WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку. ВВП, ВНП, ВСП - Реферат

Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку. ВВП, ВНП, ВСП - Реферат

Показники рівня економічного розвитку країни і її місця у світовій економіціРівень економічного розвитку країни і її місце у світовій економіці визначається за наступними показниками:ВВП на душу населення.Галузева структура економіки. Аналіз здійснюється на основі показника ВВП, підрахованого за галузями. Насамперед враховується співвідношення між великими народногосподарськими галузями матеріального і нематеріального виробництва. Це співвідношення визначається в першу чергу за питомою вагою обробної промисловості в економіці країни. Потім здійснюється дослідження структури окремих галузей і великих народногосподарських комплексів.Виробництво основних видів продукції на душу населення. Аналізується виробництво електроенергії на душу населення, найважливіших видів промислової продукції, основних видів продуктів харчування, непродовольчих товарів і товарів тривалого користування.Рівень і якість життя населення. Аналіз здійснюється за наступними показниками: "споживчий кошик" і "прожитковий мінімум". Чим більшу частку в споживанні займають товари тривалого користування і послуги, тим вище рівень економічного розвитку країни;стан трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. чол. населення, частка витрат на освіту у ВВП та ін.);розвиток сфери послуг (число лікарів на 10 тис. чол. населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чол. населення, забезпеченість населення житлом, побутовими приладами та ін.).В останні роки з'явився у світовій практиці показник індекс суспільного розвитку країни, що включає в себе багато економічних і соціальних показників. Публікується він у Доповіді програми ООН по розвитку людських ресурсів. За цим показником країни розташовуються в останні роки таким чином: Японія, Канада, Норвегія, Швейцарія, Швеція, США, Австралія, Франція, Нідерланди, Англія, Ісландія, Німеччина.Показники економічної ефективності. Ця група показників найбільш повно характеризує рівень економічного розвитку, тому що вона найбільш численна і показує прямо чи непрямо якість, стан і рівень використання основного й оборотного капіталу країни, трудових ресурсів. Основні показники цієї групи:продуктивність праці (у цілому, за окремими галузями і видами виробництва);капіталомісткість одиниці ВВП чи конкретного виду продукції;фондовіддача одиниці основних фондів;матеріалоємність одиниці ВВП чи конкретних видів продукції та ін.Ці показники розглядаються не окремо, а в зв'язку один з одним.МВФ розроблені і прийняті в Системі національних рахунків (СНР) показники порівняльної конкурентоспроможності:питомі витрати на зарплату (у розрахунку на одиницю продукції);нормалізовані питомі витрати на робочу силу (у розрахунку на одиницю продукції), тобто випуск продукції на відпрацьовану людино-годину;рівень повних питомих витрат за елементами доданої вартості, тобто показники питомих витрат усіх первинних факторів виробництва;порівняльний рівень оптових цін промисловості;порівняльний рівень експортних цін промислових товарів.Особливо вірогідно ця система характеризує конкурентоспроможність країни в міжнародній торгівлі.Крім того, рівень економічного розвитку країни може відображати ступінь участі країни в міжнародних економічних відносинах.Показники, що характеризують активність у світовій торгівлі: експортна квота – відношення обсягу експортованих товарів і послуг у ВВП/ВНП на рівні галузі – це питома вага всіх експортованих галуззю товарів і послуг у їхньому спільному обсязі;структура експорту, тобто співвідношення питомої ваги експортованих товарів за видами і ступенем їхньої переробки. Дозволяє виділити сировинну або машинно-технічну спрямованість експорту, роль країни в міжнародній галузевій спеціалізації. Висока питома вага продукції обробної промисловості в експорті країни свідчить про високий науково-технічний і виробничий рівень галузей, продукція яких іде на експорт;структура імпорту й в першу чергу співвідношення обсягів увезених в країну сировини і готової кінцевої продукції. Показує залежність економіки країни від зовнішнього ринку й рівень розвитку галузей національної економіки;порівняльне співвідношення частки країни у світовому виробництві ВВП/ВНП і частки у світовій торгівлі Показники вивозу капіталу:обсяг закордонних інвестицій даної країни, його співвідношення з національним багатством країни. Країна з високим рівнем економічного розвитку має великі можливості вкладення капіталу в економіку інших країн;співвідношення обсягу закордонних прямих інвестицій даної країни з обсягом іноземних прямих інвестицій на її території. Це співвідношення характеризує розвиток міжнародних інтеграційних процесів;обсяг зовнішнього боргу країни і його співвідношення з ВВП/ВНП даної країни.


 
 

Цікаве

Загрузка...