WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Інтернаціоналізація економіки - Реферат

Інтернаціоналізація економіки - Реферат

митний союз, у який увійшло 6 країн. Прийнято рішення і про утворення митного союзу у Північній Америці - у складі США, Мексики і Канади.
2.Україна прагне інтегруватись в ЄС.
Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації - це установи, які створені на базі багатосторонніх Угод між державами. Найважливішу роль серед них відіграють МВФ і МБРР, який є головною установою Групи Світового банку. Утворений в 1944 р. Україна вступила у МВФ в 1992 р. МВФ утворено з метою регулювання валютних відносин між країнами-членами МВФ, він має відігравати подвійну роль:
1) стежити за виконанням своїми членами правил поведінки у галузі валютно-фінансових відносин;
2) надавати ресурси для фінансування дефіцитів платіжних балансів тим країнам, які цього потребують
При наданні кредитів МВФ ставить перед країнами-боржниками деякі політичні та економічні умови, які потім втілюють у програми перебудови економіки (Принципи обумовленості). Кожна країна, що входить в МВФ вносить внески.
Ставши членом МВФ, Україна водночас ввійшла до Світового банку.
Для України важливі членство у МВФ.
1) Україна поки що не має реального доступу на міжнародні фінансові ринки, тому зовнішне фінансування може отримати в МВФ
2) політика фонду, яка пов'язана з грошовою підтримкою, спрямована на стабільність соціально-економічної ситуації в Україні
Відносини України з країнами колишнього СРСР будуються за трьома типами програм:
1) програма системної трансформації економіки;
2) "стенд-бай" - програма короткострокового фінансування (12-13 місяців), спрямована на здійснення першочергових заходів, необхідних для досягнення макроекономічної стабільності;
3) програма розширеного фінансування 3 роки - більше уваги структурним реформам.
Світовий банк - група споріднених організацій, до яких входять:
- Міжнародний банк реконструкції та розвитку;
- Міжнародна асоціація розвитку;
- Міжнародна фінансова корпорація та ін.
Офіційні цілі Світового банку - зменшення бідності і підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що розвиваються.
Світовий банк зосереджується на середньо- та довгострокових проектах структурних та галузевих перетворень в економіках країн.
МБРР концентрує увагу на перетвореннях на мікрорівні.
Європейський банк реконструкції та розвитку є регіональним міжнародним банком, створений в 1991 році. Мета - сприяти переходу до відкритої економіки, орієнтованої на ринок та розвиток приватної підприємницької діяльності у країнах з Центральної та Східної Європи.
Європейська валютна система - організаційно-економічна форма відносин країн ЄС у валютній сфері, створена в 1979 році з метою стабілізації валютних курсів регіоні.
3.Інтеграція економікі країни в світове господарство як чинник економічного зростання
Інтеграція-означає міцний взаємозв'язок, взаємопереплетення національних економік і формування спільного економічного простору. Вона означає вільне переміщення між державами капіталів, товарів, робочої сили , інших ресурсів, їх використання на основі взаємоузгоджених економічних і юредичних норм . У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвищий розвитку МЕВ. Як процес інтеграція виявляється в стиранні відмінностей між економічними суб єктами - представниками різних держав
На мікрорівні вирізняють горизонтальну та вертикальну інтеграцію. Горизонтальна інтеграція виникає при злитті фірм, які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої реалізації через спільну систему розподілу і отримання при цьому додаткового прибутку, і супроводжується виробництвом за кордоном товарів, аналогічних тим, що виробляються в країні базування.
Вертикальна інтеграція передбачає об єднання фірм, які функціонують у різних виробничих циклах. Розрізняють три форми вертикальної інтеграції:
" інтеграція "вниз" (наприклад, приєднання заводу - виробника сировини чи напівфабрикатів до компанії, яка веде головне виробництво);
" виробнича інтеграція "вгору" (наприклад, придбання сталеплавильної компанії заводу, що виробляє металоконструкції);
" невиробнича інтеграція "вгору", що включає сферу розподілу.
На певному рівні розвитку мікроінтеграції виникають транснаціональні корпорації. Вони є найбільш інтегрованими мікроструктурами. На рівні національних економік інтеграція розвивається на основі формування економічних об єднань країн з тим чи іншим ступенем узгодження їх національних політик. Тут йдеться про явище економічного регіоналізму. Отже, маємо дворівнему структуру інтеграційного процесу - на мікро- та макрорівні. Як теоретично обгрунтовані та практично апробовані розглядають такі форми міжнародної регіональної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний та політичний союзи.
Зона преференційної торгівлі - зона з пільговим торгівельним режимом, коли дві або декілька країн зменшують взаємні тарифи з імпорту товарів, зберігаючи рівень тарифів в торгівлі з іншими країнами. Найбільш показовим історичним прикладом такої інтеграції є преференційна система Британського співтовариства, що об єднувало 48 держав.
У зонах вільної торгівлі діє особливий пільговий торговельний режим для країн-учасниць за рахунок усунення внутрішніх тарифів при їх збереженні в торгівлі з іншими країнами. Типовими прикладами є Європейська асоціація вільної торгівлі, зона вільної торгівлі "США - Канада", Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА).
Митний союз - це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та встановленняспільного зовнішнього тарифу. Такі угоди діяли у Бенілюксі, в Європейському союзі.
В економічному союзі вільний рух факторів та результатів виробництва доповнюється гармонізацією внутрішньої та зовнішньої політики. В країнах-учасницях функціонує, як правило, єдина грошова одиниця. Прикладом таких союзів є Бенілюкс, Сполученя Штати Америки, Радянський Союз. На основі економічних створюються політичні союзи, в яких поряд з економічною забезпечується політична інтеграція.
При утворенні зон преференційної та вільної торгівлі, митних союзів міждержавні відносини стосуються лише сфери обміну, тобто розвивається торгівельна інтеграція. Глибші форми міждержавної інтеграція створюють умови для виробничої інтеграції. Рівні, форми та темпи міжнародної екнономічної інтеграції тісно взаємопов язані.
Рівні Форми Типи
Рис. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції
4.Чинники та фактори, що впливають на розвиток процесів світової економічної інтеграції
Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції зумовлений такими факторами:
" економічним розвитком країн, груп країн та регіонів світу в умовах нерівномірного розподілу ресурсів;
" закономірностями науково-технічного прогресу;
" тенденціями демографічного розвитку;
" наявністю та необхідністю розв язання глобальних проблем (енергетичної, продовольчої, екологічної, використання світового океану та космосу, економічного зростання та зростання народонаселення, економічної безпеки, роззброєння);
" різким скороченням відстаней за рахунок розвитку транспортно-комунікаційних мереж;
" ринковою "уніфікацією" економічного розвитку.
В цілому, послідовний розвиток форм міжнародної економічної інтеграції забезпечує найбільш повне, найраціональніше використання економічного потенціалу країн та підвищення темпів їх розвитку.
Водночас вирішуються важливі питання соціальної політики за рахунок об єктивно зумовленого зниження цін на основні товари й

 
 

Цікаве

Загрузка...