WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

отриманими від покупця. Ці умови передбачають, що в обов'язки покупця входить вибір перевізника, укладення з ним договору перевезення. Продавець повідомляє покупцеві про готовність товару до відвантаження, після чого покупець укладає договір перевезення і дає продавцеві інструкції з приводу того, кому, коли і як передати куплений товар.
Група С включає такі умови: "Вартість і фрахт" - САF; "Вартість, страхування і фрахт" - СІF; "Доставка оплачена до ..." - СРТ; "Доставка та страхування оплачені до ..." - СІР.
За цими умовами, продавець самостійно укладає договір перевезення, оплачує перевезення до вказаного у контракті місця прийому товару покупцем, а також повідомляє покупця про деталі відправлення й очікуваний час прибуття вантажу в узгоджене місце прийняття поставки. За контрактами на С-умовах продавець звільняється від відповідальності та ризику з моменту передачі товару перевізнику у своїй країні, хоч і зазнає витрат на доставку товару у країну покупця. Продавець зобов'язаний оплатити перевізнику всю вартість траспор-тування товару незалежно від того, чи фрахт повинен бути оплаченим до повантаження товару чи оплата допускається після його доставки у місце призначення .
Група D передбачає умови: "Поставлено на кордон" - DAF; "Поставлено з борту судна" - DES; "Поставлено з пристані" - DEQ; "Поставлено без сплати мита" - DDU; "Поставлено зі сплатою мита" - DDP.
Контракти на D-умовах можна поділити на дві категорії. До першої належать контракти, укладені на умовах "Поставлено накордон", "Поставлено з борту судна" та "Поставлено без сплати мита".Відповідно до цих умов продавець не очищує товар для імпорту. У другу категорію входять: "Поставлено з пристані" та "Поставлено зі сплатою мита". За цими умовами продавець повинен отримати усі необхідні імпортні ліцензії, а також оплатити мито, митні збори та податки. Умови групи D є найпривабливішими для покупця, оскільки продавець зобов'язаний доставити товар у вказане місце, беручи на себе всі витрати та ризик щодо поставки товару. Тому контракти на D-умовах відносяться до групи "доставкових контрактів", тоді як контракти на С-умовах називаються "відван-тажувальними контрактами".
35. СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ВІДНОСИН.
Регулювання торгово-екномічних відносин здійснюється на національному, міжнародному і наднаціональному рівні. Насьогодні склалася розгалужена система регулювання міжн торгівлі, яка включає 2 групи методів та інструментів регулювання:
1. тарифні. Митний тариф - систематизований перелік митних податей. Митна подать - подать, що стягується при перетині товаром митного кордону.
Існує 3 види митних тарифів : на імпорт; на експорт; транзитний.
3 форми митних тарифів: адвалорний - подать, що розраховується у % до вартості товару; специфічний - розраховується у вигляді суми з одиниці товару; змішаний - стягнення адвалорних та специфічних податей.
Крім того у практиці застосовується: максимальна подать - по відношенню до країн з якими не укладені торг-економ угоди; мінімальна подать - з країнами в яких режим найбільшого сприяння; преференційна - по відношенню до імпорту товарів з країн що розвиваються.
В результаті діяльності ГАТТ величина митних тарифів була значно зменшина протягом останніх десятиріч.
2. нетарифні. До них відносяться:
2.1 пряме обмеження експорту
2.1.1. ліцензування - виданий державою дозвіл на імпорт/експорт товару. Вирізняють генеральну (автоматичну) ліцензію - дозвіл безперешкодного імпорту/експорту товару на певний час. Разова ліцензія - дозвіл імпорту/експорту певного товара певному імпортеру/експортеру з визначенням кількості і вартості товару, а також визначенням країни призначення або походження.
2.1.2. квотування - обмеження експорту/імпорту у фізичному або вартісному виразі на певний термін часу. Існують глобальні (відкриті)квоти, сезонні квоти і добровільні обмеження експорту - квота, яка вводитьсяна кордоні країни-експортера під загрозою санкції імпортера.
2.1.3. мінімальні імпортні ціни - дотримання експортером рівня цін, встановлених країною-імпортером.
2.1.4. імпортні податки
2.1.5. імпортні депозити - це форма застави, яку імпортер повинен внести в свій банк в місцевій або міжнародній валюті перед закупкою зарубіж. Товару.
2.1.6. валютні обмеження - регламентація операцій резидентів та нерезидентів з валютою.
2.1.7 компенсаційна подать - запроваджується країною-імпортером у випадку встановлення факту державного субсидування експортера.
2.1.8. антидемпінгова подать - запроваджується країною-імпортером у випадку демпінгу експортером.
Демпінг буває прямий (продаж на зовн. ринку товарів за ціною нижчою, ніж на внутр. ринку) і зворотній (придбання заруб. покупцем товару за ціною нижчою, ніж сплачують внутрішні покупці); одиничний (дискредитація цін внаслідок випадк. Випуску надлишку продукції), грабіжницький (продаж товару на зовн. ринку за заниженими цінами з метою усунення конкурентів і натупному збільшенні цін), тимчасовий (середній стан між одиничним і грабіжницьким); самостійний (за рахунок власних коштів), субсидиційний, валютний (за рахунок застосування завищених та занижених валютних курсів при експортно-імпортних операціях)
2.1.9. адміністративні формальності або національні правила здійснення експортно-імпортних операцій.
2.1.10.технічні бар"єри - система перевірки відповідності імпортної продукції міжн., нац., галузевим стандартам.
2.2.інструменти стимулювання експорту: державне кредитування експорту, змішане кредитування експорту (приватними і державнимибанками), надання коштів по каналах допомоги, державне страхування експортних кредитів, пряме субсидування експорту, надання податкових пільг, дозволи на створення різних фондів розвитку експорту, які не оподатковуються, прискорена амортизація, організац-інформ. сприяння експортерам.
Крім того існують інші регулятори міжн торгівлі, серед них: доля національної участі (передбачає вир-во певної частини кінцевого продукту в середині країни у вартісній або натуральній формі), стимулювання нац. вир-ва (умови, що передбачають пріорітет держ. Замовлень національних виробників над зарубіжними, навіть якщо зарубіжна продукція дешевше)
Використовуючи різні тарифні та нетарифні методи регулювання, кожна держава проводить відповідну зовн-торгівельну політику, яка в тій чи іншій мірі є протекціоністською. Протекціонізм - сис-ма політико-економічних стосунків між суб"єктами міжн відносин, орієнтована на цілеспрямовану підтримку суб"єктів власної економіки на внутрішньому та зовнішньому ринках.
36. ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.
Митний тариф - інструмент торгівельної політики та державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком.
При цьому, крім функцій регулювання зовнішньоторгівельного обороту (раціоналізація товарної структури, підтримка оптимального співвідношення валютних доходів і витрат держави і захист внутрішньої економіки), митному тарифу притаманний суттєвий тісний зв"язок з податковою системою, як інструментом

 
 

Цікаве

Загрузка...