WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Головні постачальники паливно-енергетичних ресурсів на світовий ринок та головні споживачі - Реферат

Головні постачальники паливно-енергетичних ресурсів на світовий ринок та головні споживачі - Реферат

додаткових інвестицій та кредитних ресурсів. Реальний стан грошових ресурсів свідчить про те, що дефіцит фінансових коштів досягнув 35 відсотків валового національного продукту. Таким чином, сьогодні Україна не має достатніх ресурсів для радикальної структурної перебудови.
Створення спільних підприємств - важлива ланка залучення додаткових ресурсів в економічний потенціал України, а також можливість виходу на сучасний рівень техніки, технології та організації виробництва.
Практика міжнародних економічних відносин показала, що спільні підприємства стають останнім часом найбільш комплексною формою промислово-економічного співробітництва, яке включає в себе процеси науково-технічної, виробничої та збутової взаємодії партнерів. До того ж, вони складають частку ринкового сектора економіки. Матеріально-технічне постачання виробництва і збут продукції, фінансування поточних та інвестиційних операцій, добір персоналу, певне соціальне забезпечення своїх працівників ці підприємства здійснюють виключно на основі горизонтальних зв'язків із внутрішніми й зарубіжними партнерами, без будь-якої участі державних органів економічного управління. Основні економічні показники, в тому числі продуктивність праці, фондовіддача, загалом у сукупності спільних підприємств також вищі, ніж на інших підприємствах.
Спільне підприємство - складна форма співробітництва. Для нього характерна така організація, за якої учасники підприємства вкладають власний капітал, а не товар, і тому виникають вимоги гарантій, що забезпечують захист вкладеного капіталу і можливість повернення його за певних обставин. Розвиток спільних підприємств як форми зовнішньо-економічних зв'язків пояснюється перевагами порівняно з іншими формами виробничого співробітництва. До таких переваг належать:
-довгочасність угод про функціонування спільних підприємств;
-можливість комплексного використання зусиль партнерів для взаємодії в усіх передвиробничих, виробничих і збутових сферах;
-об'єднання найбільш сильних взаємодоповнюючих елементів продуктивних сил, які належать партнерам;
-забезпечення контролю з боку партнерів не тільки за виробництвом, а й за процесом реалізації продукції підприємства.
Засновниками спільних підприємств за участю іноземних інвесторів, згідно чинного законодавства України, мають право виступити будь-які суб'єкти зовнішньо-економічної діяльності, а саме:
1. Фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни і особи без
громадянства, які мають громадянську правоспроможність і здатність згідно з законами України постійно проживати на її території.
2. Юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, які постійно перебувають на її території (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, а також міжнародні організації), у тому числі і підприємства, що належать повністю до власності іноземних інвесторів.
3. Об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які є юридичними особами згідно з законами України, постійно перебувають на її території і яким законами України не забороняється здійснювати господарську діяльність.
4. Структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, що є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення) і які постійно перебувають на її території.
5. Спільні підприємства за участю іноземних інвесторів, зареєстровані як СП в Україні, які постійно перебувають на її території.
6. Держава Україна в особі її органів, місцеві органи державної влади та управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій.
Всі іноземні інвестори, розпочинаючи підприємницьку діяльність в Україні, повинні зареєструватись тут як суб'єкти підприємницької діяльності.
Така підприємницька діяльність може полягати у створенні:
спільних підприємств;
підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам;
структурних одиниць (філій, відділень) іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України, але постійно знаходяться на території України;
спільних підприємств - підприємств, які базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків; а також у відкритті іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх представництв.
Для проведення державної реєстрації спільного підприємства у формі, скажімо, господарського товариства, засновниками якого є іноземна юридична особа та юридична особа України, до органу державної реєстрації подаються такі документи:
установчі документи, установчий договір, статут;
документ, що засвідчує сплату реєстраційного збору;
документ, що засвідчує сплату засновниками внеску до статутного фонду спільного підприємства в розмірі, передбаченому ст. 52 Закону України "Про господарські товариства";
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи України;
документ, що свідчить про реєстрацію іноземної юридичної особи в країні місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру). Цей документ повинен бути засвідчений відповідно до законодавства країни його місцезнаходження, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо міжнародними угодами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначений документ може бути також засвідчено у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовано у МЗС;
реєстраційна картка встановленого взірця.
Установчі документи складаються державною чи іншою мовами відповідно до статті II Закону України "Про мови в Україні", підписуються заявником, скріплюються (прошиваються) та пронумеровуються.
Вищезазначений порядок проведення державної реєстрації, визначений Законом України "Про підприємництво" та Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 р. № 276 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. № 125).
Якщо підприємницькою діяльністю має бажання займатися іноземна фізична особа одноосібно, то вона може створити в Україні підприємство, яке повністю належатиме їй. Такий вид підприємства передбачено ст. З Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р.
Для державної реєстрації такого підприємстваподаються:
установчі документи - статут;
реєстраційна картка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;
документ, що засвічує сплату реєстраційного збору.
Підпис іноземної фізичної особи на статуті повинен бути нотаріально засвідчений.
Після проведення державної реєстрації суб'єкт господарської діяльності у 10-ти денний термін подає до відповідного органу державної статистики заповнену облікову картку встановленого зразка, а також установчі документи та свідоцтво про державну реєстрацію. На основі поданих документів орган державної статистики в 5-ти денний термін видає суб'єкту господарської діяльності довідку про введення до Державного реєстру.
Процес створення спільних підприємств проходить в декілька етапів.
Підготовчий (перший) етап - він полягає у визначенні мети, досягнення якої український партнер пов'язує зі створенням та діяльністю спільного підприємства.
Другий етап - проведення попередніх переговорів з майбутнім іноземним співзасновником спільного підприємства і підготовка

 
 

Цікаве

Загрузка...