовнішню торгівлю, надання послуг, рух капіталу, обмін інформацією з наукових знань, обмін здобутками культури і через міграцію робочої сили.
Світовий ринок має складну структуру, яка може змінюватись під впливом різних чинників, але найголовніший з них є НТР, так як протягом усієї своєї історії людство перебуває у стані постійного наукового пошуку, змінюючи навколишній світ. Під впливом НТР змінюється не тільки сучасний стан світового господарства, а й відбуваються якісні і територіальні зрушення у ньому. Структуру світового ринку можна розглянути у трьох аспектах: регіональному, товарно-галузевому та соціально-економічному.
Згідно з регіональною структурою світового ринку розрізняють ринки окремих країн або їх угруповань.
За товарно-галузевою структурою світового ринку відрізняють окремі товарні ринки, які відповідають рівню ринку певного товару або його частини. За основу цієї класифікації беруть Міжнародну класифікацію ООН - Стандартну міжнародну торговельну класифікацію - СМТК, Брюссельську митну номенклатуру, Гармонізовану систему.
За соціально-економічною структурою світового товарного ринку розрізняють ринки промислово розвинутих країн, країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.
Щодо України, необхідно визначити її місце в світовій економіці. Перебуваючи складовою частиною радянської економіки, українська була орієнтована на участь у МПП переважно серед країн - членів СЕВ. Особливістю цього інтеграційного угрупування було централізоване регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. Це дозволило захищати національні економіки від подій міжнародного ринку, але одночасно лишало можливості постійно об'єктивно оцінювати рівень ефективності національного виробництва. І як наслідок таких умов - відсталість від світових інтеграційних процесів і випадання з світових господарських зв'язків.
Для включення України до світового і регіональних ринків необхідно перетворити, а по суті створити нову економічну систему, усунути бар'єри, які гальмують економічні і науково-технічні зв'язки України з іншими країнами, забезпечити економічну ефективність зовнішніх зв'язків. Ринкова структура господарства України має складатись з різних самостійних суб'єктів господарчої діяльності, що грунтується на законах та економічній вигоді. Важливими умовамиінтеграції України з регіональними світовими ринками є налагодження випуску конкурентоспроможної продукції і створення конкурентного середовища. Необхідні також перетворення в економічній сфері, великі капіталовкладення, стимулювання виробництва, створення сприятливого інвестиційного клімату.
Участь України в регіональному співробітництві передбачає більш високий ступінь економічної взаємозалежності, формування однорідного середовища діяльності суб'єктів господарювання.
Розширюється економічне співробітництво України з Європейським Союзом. У березні 1998 р. набрала чинності Угода про партнерство і співробітництво, яка була підписана ще в червні 1994 р. Відповідно до цієї Угоди уже в 1998 р. можуть початись переговори про створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною. Угодою також підтверджені режим найбільшого сприяння торгівлі між країнами, лібералізація руху капіталів, взаємний захист інтелектуальної власності.
Використана література:
1. Мазаракі А.А. Світовий ринок товарів та послуг: товарна структура- К.: 1996р.
2. Семенов Л.Д. Международные экономические отношения. - М.: 1998 г.
3. Прусова Л.Г. Экономика. Тренинг курс. - К.: 1999, 632 с.
4. Школа. Міжнародні економічні відносини. - Чернівці, 1996 р.
5. Козик. Міжнародні економічні відносини. - Львів, 1999 р.
6. Макконел К.Р., Брю С.Л., Экономикс: принципы, проблемы и политика. - К.: 1999 г., 785 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...