WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Ринок як форма організації суспільного виробництва - Курсова робота

Ринок як форма організації суспільного виробництва - Курсова робота

породження сили монополії, що не є позитивним процесом.
Зважаючи на всі ці обставини можна зробити висновок, що втручання держави в економіку країни є неминуче потрібним, особливо в перехідній економіці України, бо як влучно відмітив Володимир Черевань: "…за нових умов ідеологія "невидимої руки ринку", яка все виправить, вже не може бути визначальною" [6, с. 7].
Основними об'єктами державного регулювання економіки є:
- економічний цикл;
- секторальна, галузева і регіональна структура господарства;
- умови накопичення капіталу;
- зайнятість;
- грошовий обіг;
- платіжний баланс;
- ціни;
- умови конкуренції;
- соціальні відносини, враховуючи відносини між роботодавцями і працюючими по найму, а також соціальне забезпечення.
- підготовка і перепідготовка кадрів;
- навколишнє середовище;
- зовнішньоекономічні зв'язки.
Засоби державного регулювання підрозділяються на адміністративні і економічні.
Адміністративні засоби не зв'язані з створенням додаткового матеріального стимулу чи небезпечністю фінансового збитку. Вони базуються на силі державної власті і включають в себе заходи заборони, дозволу і примушення.
Наприклад, уряд Нідерландів дозволив використовувати колишню воєнно-морську базу в якості пасажирського і торгівельного порту, створивши, таким чином, нову сферу примноження капіталу. В наслідок чого в районі порта піднялась господарська діяльність.
Адміністративні засоби регулювання в розвинутих країнах з ринковою економікою використовується в незначних масштабах. Їх сфера дії в основному обмежується обороною навколишнього середовища з створенням мінімальних побутових умов відносно погано соціально захищених прошарків населення. Однак в критичних ситуаціях їх роль сильно зростає.
Економічні засоби державного регулювання підрозділяються на засоби грошово-кредитної і бюджетної політики.
Основні економічні засоби - це:
1) регулювання облікової ставки (дисконтна політика, яку виконує центральний банк);
2) встановлення та зміна розмірів мінімальних резервів, які фінансові інститути країни повинні зберігати в центральному банку;
3) операції державних підприємств на ринку цінних паперів, такі як емісія державних зобов'язань, торгівля ними і погашення.
Таким чином лише вдале поєднання ринкової економіки з системою державного регулювання може забезпечити сприятливі умови для існування сучасного повноцінного суспільства. В Україні цей процес має дуже велике значення й безпосередньо відображається на нашій економіці. Якщо вдатися до конкретики й статистики, то становище нашої держави не таке вже й безнадійне. За даними Держкомстату реальний ВВП за 2001 рік порівняно з 2000 роком збільшився на 9%, обсяг промислового виробництва зріс на 14,2%, очікуваний номінальний ВВП за звітний період становить 211000 млн. грн.. проти 170070 млн. грн.. за попередній рік. Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року) за 2001 рік становив 106,1% проти 125,8% за 2000 рік. Отже можна зробити висновок, що минулий рік був ще одним кроком до більш міцної економіки.
Висновки
Таким чином, розглянувши цю тему, ми не можемо не погодитися з тим, що ринок - один з найдивовижніших соціальних винаходів в історії людства. Завдяки цій динамічній та саморозвиваючійся системі наше суспільство не просто існує, а й має можливості подальшого розвитку. Жодна ЕОМ не здатна спланувати належні масштаби випуску усіх необхідних суспільству товарів і їх розподіл так, щоб створити нову технічно-віртуальну модель ринку, яка змогла б нормально функціонувати. Але окрім переваг ринкова система має і суттєві недоліки, що пов'язані з системою розподілу суспільних благ.
Отже, розподіл, забезпечуваний ринковим механізмом в умовах досконалої конкуренції, не означає соціальної рівності і має свої специфічні недоліки. Для наближення до більш ідеальної системи функціонування економіки необхідним є державний перерозподіл благ.
Зараз наша держава проходить період формування міцної та ефективної ринкової економіки і системи її державного регулювання. В Україні цей процес проходить досить складно, адже країни, в яких поєднання ринкової економіки та державного регулювання діє ефективно прийшли до цього шляхом природного історичного розвитку капіталізму. Ми ж зараз знаходимося на уламках старої командно-адміністративної системи в умовах первісного нагромадження капіталу. Зважаючи на ці обставини та відсутність аналогів такої ситуації ми не можемо взяти за шаблон розвиток будь-якої іншої країни і спроектувати його на наше становище.
Значення державного втручання є особливо великим в перехідній економіці нашої країни, для якої характерні диференціація зростаючих доходу та багатства, неоднакова адаптація людей до швидкої зміни економічних умов і масове зубожіння у зв'язку з шоковою терапією, падінням обсягів виробництва товарів і надання послуг, високим рівнем інфляції, змінами у структурі економіки, зміною життєвих пріоритетів і зміщенням у системі суспільних цінностей.
В умовах перехідної економіки ринкова система - внаслідок внутрішньо притаманних їй неспроможностей - не здатна самостійно, без втручання ззовні, вирішити всі проблеми задоволення потреб суспільства у необхідних йому товарах і послугах. Тому держава повинна взаємодіяти з ринком там, де виявляються розглянуті недоліки ринкового механізму, а саме - нейтралізувати руйнівну дію монополії; забезпечувати підприємство вірогідною інформацією в достатньому обсязі; доповнювати ринок страхових послуг заходами щодо забезпечення суспільно нормального достатку; підтримувати соціальну рівність у суспільстві як передумову для стабільності ринкових перетворень.
Ринок має таку здатність, як гнучкість, тобто прилаштування до умов економіки, таким чином ринок постійно змінюється із змінами в становищі економіки країни. Отже, розуміючи стан ринкової системи в Україні, єдине,що лишається - це намагатися всіма зусиллями покращити його. Ринковий механізм має працювати чітко і плодотворно, якщо направлення його русло вдало скоректоване державою.
Через всі труднощі нашого часу, ринок повинен займати провідне місце в економіці, як один з прогресивних елементів її оптимізації.
Список використаної літератури:
1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - Київ, Ніка-Центр Ельга, 2000.
2. Гейблонер Р., Тароу Л. Економіка для всіх. - Львів, Просвіта, 1995.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга. - Санкт-Петербург, Литера Плюс, 1994.
4. Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Економіка України - 2002. - №2. - С. 50-57
5. Маршалл А. Принципы экономической науки ІІ. - Москва, Прогресс Универс, 1993.
6. Маслов О. У світі нова ситуація // Урядовий кур'єр - 2002. - №54. - С. 7
7. Моніторинг міністерства фінансів України // Економіст - 2002. - №2. - С. 20
8. Мочерний С.В. Економічна теорія. - Київ, Академія, 1999.
9. Мочерний С.В. Основи економічних знань, підручник. - 2-ге видання, Київ, Академія 2001.
10. Ніколенко М.П. Основи економічної теорії. - Київ, Либідь, 1998.
11. Селезнёв В.В. Основы рыночной экономики Украины. - Київ, А.С.К., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...