WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

спільно з українськими фіз та юр особами, або придбання частки діючих п/п.
- створення п/п, що повністю належать іноземним інвесторам, а також філій та представництв, або придбання у власність діючих п/п повністю.
- придбання незабороненого законодавством У рухомого та нерухомого майна шляхом прямого одержання майна або у вигляді цінних паперів.
- придбання самостійно або за участю українських фіз чи юр осіб прав на корисування землею чи прир рес.
- здійснення інвест діяльності на підставі концесійних договорів, договорів про виробничу кооперацію та інші види інвест діяльності.
Об"єктами іноземних інвестицій в У може бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди та оборотні кошти, ЦП, цільові грошові вклади, НТП-продукція, інтелектуальні цінності та майнові права.
П/п з іноземними інвестиціями - це п/п буь-якої орг-правової форми, створене відповідно до законодавства У, іноземна інвестиція у статутному фонді якого становить не менше 10%.
П/п з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених законами У "Про піприємства" та "Про госп товариства". Майно, що ввозиться на терит У як внесок іноз інвестора до статутного фонду п/п з іноземними інвестиціями, крім товарів для реалізації або власного споживання, звільняється від обкладання митом. Таку інвестицію забороняється відчуджувати протягом 3 років. При достроковому відчудженні мито стягується на загальних підставах.
Продукція п/п з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню чи квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва. В У обов"язкова реєстрація іноземних інвестицій. Припинення івест діяльності відбувається на підставі рішення іноз інвестора або уповноваженого держ органу.
Іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються. Для п/п з іноземними інвестиціями земельним кодексом У передбачене право постійного або тимчасового користування землею татимчасового користування землею на умовах оренди. Іноз інвестори мають право приймати участь у приватизації державного майна. З 1993 по 1997р.р. щорічно видавалися постанови КМУ, в яких визначалися переліки об"єктів, приватизацію яких доцільно здійснювати із залученням іноземних інвестицій.
Особливості здійснення інвест діяльності у спеціальних ек зонах на території У визначаються законом У "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних вільних економічних зон".
Головні інвестори - країни ЄС (902,4 млн. дол. або 32,4% заг обсягу ПІІ) , США (18,3%), РФ (6,7%), Корейська республіка (6,7%), Кіпр (5,4%), Швейцарія, Ліхтенштейн, Канада, Польща та Угоршина. В 1998р. загальна частка цих країн в обсязі ПІІ в Укр складала 80,9%.
139. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В У.
Митний тариф (МТ) - центральний інструмент МТ регулювання зовнішньо-ек діяльності. Законом У "Про Єдиний МТ" визначено порядок застосування МТ в У. В У застосовуються такі види мита: адвалерне (у% до митної вартості), специфічне (у встановленому грош виразі), комбіноване (комбінація двох вищезгаданих). На деякі товари можуть встановлюватися сезонні мита. Особливі види мита (компенсаційне, антидемпінгове, спеціальне) встановлюються як захисні заходи щодо вітчизн виробників. Мито нараховується на товари набазі їх митної вартості.. В У митна вартість - це ціна, що фактично сплачена чи підлягає сплаті за товар на момент перетинумитного кордону У. Існують такі способирозрахунку миттної вартості товарів: 1. за ціною угоди 2. за ціною угоди щодо ідентичних товарів 3. за ціною угоди щодо подібних товарів 4. На підставі віднімання вартості 5. за мінімальною митною вартістю 6. за експортною митною вартістю 7. за формулою.
1. - До митної вартості включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо вони не включені до рах -фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону; комісійні та брокерські, що були нараховані до моменту перетину кордону; плата за використання об"єктів інтелектуальної власності.
2. - визначається за ціною товарів, однакових за всіма ознаками з товарами, що оцінюються.
3. - оцінюється за ціною товарів, що хоча і не є однаковими за всіма ознаками, проте мають схожі характеристики і складаються з однакових компонентів, виконують однакові функції у порівнянні з товарами, що оцінюються , тоа вважаються взаємозамінними.
4. - обчисляється відніманням від ціни товару звичайних надбавок на прибуток, ввізного мита, побатків та зборів, сплачених у зв"язку з митним оформленням товарів.
5. - якщо на імпортований товар відповідною постановою КМУ встановлено мінімальну митну вартість, то основа нарахування митних платежів має бути не менша від цієї вартості.
6. - визначається на основі ціни, що буде сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Ця вартість підтверджується калькуляцією витрат на виробництво одиниці товару на підставі комерційних, трн, банківських, бухгалтерських та ін документів, що містять відомості про вартість товарів.
7. - передбачається, що у контракті відсутня фіксована ціна товару та встановлено лише умови її визначення, і розрахунок проводиться на основі формули розрахунку ціни на визначену дату або за біржовими котуваннями на дату продажу товару.
При роззробці ставок нац МТ враховується різниця між внутр та світовими цінами, усередниними за групою товарів. Далі ставки уточнюються за такими критеріями: економічні інтереси держави в цілому; інтенреси нац виробників та споживачів; можливість заміни імпортної прод вітчизняною; інтереси збереження прямих зв"язків, виробничої кооперації; сприяння виробництву товарів експортного призначення; доцільність обмеження імпорту деяких товарів або підвищення прибутків держбюджету від їхнього імпорту та ін.
Згідно законодавства У ввізне мито є диференційованим. Застосовуються преференційні (застосовуються до товарів тих країн, які входять разом з У до митних союзів або утворюють спеціальні митні зони) та пільгові (до товарів тих країн або економічних союзів, які користуються в У режимом найбільшого сприяння або національним режимом ) ставки МТ. У уклала угоди про вільну торгівлю щодо умов звільнення від сплати імпортного тарифу станом на кінець 1998р. з такими країнами Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Узбекистан, Росія, Туркменістан, Естонія, Латвія, Литва, Киргизія, Казахстан. До товарів всіх інших країн, з якими не укладено угод про вільну торгівлю та торгговельно-ек угод про надання режимуи найбільшого сприяння або нац режиму, а також товарів, країну походження яких не встановлено, застосовуються повні ставки МТ.
Згідно з рішенням, ухваленим Радою глав урядів СНД, умови звільнення від сплати мита передбачають дотримання таких правил, як безпосередня закупівля, пряме відвантаження, пряме транспортування. Такі звільнення передбачені за умови надання сертифікату похолдення товару за формою СТ-1. При ввезенні товарів з країн Балтії окремими угодами передбачено

 
 

Цікаве

Загрузка...