WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Фондовий ринок України - Реферат

Фондовий ринок України - Реферат


Реферат на тему:
Фондовий ринок України
На фондовому ринку України мають обіг цінні папери в документарній та бездокументарній формах, іменні та на пред'явника. Для укладення на фондовій біржі чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку угод щодо цінних паперів, які випущені в документарній формі, цінні папери знерухомлюються в депозитарії, що їх обслуговує. Іменні цінні папери, випущені в документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено, що вони не підлягають передачі), передаються новому власнику через повний індосамент. У разі відчуження знерухомлених іменних цінних паперів право власності переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.
Право власності на цінні папери на пред'явника, випущені в документарній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (поставки) цінних паперів. У разі відчуження знерухомлених цінних паперів на пред'явника право власності на цінні папери переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.
Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі - виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. У разі емісії цінних паперів у бездокументарній формі емітент оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.
Глобальний сертифікат - документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі (крім приватизаційних паперів), який підтверджує право на здійснення операцій з цими цінними паперами в Національній депозитарній системі.
Цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях. Обслуговування угод щодо цінних паперів у бездокументарній формі проводиться тільки учасниками Національної депозитарної системи.
Протягом останніх років акції залишались найбільш поширеним фінансовим інструментом на фондовому ринку України. Так, їх частка в загальному обсязі цінних паперів, емітованих у 1999 p., становила 98%, у 2001 р. - 97%. У 2001 р. Комісією було зареєстровано 2504 випуски акцій на загальну суму 21,921 млрд грн., що на 6,427 млрд грн. більше, ніж у 2000 p., і на 13,7 млрд грн. більше, ніж у 1999 р. (див. рис. 18.3).
Рис. 18.3. Динаміка випуску акцій протягом 1997-2001 pp.
Акції на території України переважно емітувались акціонерними товариствами закритого типу, їх частка в загальній кількості акціонерних товариств на 01.01.2002 р. становила 65,5%. Загальна кількість акціонерних товариств протягом останніх років зменшувалась і на 01.01.2002 р. становила 34 925.
В загальному випуску акцій частка фінансових інститутів зросла з 5,3% у 1998 р. до 13% у 2000 р. Всього з 1996 по 2000 р. комерційними банками емітовано акцій на 1,9 млрд грн., страховими компаніями - на 280 млн грн., інвестиційними компаніями та фондами - на 30 млн грн.
Протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення питомої ваги обсягу випуску акцій Інституціиними учасниками фондового ринку в загальному обсязі випуску акцій у середньому на 2% за рік. Так, випуск акцій непромисловими підприємствами у 2001 р. становив всього 1,322 млрд грн., що становить близько 6% загального обсягу емітованих акцій (див. табл. 18.2). Випуск акцій акціонерними товариствами-підприємствами збільшився з 14,217 млрд грн. у 2000 р. до 20,601 млрд грн. у 2001 р. Частка випусків акцій, зареєстрованих у процесі корпоратизації та приватизації, залишається і на сьогодні досить значною і становить від 10 до 15% щорічного обсягу зареєстрованих випусків.
Таблиця 18.2. Обсяги випуску акцій у 1996-2001 роках (млрд грн.)
Суб'єкти ринку 1996р. 1997р. 1998р. 1999р. 2000р. 2001р.
Комерційні банки (ЗАТ) 0,006 0,170 0,231 0,215 0,333 0,498
Комерційні банки (ВАТ) 0,049 0,269 0,324 0,639 0,755 0,436
Страхові компанії 0,002 0,015 0,100 0,165 0,192 0,385
Інститути спільного інвестування 0,001 0,018 0,000 0,010 0,000 0,003
Підприємства (ЗАТ) 0,068 1,724 6,254 2,516 3,390 6,602
Підприємства (ВАТ) 1,696 7,247 4,960 4,374 10,827 13,999
Усього 1,821 9,443 11,839 7,919 15,494 21,921
У 2001 р. в Україні суб'єктами ринку почав динамічно використовуватись такий поширений на світових фінансових ринках інструмент, як корпоративні облігації. У 2001 р. корпоративні облігації зайняли друге місце за обсягами випуску серед цінних паперів. Протягом 2001 р. було зареєстровано 62 випуски облігацій на суму 694,32 млн грн., що перевищує загальні обсяги випуску облігацій, за усі попередні роки більше ніж у два рази (за 1996-2000 pp. обсяг випуску облігацій становив 339,515 млн грн.). Порівняно з попередніми роками у 2001 р. значно більше юридичних осіб скористалися можливістю залучення додаткових коштів шляхом випуску корпоративних облігацій. У 2001 р. відбулося значне підвищення інтересу з боку господарських товариств до випуску власних облігацій і зменшення частки державних підприємств - емітентів облігацій. Тенденція випуску корпоративних облігацій переважно державними підприємствами (67% від загального обсягу випуску корпоративних облігацій з 1996 по 2000 р.) протягом 2001 р. змінилася.
Не набуло значного поширення залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску облігацій місцевих позик. Серед основних причин такого становища - низький рівень довіри з боку інвесторів до місцевих органів влади, високий рівень процентних ставок на ринку, відсутність кваліфікованих спеціалістів з питань випуску та обігу облігацій місцевих позик. Протягом 2001р. в Україні не зареєстровано жодного випуску облігацій місцевих

 
 

Цікаве

Загрузка...