WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Кон’юнктура світових ринків - Контрольна робота

Кон’юнктура світових ринків - Контрольна робота

бути, наприклад, зниження цін на продукцію і послуги державних підприємств, які обслуговують приватні підприємства. Крім того, таке регулювання може здійснюватись шляхом надання виробникам субсидій з бюджету у випадку зниженняринкових цін нижче гарантованого мінімуму. Наприклад, спеціальна урядова корпорація з гарантування цін у США приймає в заставу у фермерів сільськогосподарську продукцію. Якщо в період дії застави (зазвичай до 12 місяців) ціни на ринку перевищать рівень застави, фермер може викупити свій товар і продати його на ринку. Якщо ж ринкові ціни нижчі від заставних ставок, товар не викуповується і переходить у власність корпорації.
Вплив держави на ціни промислових виробів здійснюється і опосе-редковано за допомогою таких заходів, як:
1) фінансування науково-дослідних робіт;
2) бюджетне фінансування експорту;
3) протекціоністська митна політика.
Інфляція суперечливо впливає на кон'юнктуру товарних ринків: напрями впливу і ступінь впливу залежать від темпів інфляції.
Інфляція, яка розвивається відносно невисокими темпами, так звана "повзуча" (2-4 % на рік), стимулює попит, у результаті чого кон'юнктура одержує стимули для пожвавлення (ефект "втечі від грошей", прагнення перевести їх у товарну форму). Логіка дуже проста: якщо не придбати ці матеріали сьогодні, завтра за них потрібно буде заплатити більше. Така політика носить назву "інфляційна психологія". Тобто інфляція певною мірою стимулює економічне зростання.
Але коли темпи інфляції перевищують 10 %, інфляція перетворюється на фактор загрози для економіки. Зниження купівельної спроможності населення підриває попит, порушується функціонування кредитної системи.
Сезонність періодично впливає на кон'юнктуру багатьох товарних ринків: на ринки продуктів сільського господарства, рибальства, лісового господарства, на ринки товарів деяких сезонних галузей промисловості - цукрової, консервної, будівельної, виноробної. Наприклад, пропозиція сільськогосподарської продукції буде більшою після збирання врожаю; обсяг будівельних робіт розширюється у літні місяці і скорочується в зимові тощо.
На деякі галузі економіки сезонність впливає опосередковано - через зв'язок із сезонними галузями сільського господарства і промисловості або у зв'язку з сезонністю споживання даного товару. Так, під впливом сезонності виробництва багатьох видів сільгосппродукції відбуваються різні коливання вантажообігу залізниць (збільшуються у період збирання врожаю і скорочуються в зимові місяці). Сезонність у виробництві автомобілів є наслідком сезонності попиту. Найбільший попит на автомобілі спостерігається у весняно-літні місяці (у країнах з континентальним кліматом). У США, наприклад, на березень-сер-пень припадає 2/3 продажі всіх автомобілів за рік. Відповідно найбільший попит на пальне також припадає на літні місяці.
Сезонним характером робіт у сільському господарстві також пояс-нюється періодичне підвищення і зниження попиту на ринку сільсько-господарських машин.
Прикладом сезонних коливань може бути також збільшення обороту роздрібної торгівлі у святкові дні.
Такі сезонні коливання не можуть суттєво і на довгий період змінити динаміку розвитку, вони дають лише тимчасові відхилення, приблизно однакові з року в рік.
Після закінчення розгляду кон'юнктуроутворюючих факторів потрібно завжди уважно аналізувати, що лежить в основі зміни ціни - довготривалий фактор чи причина, яка впливатиме на ціну протягом незначного періоду, після чого ціни знову повернуться до попереднього рівня. Прикладом таких короткочасних змін можуть бути сезонні коливання. Важливо для кожного товару знати періоди та величину цих коливань для того, щоб короткочасні сезонні зміни ціни не прийняти за серйозне зрушення циклічного характеру. Стихійні лиха - снігові заноси, землетруси, засухи, лісові пожежі тощо призводять до більш або менш відчутних порушень діяльності суспільства або окремих галузей економіки, знищення матеріальних цінностей. Цей фактор також впливає на розвиток товарної кон'юнктури. Наприклад, після землетрусів зазвичай відбувається підвищення попиту на будівельні матеріали. А після приморозків, від яких страждають сільськогосподарські насадження, підвищуються ціни на сільгосппродукцію.
Досить значні короткострокові зміни цін спостерігаються при ви-мушених продажах або вимушених покупках, які мають бути здійснені у найкоротші терміни. До таких операцій можна віднести, наприклад, продаж наплаву. Особливо значним буває зниження цін при вимушених продажах товарів, що швидко псуються, - винограду, цитрусових тощо.
Можливий і інший випадок - вимушена закупівля за завищеними цінами. Наприклад, покупець, передбачаючи, що ціни знизяться, різко скоротив закупівлю сировини. Але зниження цін не відбулось, усі наявні запаси вичерпані, і потрібно, щоб не спинилося виробництво, закупити партію сировини за будь-якою ціною, оскільки збитки від зупинки підприємства будуть ще вищими, особливо в галузях з безперервним технологічним процесом.
Основна складність дослідження кон'юнктури полягає не в тому, щоб чітко визначити коло факторів і елементів її формування. Найважливішим завданням будь-якого дослідження кон'юнктури, від успіху розв'язання якого залежить не тільки глибина охоплення і ґрунтовність аналізу, але й точність та правильність прогнозу її розвитку, є:
- визначення значення, сили впливу окремих факторів на формування кон'юнктури;
- виявлення провідних факторів, які визначають кон'юнктуру в
кожний окремий момент і на найближчу перспективу.
А для розв'язання цих завдань необхідно знати та вміти оперувати показниками розвитку кон'юнктури.
Показники - це кількісні характеристики, які дозволяють оцінити зміни, які відбуваються на ринку, і визначити тенденції у розвитку кон'юнктури, тобто скласти прогноз. Показники, що виступають у ролі індикаторів кон'юнктури, залежно від поставлених цілей аналізу й особливостей розвитку ринку, можуть бути як абсолютними, так і відносними величинами.
У статистичній літературі наявні дані, які характеризують рух загальногосподарської і товарної кон'юнктури. До системи показників важливо відібрати дані, що найбільш точно й оперативно характеризують основні зміни у процесі відтворення.
У процесі дослідження кон'юнктури головну роль відіграють ціни. По-перше, це пояснюється тим, що ціни є акумулюючим показником кон'юнктури. Вони відображають рух багатьох інших показників, що характеризують розвиток кон'юнктури. По-друге, це найважливіший показник, і вивчення всіх інших індикаторів носить допоміжний характер.
Відзначимо, що система показників повинна відбивати різні види диференціації ринкових цін: асортиментний, територіальний, за

 
 

Цікаве

Загрузка...