WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Хеджування за допомогою ф'ючерсів - Реферат

Хеджування за допомогою ф'ючерсів - Реферат


Реферат на тему:
Хеджування за допомогою ф'ючерсів
Хеджування за допомогою будь-яких строкових угод полягає в частковій або повній нейтралізації несприятливих коливань ринкової кон'юнктури як для покупців, так і для продавців фінансових чи матеріальних активів. Метою хеджування є перенесення цінового ризику з того, хто здійснює хеджування, на іншу особу, частіше на фінансового посередника.
Хеджування зменшує вплив небажаних цінових змін, зменшує вплив цінових ризиків, водночас зменшує і можливі прибутки чи збитки від проведення операцій на ринку. Хеджування допомагає хеджеру уникнути великих збитків, проте не дає змоги отримати значні прибутки від сприятливих змін у ринковій кон'юнктурі.
Оскільки хеджери часто не є професійними учасниками фінансового ринку, а виробниками чи споживачами різноманітних товарів та послуг, вони більшою мірою зацікавлені в точному прогнозі своїх майбутніх доходів та витрат, ніж у додатковому, однак досить непевному прибутку. Заради визначеності перспектив свого фінансового розвитку вони готові поступитися можливістю отримати додатковий прибуток.
Викладене вище не означає, що фінансові посередники не здійснюють хеджування. Поряд зі спекулятивними та арбітражними угодами вони проводять хеджування своїх позицій з допомогою різних строкових угод, у тому числі ф'ючерсних.
Для захисту від можливого падіння цін на певний актив, фінансовий чи матеріальний, використовується коротке хеджування, при якому хеджер продає ф'ючерс, тобто зобов'язується здійснити поставку цього активу. Здійснюючи коротке хеджування, хеджер фіксує майбутню ринкову ціну активу і передає ціновий ризик від володіння активом покупцю ф'ючерсу. Коротке хеджування, або хеджування продажем, здійснюють, як правило, власники фінансових чи матеріальних активів, які мають намір продати на ринку через деякий час активи, що їм належать.
Введемо поняття базису, яке має велике значення в теорії ф'ючерсів. Базисом б називається різниця між ціною спот Цс та ф'ючерсною ціною активу Ф у деякий момент часу:
Як правило, це момент відкриття або закриття позиції за ф'ючерсним контрактом (момент початку та закінчення хеджування). Механізм хеджування ф'ючерсними контрактами покажемо на прикладах.
Приклад 1. Припустимо, що компанія А через місяць має намір продати на ринку 200 т цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через місяць, вона проводить коротке хеджування ф'ючерсами.
Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить 302 дол./т, ф'ючерсна ціна - 303,3 дол./т. Обсяг базового активу - цукру у ф'ючерсному контракті стандартний - 50 т. Компанія А продає чотири ф'ючерсні контракти (оскільки має продати 200 т цукру) за ціною 4 o 50 o 303,3 = 60 660 дол. Через місяць вона закриває позицію за ф'ючерсними контрактами (купує чотири ф'ючерсні контракти) і продає цукор безпосередньо на ринку. Розглянемо кілька варіантів перебігу подій на ринку, залишаючи незмінними початкові умови.
1. Через місяць ціна спот цукру на ринку становить 300,4 дол./т, ф'ючерсна ціна цукру - 301,7 дол./т. Продавши 200 т цукру на ринку спот за ціною 300,4 дол./т, а не по 302 дол./т, як це було на початку місяця, компанія втрачає
На ф'ючерсному ринку компанія саме стільки виграє, продавши на початку чотири ф'ючерси за 60 660 дол., а через місяць купивши за 4o50o301,7=60 340 дол. Виграш на ф'ючерному ринку становить
У цьому випадку має місце ідеальне хеджування, при якому ризик можливих втрат від падіння цін на реальному ринку повністю нейтралізується в результаті укладення ф'ючерсного контракту. Втрати від падіння цін, яких зазнає фірма на реальному ринку (320 дол.), повністю нейтралізуються виграшем на ф'ючерсному ринку. У кінцевому підсумку в результаті ідеального хеджування фірма отримує від реалізації цукру на ринку суму, що дорівнює ціні спот на початку хеджування:
або
Використовуючи вирази, для випадку ідеального хеджування отримаємо:
Тобто при ідеальному хеджуванні базис не змінюється. В цьому випадку:
2. Через місяць ціна спот цукру на ринку становить 304,5 дол./т, ф'ючерсна ціна цукру - 305,8 дол./т. Продавши 200 т. цукру на ринку спот за ціною 304,5, а не по 302 дол./т, як це було на початку місяця, компанія виграє
На ф'ючерсному ринку компанія саме стільки втрачає, продавши на початку чотири ф'ючерси за 60 660 дол., а через місяць купивши за 4o50o305,8=61 160 дол. Втрати на ф'ючерному ринку становитимуть:
У цьому випадку також має місце ідеальне хеджування. Виграш, який отримує фірма при зростанні цін на реальному ринку, повністю нейтралізується втратами на ринку ф'ючерсів. Купівля-продаж ф'ю-черсних контрактів не дали змоги фірмі скористатися сприятливою кон'юнктурою на реальному ринку й отримати додатковий прибуток від реалізації цукру за ціною 304,5 дол./т. Проте, як і в першому випадку, в результаті хеджування фірма отримує від реалізації цукру суму, що дорівнює початковій ціні на ринку спот, а саме:
При цьому базис залишається незмінним: б = -1,3 дол.
3. Припустимо через місяць, як і в першому випадку, ринкова ціна цукру становить 300,4 дол./т, а ф'ючерсна ціна - 302,3 дол./т. Втрати фірми на ринку спот, як і в першому випадку, - 320 дол., але вони не нейтралізуються виграшем на ф'ючерсному ринку, який у даному випадку становить 200 дол.:
Цей випадок є прикладом неідеального хеджування, коли втрати на реальному ринку лише частково нейтралізуються виграшем на ф'ючерсному ринку, а базис на початку хеджування не дорівнює базису в момент закриття позиції, тобто б1= -1,3 дол., б2= -1,9 дол.
Результатом хеджування в цьому разі є загальні втрати в розмірі 320-200=120 дол.
4. Протягом місяця ринкова ціна цукру зросла і становить, як і в другому випадку, 304,5 дол./т. Ф'ючерсна ціна - 305,3 дол./т. Базис на початку хеджування б1= -1,3 дол., на момент закриття позиції б2= -0,8 дол. Виграш на ринку спот дорівнює 500 дол., втрати на ф'ючерсному ринку
Результат хеджування в цьому випадку - виграш в сумі 500 - 400 = = 100 дол. Виграш на реальному ринку частково нейтралізується втратами на ринку ф'ючерсів. Слід зауважити, що при більшому зростанні цін на ф'ючерсному ринку у четвертому випадку (наприклад, при Ф2 = 306 дол.) хеджування призводить до втрат, незважаючи на сприятливу ринкову кон'юнктуру. Не проводячи хеджування, фірма виграла б від зростання цін на ринку, реалізувавши цукор за ціною 304,5 дол./т. При хеджуванні втрати на ф'ючерсному ринку (540 дол.) перевищують виграші на ринку спот (500 дол.) і роблять результати хеджування від'ємними. Звичайно, такі випадки трапляються нечасто, оскільки при стійкій сприятливій тенденції на ринку спот і збитках на ф'ючерсному ринку можна завчасно закрити позицію за ф'ючерсним контрактом і припинити хеджування.
Як бачимо, механізм хеджування ф'ючерсними контрактами полягає в паралельному проведенні операцій на ринках спот та ф'ючерсному. Схематично механізмкороткого хеджування можна зобразити так:
1) прийняття рішення про продаж на ринку активу через період т;
2) прийняття рішення про хеджування і продаж ф'ючерсу (відкриття короткої позиції);
3) через період т продаж активу на ринку спот і закриття позиції на ф'ючерсному ринку (укладання офсетної угоди - купівля ф'ючерсу);
4) сума, отримана від продажу активу, визначається за формулою
Для захисту від можливого зростання цін на актив, що буде куплений на грошовому ринку у фіксований момент у майбутньому, використовують довге хеджування, або хеджування купівлею. При цьому хеджер купує ф'ючерсний контракт і тим самим погоджується прийняти поставку активу. Хеджування купівлею застосовують учасники ринку, які мають намір через деякий час придбати актив, що хеджується, на реальному ринку.
Приклад 2. Нехай компанія А через місяць має намір купити на ринку 200 т цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через місяць, вона проводить довге хеджування

 
 

Цікаве

Загрузка...