WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Методи міжнародної торгівлі - Реферат

Методи міжнародної торгівлі - Реферат

 • Постачальник (продавець, виробник предмета лізингу);

 • Лізингоодержувач (споживач, тобто суб'єкт, що користується предметом лізингу);

 • Лізингодавець (власник предмета лізингу).

Лігингодавець при непрямому лізингу виконує посередницькі функції між постачальником і лізингоодержувачем. Лізингодавцями можуть бути будь-які суб'єкти підприємницької діяльності:

 • Спеціалізовані лізингові компанії;

 • Банки та їх філії, фінансові компанії, кредитні установи, в установчих документах яких передбачено цей вид діяльності;

 • Торгові і виробничі фірми, для яких лізингова діяльність передбачена установчими документами;

 • Брокерські лізингові фірми;

 • Страхові та пенсійні фонди (за наявністю цього виду діяльності в установчих документах).

Домінуюча частка лізингових угод здійснюється через лізингові компанії – спеціалізованя установи, функцією яких є посередницька діяльність з надання оренди майна на певних умовах, тобто лізингу. Як лізингові компанії, зазвичай, діють дочірні фірми великих банків. Такі лізингові компанії прийнято називати фінансовими, тобто такими, що спеціалізуються на фінансуванні угоди (оплаті майна). Універсальні лізингові компанії надають не тільки фінансові, а й інші види послуг, які безпосередньо пов'язані з реалізацією лізингових операцій (технічне обслуговування, навчання персоналу, консультації тощо). Конкурентними перевагами універсальних лізингових компаній є оперативність та мобільність, хороше знання кон'юнктури товарного ринку та бізнес-середовища в різних країнах.

4. Організовані міжнародні товарні ринки.

До організованих товарних ринків належать:

 • міжнародні товарні біржі;

 • міжнародні товарні аукціони;

 • міжнародні тендери;

 • міжнародні виставки/ярмарки.

Згідно з класичними визначеннями товарна біржа одночасно є особливим видом постійно діючого ринку, на якому здійснюються угоди з купівлі-продажу масових, сировинних та продовольчих товарів, що мають спільні родові ознаки, якісно однорідні та взаємозамінні, по-друге, ринковим механізмом, завданням якого є виконання низки стабілізаційних функцій в економіці, а саме: ліквідності та оптимального розподілу найважливіших сировинних товарів.

Від іншихвидів ринку товарні біржі відрізняють певні особливості:

• наявність чітко визначеного предмета торгівлі, який фіксується в її правилах, що сприяє концентрації біржової торгівлі, стандартизації контрактів та створює умови для високоефективної організації торговельних операцій;

• проведення торгів на постійній і регулярній основі, причому час торгів є чітко обмеженим 4—6 годинами на добу, що сприяє максимальній концентрації попиту та пропозиції на певні товари в просторі й часі;

• наявність розвинутої виробничої інфраструктури (складської татранспортної мереж);

• відсутність права укладати угоди купівлі-продажу відсвоєї особи (біржа виступаєлише посередником);

• специфічністьсуб'єктів торгівлі — ними на біржі єне кінцеві споживачі та виробники товарів, а їхні представники — брокери та дилери, які є членами біржі;

• можливість укладання угоди не тільки з метою купівлі-продажу товарів, а й з метою страхування від майбутньої зміни цін на ринку;

• відсутністьвпливу держави на процес торгів;

• гласність, як можливість отримання всіма зацікавленими інформації про кількість та ціни укладених угод.

На міжнародних товарних біржах укладаються угоди таких основних видів: угоди на реальний товар, термінові (ф'ючерсні) угоди, спекулятивні операції та операції з хеджування, що оформлюються відповідними угодами (табл.4.1).

Таблиця 3.1

ВИДИ ТА ЦІЛІ БІРЖОВИХ УГОД

Види угоди

Різновид угод

Суть та мета угоди

1.Угоди на реальний товар

1.1. Угоди з негайною поставкою наявного товару (кеш спот)

1.2. Угоди на товар з поставкою в майбутньому (угоди на строк — форвардні)

Товар, що передається на біржі, знаходиться на одному з її складів і передається покупцеві негайно (до 15 днів) після укладання угоди

Угода передбачає поставку продавцем реального товару за ціною, зафіксованою в контракті в момент його укладання, та у термін, обумовлений в контракті

2. Термінові і (ф'ючерсні) угоди

Подібні угоди не передбачають обов'язків сторін поставити або прийняти реальний товар у термін, що є обумовленим у контракті, а передбачають купівлю-продаж права на товар

3. Спекулятивні операції

3.1. Гра на підвищенні цін у майбутньому

3.2. Гра на різниці цін на окремі товари

3.3. Операції з ф'ючерсними контрактами

Операції з реальним товаром

Операції з ф'ючерсними контрактами

На один і той самий товар з близьким та віддаленим строками

На один і той самий товар на різних ринках

На різноманітні взаємозамінні товари

На товар та його похідні

4. Операції хеджування

Страхування від можливих втрат у разі зміни цін при укладанні угод на реальний товар

Міжнародні товарні аукціони є спеціально організованими, періодично діючими в певних місцях ринками, на яких шляхом публічних торгів у заздалегідь обумовлений час і в спеціально призначеному місці проводиться продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у його власність за умови пропозиції найвищої ціни.

Таким чином, поняття аукціон у міжнародній торгівлі має три значення:

• аукціон як спеціально організований товарний ринок, на якому здійснюється продаж-купівля товару, що складається з певних етапів — підготовки, огляду товару, аукціону (торгу), оформлення контракту;

• аукціон як безпосередній торг за товар, який відбувається між аукціоністом (особою, що проводить торг і представляє інтереси організаторів і продавців) та покупцями;

• аукціон як комерційна структура, що організує, готує та проводить продаж товарів за допомогою торгу.

Переваги міжнародних аукціонів у тому, що вони дозволяють створювати відкриту конкуренцію, виявляти ціну товару та швидко його реалізовувати у великих обсягах. З урахуванням цього на міжнароднихтоварних аукціонах найчастіше превалює пропозиція товарів з бокувеликої кількості продуцентів, переважно потужних представників індустріально-розвинутих держав. Великі торгові фірми виконують функції брокерів з продажу, а покупцями виступає обмежена кількість компаній, здебільшого роздрібної і оптової торгівлі та переробної промисловості, які використовують надмірну пропозицію в своїх інтересах і зацікавлені в заниженні цін.

Техніка проведення аукціонів по окремих товарах має свої специфічні особливості, що визначаються насамперед характером товару. Проте сам порядок проведення аукціонів приблизно однаковий. У їх проведенні виділяють чотири стадії: підготовка аукціону, перед аукціонна демонстрація товарів, аукціонний торг, оформлення та виконання аукціонної угоди (табл. 4.2).

Аукціонні торги різняться між собою за методом ведення торгу та за технікою визначення переможців (рис. 4.1).

На деяких аукціонах використовується метод підвищення ціни, за умовами якого аукціонер поступово підвищує ціну, яка була названа спочатку, доки не буде досягнутий найвищий рівень ціни, за якою і здійснюється операція купівлі-продажу. Аукціонні торги з підвищенням ціни називають "американськими".

В деяких країнах на аукціонах використовується метод зниження цін, якийдістав назви "голландських аукціонів". Суть такого способу: аукціонер призначає максимальну ціну, яка загорається на циферблаті, встановленому в аукціонній залі., знижуючи її до тих гір, поки один з учасників торгу не виявить свого бажання здійснити операцію купівлі шляхом натиснення кнопки, що знаходиться на закріпленому за ним місці. Натисненням кнопки він зупиняє стрілку, що рухається, і на циферблаті з'являється номер, під яким даний покупець є зареєстрованим організаторами аукціону. Покупець, який натиснув кнопку другим, не має права натовар за ціною, рівень якої зафіксований стрілкою. Занотувавши номер першого покупця, аукціонер гасить циферблат і переходить до продажу наступного лоту.

Таблиця 3.2

ЗМІСТ СТАДІЙ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО АУКЦІОНУ

Підготовка аукціону

Предаукціонна демонстрація товарів

Аукціонний торг

Оформлення і виконання аукціонної угоди

– розсилка інформаційних матеріалів про аукціон (для продавців)

– проведення рекламної кампанії (для покупців та продавців)

– укладання аукціонної домов-леності, складання інформаційної картки;

– формування аукціонної відомості

– сортування товару та виділення лотів та стрінгів

– формування, друк і розсилка каталогу аукціону

– інформування через засоби інформації про проведення аукціону, реклама

– огляд зразків товарів з лоту

– огляд всього лоту (за необхідності)

– дегустація (по можливості)

– вибір лотів (стрінгів) для участі в аукціонному торзі

– проведення аукціонного торгу

– визначення покупця-переможця (див. рис. )

– підписання контракту покупцем


 
 

Цікаве

Загрузка...