WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Методи міжнародної торгівлі - Реферат

Методи міжнародної торгівлі - Реферат

– виписка рахунку адміністрацією аукціону

– оплата товару покупцем

– оформлення транспортних документів

– вивіз товару

Рис. 3.5. Типізація аукціонних торгів

Регулювання цін на аукціонах проводиться двома шляхами:

♦ шляхом прийняття рішення про продаж або призупинення продажу наступної партії представником комітента (аукціоністом);

♦ фіксацією в аукціонному каталозі припустимого ліміту на кожну партію.

Міжнародний тендер є методом міжнародної торгівлі, сутність якого в конкурентному відборі закордонних постачальників і підрядників через організований товарний ринок шляхом залученням певної, заздалегідь встановленої дати пропозиції від зарубіжних та національних постачальників і підрядників, проведення конкурсу (порівняння) представлених проектів (умов) та укладання контракту з тим з них, пропозиції якого найповніше задовольняють потреби і вимоги імпортерів-замовників.

Термін "тендер" походить від англійського слова tender — офіційна пропозиція,замовлення на підряд, а також від слова to tender — подавати замовлення (заявку) на участь у торгах. Посередником між покупцем та продавцем за такого методу торгівлі є тендерний комітет, який утворюється імпортером і основною функцією якого є організація надходження замовлень на участь у торгах та робота з ними.

Слід також мати на увазі, що термін "тендер" включає п'ять основних понять. Так, тендер це:

• повідомленняпро проведення торгів;

• комплект тендерної документації — умови проведення торгу;

• проформа пропозиції, складена організатором торгів і включена до комплекту тендерної документації (проформа тендеру є формуляром, що підлягає заповненню оферентом, якщо він є згодний з умовами проведення торгу та готовий узяти на себе обов'язки з виконання робіт);

• власне оферта;

• власне торг як процедура.

Особливого поширення дістали тендери на ринках машинно-технічної продукції: за оцінками експертів, вартість замовлень на поставку обладнання та об'єктів капітального будівництва, отриманих за допомогою проведення торгів, становить близько 1/3 загальної вартості експорту машинно-технічної продукції з промислово розвинутих країн.

З погляду організації та техніки зовнішньої торгівлі, торги являють собою один із різновидів угод з використанням механізму пропозиції та акцепта. На відміну від двосторонніх угод, де ці два акти с не тільки необхідними, а й достатніми для укладання та здійснення угоди, практика проведення міжнародних торгів включає в себе 4 етапи, на кожному з яких відбувається складання та підписання відповідних документів (табл. 4.3).

Для проведення торгів замовники створюють тендерний комітет, до складу якого входять технічні спеціалісти (залежно від предмета торгу), комерційні фахівці та представники адміністрації. Відомчі або регіональні тендерні комітети складаються з постійних членів (голови, членів комітету і секретаря) та консультантів (експертів), які залучаються до роботи на тимчасовій основі. На підставі угоди з замовником тендерний комітет виконує такі функції:

♦ організує публікацію повідомлення про проведення тендера або розсилає відповідні запрошення фірмам — потенційним експортерам;

Таблиця3.3

ЗМІСТ ЕТАПІВ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕНДЕРА

І Підготовка тендера

І І Передаукціонна

демонстрація товарів

III Аукціонний торг

IV Оформлення і виконання аукціонної угоди

- визначення організатора тендера

- формування тендерного комітету;

- розробка комплекту тендерної документації;

- узгодження документів з замовником-імпортером:

-відкритих (підготовка та публікація оголошення);

-закритих (запрошення визначених заздалегідь учасників);

-розповсюдження (продаж) тендерної документації

підготовка пропозицій оферентом:

–заповнення форм (за наявності в комплекті тендерної документації)

–представлення пропозицій самостійно

відправлення документів в тендерний комітет до зазначеної дати

внесення оферентом завдатку „надійності"

відкриття конвертів:

– у присутності учасників тогу (голосний торг)

– без присутності учасників торгу (не голосний торг)

аналіз пропозицій за обраними критеріями та методикою

вибір переможця

укладання формальної угоди

офіційне підписання контракту

♦ проводить збір замовлень на участь у перекваліфікаційних торгах;

♦ організує та проводить кваліфікаційний відбір учасників;

♦ організує розробку та розповсюдження тендерної документації серед можливих учасників торгів;

♦ здійснює реєстрацію та зберігання тендерних пропозицій, що надходять від фірм;

♦ організує розгляд і оцінку тендерних пропозицій та визначає переможця або приймає інше рішення за результатами торгів;

♦ готує і подає на затвердження замовнику рішення за результатами тортів та організує висвітлення в засобах масової інформації процесу торгів.

За визначенням Міжнародного бюро виставок, виставка — це показ, яким би не була його назва, основна мета якого полягає в ознайомленні публіки із засобами, які має людство для задоволення своїх потреб. Виставки також проводяться з метою сприяння прогресу в одній або кількох сферах діяльності або для майбутніх перспектив.

Ярмарок (за визначенням Спілки міжнародних ярмарків) — це міжнародна економічна виставка зразків, яка незалежно від її назви у відповідності до традицій країни, на території якої вона проводиться, являє собою крупний ринок товарів широкого вжитку та/або обладнання, діє протягом обмеженого періоду часу в одному й тому самому місті; на такій виставці експонентам дозволяється представляти зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному та міжнародному масштабах.

Відмінності між виставками та ярмарками:

♦ основним призначенням виставки є демонстрація досягнень, а ярмарки здебільшого слугують для укладання торговельних угод, хоча в останні десятиріччя в зв'язку з динамізацією конкурентного середовища представлення на ярмарок стандартних, добре відомих товарів стає неефективним, а тому ці два заходи найчастіше поєднуються у виставку-ярмарок;

♦ головною метою ярмарку є укладання прямих торговельних угод по зразках продукції, а виставки — поширенняінформації з кінцевою метою стимулювання продажів за зразками;

♦ звичайною практикою міжнародних виставок є здійснення продажів кінцевим споживачам, а ярмарків — здійснення продажів тільки проміжним ланкам (промисловість, оптова та роздрібна мережа).

Використана література

 1. Осика Сергій, Пятницький Валерій, Осика Андрій. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі.- К: УАЗТ, 1999.- 204с.

 2. Правила роздрібної торгівлі.- Харків: Фактор, 2006.-

 3. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах.- К: УАЗТ, 2000.- 596с.

 4. Бураковський Ігор. Теорія міжнародної торгівлі..- К.: Основи, 2000.- 241с.

 5. Грабова Ніна Микитівна, Добровський Василь Миколайович Бухгалтерський облік у торгівлі.- К.: А.С.К., 2004.-

 6. Осика Сергій Григорович, Пятницький Валерій Тезійович Світова організація торгівлі.- К.: К.І.С., 2001.- 491с.

 7. Запобігання торгівлі людьми: Навчально-методичний посібник.- 3-є вид., доп. та випр.- К.-Харків: НУВС, 2001.- 176с.- 4.05

 8. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі.- К.: Вид. дім "Професіонал", 2004.- 480с.

 9. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулювання світової торгівлі.- К: УАЗТ, 2000.- 288с.

 10. Жук, Микола Васильович Комерційні відносини України:організація зовнішньої торгівлі: Підручник.- Чернівці: "Рута", 2004.- 560с.- 35.00

 11. Пузанов, Ігор Іванович Економічні фактори формування умов зовнішньої торгівлі України: Спец.08.05.01:Автореф. дис. док. економ. наук.- К., 2002.- 36с.

 12. Балабан, Микола Петрович Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації: Автореф. дис. канд. економ. наук:Спец. 08.07.05.- Харків, 2004.- 18с.

 13. Світові новини торгівлі: Матеріали Семінару для підприємців. Україна - СОТ: інтереси бізнесу (3 липня, 2003р., м.Донецьк). Вип. 9.- К.: Міжвідомча комісія з питань вступу України до СОТ, 2003.- 33с.- 2.00

 14. Осика Сергій Григорович, Дядьков Микола Юрійович, Осика Андрій Сергійович. Принципи та норми електронної торгівлі.- К: УАЗТ, 2000.- 270с.

 15. Осика Сергій, Пятницький Валерій, Оніщук Олександра, Осика Андрій, Штефанюк Олег. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі.- К: УАЗТ, 2000.- 288с.

 16. Осика, Сергій Григорович Світова організація торгівлі: Підручн. для студ. вузів, що навч. за спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності","Менеджмент організацій","Економіка підприємства"/ С.Г.Осика, В.Т.Пятницький.- 2-ге вид.,перероб. і доп.- К.: К.І.С., 2004.- 516с.- 35.00


 
 

Цікаве

Загрузка...