WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Хеджування за допомогою ф'ючерсів - Реферат

Хеджування за допомогою ф'ючерсів - Реферат

ф'ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку становить 302 дол./т, ф'ючерсна ціна - 303,3 дол./т. Компанія А купує чотири ф'ючерсні контракти (оскільки має купити 200 т цукру) за ціною 4 o 50 o 303,3 дол. = 60 660 дол.
1. Через місяць ціна спот цукру становить 303 дол./т, ф'ючерсна ціна - 304,5 дол./т. Компанія закриває позицію за ф'ючерсними контрактами (продає чотири ф'ючерсні контракти) і купує цукор безпосередньо на ринку. Втрати на ринку спот
На ф'ючерсному ринку компанія виграє, купивши спочатку чотири ф'ючерси за 60660дол., а через місяць продавши дорожче за 4o50o304,5=60900дол. Виграш на ф'ючерному ринку становить:
У цьому випадку хеджування допомагає не тільки нейтралізувати втрати на реальному ринку, а й отримати вигоду, незважаючи на несприятливу ринкову кон'юнктуру.
2. Через місяць ціна спот цукру становить, як і в першому випадку, 303дол./т, а ф'ючерсна ціна - 303,8 дол./т. Втрати на ринку спот становлять 200дол., виграш на ф'ючерсному ринку
Хеджування дає змогу частково нейтралізувати втрати від зростання цін на реальному ринку. Сума, яку сплачує фірма за цукор у результаті хеджування:
Ця величина в даному випадку більша за ціну спот, що була на ринку на початок хеджування, але менша від ціни спот наприкінці періоду хеджування при ліквідації позиції. Механізм довгого хеджування такий:
1) прийняття рішення про купівлю на ринку активу через період т;
2) прийняття рішення про хеджування і купівля ф'ючерсу (відкриття довгої позиції);
3) купівля через період т активу на ринку і закриття позиції (продаж ф'ючерсного контракту);
4) сума, сплачена при купівлі активу в результаті хеджування:
Зауважимо, що всі попередні приклади є прикладами так званого повного хеджування, коли кількість активу, що хеджується, дорівнює кількості базового активу в N ф'ючерсних контрактах. Якщо до деякої кількості активу не можна знайти ціле число N контрактів, говорять про неповне хеджування.
Крім того, всі розглянуті вище приклади хеджування належать до прямого хеджування, коли актив, що хеджується, збігається з базовим активом ф'ючерсного контракту. Оскільки ф'ючерсні контракти стандартизовані, в торгах на біржі беруть участь контракти на стандартну кількість визначених базових активів із стандартними датами поставки. Це означає, що у разі потреби прохеджувати деякий актив А не завжди можна знайти ф'ючерс на цей актив. У таких випадках застосовують перехресне хеджування (або крос-хеджування), що полягає в хеджуванні активу ф'ючерсним контрактом, базовий актив якого споріднений до активу, що хеджується. Спорідненим до деякого активу вважають актив, ціна на який тісно пов'язана (корелює) з ціною даного активу.
Приклад 3. Припустимо, що фірма Б, яка має намір продати на ринку через місяць 50 000 унцій металу X, хоче прохеджувати свою позицію з допомогою ф'ючерсних контрактів. Оскільки ф'ючерси на метал X на біржі в даний момент відсутні в обороті, приймається рішення використати ф'ючерси на срібло, оскільки співвідношення цін
q = Ціна срібла : Ціна металу X
останнім часом практично стале і дорівнює 2.
Для страхування від можливого падіння цін на метал X фірма проводить хеджування продажем. З цією метою продаються 5 ф'ю-черсів на срібло (обсяг срібла в одному ф'ючерсному контракті - 5000 унцій). Ціна спот срібла становить 4,62 дол. /унція, або 115 500 дол. за 25 000 унцій, ціна спот металу X - 2,31 дол./унція, або 115 500 дол. за 50 000 унцій. Ф'ючерсна ціна срібла - 5 дол./унція, або 125 000 дол. за 5 контрактів. Співвідношення цін q =4,62:2,31=2.
1. Через місяць ціна срібла на ринку - 4,52 дол./унція, ціна металу X - 2,26 дол./унція, ф'ючерсна ціна срібла - 4,90 дол./унція. Співвідношення цін q і базис залишились незмінними:
Це означає, що наведений приклад є прикладом ідеального хе-джування. Фірма продає метал на ринку спот і закриває позицію на ф'ючерсному ринку. Втрати на ринку спот становлять
Виграш на ф'ючерсному ринку
Результат хеджування дорівнює нулю (табл. 8.1).
Таблиця 8.1. Результати хеджування ф'ючерсними контрактами
2. Припустимо, що через місяць ціна спот і ф'ючерсна ціна срібла такі самі, як і в першому випадку. Базис також залишається без змін і дорівнює -0,38 дол. Ціна спот металу X = 2,21 дол./унція. Тобто ціна на метал X на ринку знизилась більше, ніж на срібло. Співвідношення цін q = 4,52 : 2,21 = 2,045, і втрати на ринку спот значно більші, ніж у першому випадку:
Отже, виграш на ф'ючерсному ринку частково нейтралізує втрати на ринку спот. Результат хеджування - втрати в розмірі 2500 дол. (див. табл. 8.1). Проводячи хеджування на ф'ючерсному ринку срібла, фірма отримала від реалізації металу X на ринку спот суму
3. Якщо через місяць ціни спот металу X і срібла відповідно становитимуть 2,21 і 4,52 дол./унція, як у попередньому випадку, але ф'ючерсна ціна срібла буде 4,7 дол./унція, фірма в результаті хеджування не лише нейтралізує втрати, а й отримає додатковий прибуток (див. табл. 8.1), оскільки виграш на ф'ючерсному ринку перевищує втрати на ринку спот. Зауважимо, що в цьому випадку змінюється не тільки співвідношення цін q, а й базис (б1 =-0,38 дол., б2 = -0,18 дол).
Для того щоб перейти до розгляду основних ризиків при хеджу-ванні ф'ючерсними контрактами, досить проаналізувати приклади, наведені вище. Більшість із них ілюструють базисний та крос-хеджинг ризики - основні види ризиків при хеджуванні ф'ючерсними контрактами. Базисним називають ризик, пов'язаний зі зміною базису, іншими словами, ризик, пов'язаний з тим, що ціни на ф'ючерсному ринку та ринку спот знижуються або зростають з різною швидкістю. Якщо позначити зміну цін на ринку спот і ф'ючерсному ринку через d і порівняти базис на початку і в кінці хеджування, отримаємо:
Тобто, якщо ціни на ринку спот і строковому ринку змінюються однаково, має місце ідеальне хеджування, коли відсутній базисний ризик, а втрати (виграші) на ринку спотповністю нейтралізуються виграшем (втратами) на ф'ючерсному ринку (приклади 1.1, 1.2, 3.1). Зміни в базисі приводять до різних варіантів розвитку подій і до широкого спектра результатів хеджування - від значного зменшення збитків при несприятливій кон'юнктурі ринку до отримання збитків у результаті хеджування при сприятливій ситуації на ринку спот. І, звичайно, чим більші зміни в базисі, тим більшим буде базисний ризик, тим більші будуть можливі втрати або виграші в результаті хеджування.
Крос-хеджинг ризик - це ризик, який може з'явитися лише при перехресному, або крос-хеджуванні. Він пов'язаний з тим, що рух ціни активу, що хеджується, не збігається з рухом ціни базисного активу ф'ючерсного контракту. Приклад 3.2 ілюструє вплив базисного ризику на результати хеджування. Зміни в співвідношенні цін спот на метал X і срібло призводять до збільшення втрат на ринку спот при незмінному виграші на ф'ючерсному ринку. Звичайно, цей приклад не означає, що вплив крос-хеджинг ризику може лише погіршувати результати хеджування. Так, у прикладі 3.3 зміни в базисі і в співвідношенні цін привели до значного поліпшення результатів хеджування. Тобто наявність базисного і крос-хеджинг ризику привели до позитивного результату. Втрати на грошовому ринку в результаті крос-хеджинг ризику збільшились, але водночас значно зросли виграші на ф'ючерсному ринку в результаті змін у базисі.
Отже, ризики збільшують непевність результатів хеджування і можуть приводити як до збільшення виграшів, так і до збільшення втрат у результаті хеджування.
Рекомендована література
1. Правила випуску та обігу фондових деривативів. Затверджено рішенням ДКЦПФР від 24 червня 1997 р. № 13.
2. Правила проведення торгів у секції термінового ринку УМВБ. Затверджено Біржовим Комітетом УМВБ від 17 жовтня 1997 p., протокол N° 33.
3. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М., 1996.
4. Fabozzi J., Modigliani E. Capital markets: institutions and instruments. - Prentice Hall Inc., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...