WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

них сальдо РОКФО було збільшено внаслідок зменшення резервних активів на 1324 млн. дол.
Отже, для фінансування дефіциту РПО із РОКФО було направлено 2106 млн. дол. Ця сума разом із статею "Помилки та упущення" врівноважує РПО - 1296 млн. дол. (2106 млн. дол.- 810 млн. дол. )
137. СТАН І ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХ. ОБЛІКУ В УКРАЇНІ.
Велику роль в успішності ринкових реформ відіграє економічна інформація, що формується в системі бух. Обліку. За підходом, що існував раніше бух. Звітність мала показувати ступінь виконання централізованих планів, а затверджені норми немали на меті обліковувати активи та заюов'зання підприємства за їх фактичним станом. Ця методика спричиняла незбігання доходів та витрат, викривляла показники фін. Звітності.
Розвиток МЕВ України спричинив необхідність змін в веденні бух. обліку. Ревформа бух обліку була перш за все необхідна укр. Підприємствам, що намагалися залучити іноземні інвестиції. Вважається, що використання міжнар. Стандартів дозволить зменшити ризик для кредиторів та ті інвесторів, зменшить витрати по створенню країни на розробку власної системи бух. обліку, посилить міжнароднукооперацію в сфері бух. обліку, збільше рівень довіри до української бух. звітності.
Перехід міжнародних стандартів розпочався ще в 1992 році після виданя відповідного указу президента. В червні 1999 року було прийнято закон "Про бух. облік та фін. Звітність в Україні." В тому ж році було прийнято новий план рахунків. Отже процес пойшов.
Першими перехід до міжнародних стандартів обліку здійснили ком. банки. Це викликано порівняно значним ступенем інтеграції українських банків в МЕВ, та регулярними контактами з міжнародними фін. Установами.
В цілому процес переходу од міжнародних стандартів розраховано на декілька років. В Укарїні вже введено в дію 20 міжнародних стандартів БО з 39. Починаючи з 1999 року повним ходом йде перепідготовка облікового персоналу підприємств.
Згідно з вищезгаданим законом кожне підприємство України повинно трансформувати свою звітність за минулий рік згідно нових стандартів. Комісія по цінних паперах і фонд.ринку вже в 1999 році зуміла добитись від всіх емітентів акцій звітності за новими стандартами. Перехід до нових стандартів вимусив підприємства повністю трансформувати свій баланс, скласти звіт про рух грошових коштів та здійснити безліч інших дрібних змін.
Отже сферою використання міжнародних стандартів є складання фін. Звітів загльного користування підприємств усіх видів і поширюється як на окремі підприємства так і консолідовані фін. звіти.
Перехід комерційних підприємствпроходить без суттєвих складностй. Про те деякі проблеми виникають у держ підприємств, що працюють за "касовим методом". Міжнародні стандарти в основному орієнтовані на приватний сектор, тому держ. Підприємствам доводиться використовувати власні рахунки і трохи відхилятися від міжнародного стандарту.
138. ХАРКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.
Особливістю сучасного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України є різноманітність метгодів. Сукупність таких регулюючих заходів обєднуються в загальну категорію зовнішньоекономічної політики держави. Державна зовнішньоекономічна політика - це сукупність заходів, що спрямовані на досягнення країною певних переваг на ринку і в одночас на захист власного ринку.
В своїй зовнішньоекономічній політиці Україна застосовує тарифні і нетарифні методи регулювання.
Тарифніт методи включають встановлення експортного та імпортного тарифу, які призвані регулювати експорт та імпорт відповідно.
Україна також застосовує і нетарифні методи, тобто методи адміністративного впливу. Метою їлх встановлення є регулювання зовнішньоекономічної діяльності та дотримання міжнародних забовязань країни.
На систему зовнішьоекономічного регулювання України певним чином впливають міжнародні договори та організації. Найбільш яскравим прикладов є WTO. України з метою прискорення процесу вступу до цієї організації повинна адаптуватися до встановлених нею правил.
Головним документом, шо регламентує зовнішньоекономічну діяльність в Укарїні є Закон про зовнішньоекономічну діяльність прийнятий в 1991 році. Цей закон визначив коло фізичних та юридичних осіб, що мають право займатися цим видом діяльності та заклав основи зовнішньоекономічного законодавства України.
В 1992 році було введено в дію Закон Про єдиний митний тариф України. Цей документ юридично закріпив основи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
В 1991 році було введено в дію Митний кодекс, який заклав правові та економічні основи митної справи в Україні.
В 1994 році прийнято закон "Про порядок проведення розрахунків в іноземній валюті", який регламентує порядок, строки, та форми оплати зовнішньоторгівельних операцій субєктами зовнішньоекономічної діяльності.
ЦІєї сфери стосується ряд указів президента України. Введено в дію міжнародні правила Incoterms90.
Всі ці заходи спрямовані на приведення законодавства україни у відповідність з принципами та правилами ГАТТ.
До складу державних органів, що здійнюють регулювання ЗЕД в Україні можна віднести: Міністерство економіки, Державна митна служба, Міністерство фінансів, Кабінет міністрів, НБУ, Верховна Рада.
139. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ.
Митний тариф - центральний елемент митно-тарифного регулювання ЗЕД. Митний тариф - це систематизолваний перелік митних ставок (зборів). Мито - це податок, який стягується при переміщені товару через митний кордон. Порядок формування та застосування миитного тарифу України визначено Законом України "Про Єдиний митний тариф", який було прийнято в 1992 році.
Митні тарифи представлені в Україні двома групами: експортні та імпортні. Експортний митний тариф - застосовується з метою отримання додаткових бюджетних надходжень та регулювання експорту окремих видів товарів. Імпортний тариф - формує оптимальну структуру імпорту шляхом диференціації ставок, виступає частиною механізму ціноутворення, захищає окремі галузі економіки, сприяє збалансування сальдо експорту-імпорту.
В Україні використовуються такі види мита: 1) адвалерне - нараховується у відсотках до митної вартості товарів, 2) специфічне - встановлюється у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів, 3) комбіноване - схоже на адвалерне, але встановлено мінімалбну митну подать. Останні два види ставок широко використовуються з 1995 року. Це не дозволяє імпортерам занижувати митну вартість товарів, що ввозяться. Проте одночасно призводить до ввезення низькоякісних дешевих товарів з низькою митною вартістю. Крім того можуть застосовуватись сезонні та особливі (антидемпінгові та компенсаційні) мита.
В 1996 році Кабмін ухвалив декілька постанов щодо обкладення митом товарів ввезених в Україну фізичними особами.
Нарахування мита на товари здійснюється на основі їхньої митної вартості. Митна вартість - це ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товар в момент

 
 

Цікаве

Загрузка...