WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Фінансова інформація на міжнародному ринку - Реферат

Фінансова інформація на міжнародному ринку - Реферат

інструменти грошового ринку (MM), нерухомість (RE), гарантовані або для захисту капіталу (GU).
LB - країна, в якій зареєстрований фонд. Позначення країн збігаються з позначеннями географічної концентрації портфеля.
NAV Date - остання дата оцінювання чистих активів компанії. Часто чисті активи оцінюються щодня.
CR - валюта, в якій виражені чисті активи та ціна цінних паперів компанії.
NAV - величина чистих активів, що припадає на одну акцію, розрахована на основі цін закриття. Це ціна, за якою акції пропонуються до продажу, тобто ціна bid на дату оцінювання чистих активів.
"% Return" - загальна дохідність акцій фонду, %: YTD - очікувана дохідність, 12-Мо - дохідність 12 міс. тому, 2-Yr - дохідність 2 роки тому.
Дані таблиці 21.5 надають інформацію про інвестиційні компанії WAM та CLACG, управляючою компанією яких є CITIBANK PARIS. Обидві компанії зареєстровані у Франції (FF), у обох компаній активи пономіновані в доларах СІЛА (US), компанія WAM вкладає кошти в акції корпорацій (EQ), які розташовані по всьому світу, про що свідчить абревіатура GL. Два роки тому компанія не існувала, про що свідчить абревіатура NS. Інвестиційна компанія CLACG вкладає кошти в цінні папери з фіксованим доходом (FI), географічна концентрація портфеля - Латинська Америка (LA).
Інформація про котирування акцій інвестиційних компаній містить дані про вартість чистих активів, що припадають на одну акцію компанії (NAV), та ціна продажу акції (Offer price), яка визначається на основі вартості чистих активів, що припадають на одну акцію (табл. 21.6).
Таблиця 21.6. Котирування акцій інвестиційних компаній
Fund Name NAV Offer price
А 15,1 16,2
В 9,5 NL
При ціні продажу акції, що дорівнює вартості чистих активів, у колонці Offer price зазначається абревіатура NL (no load found), яка означає, що акції компанії продаються без навантаження.
Дані про котирування акцій інвестиційних компаній А і В свідчать про те, що вартість чистих активів компанії А, які припадають на одну акцію, дорівнює 15,1 гр. од. Ціна продажу акції становить 16,2 гр. од. Акції компанії А продаються з навантаженням, що дорівнює 16,2 - 15,1 = 1,1 гр. од. Акції компанії В продаються без навантаження за ціною, що дорівнює вартості чистих активів, і становить 9,5 гр. од.
Інформацію про торги ф'ючерсними контрактами наведено в табл. 21.7.
Таблиця 21.7. Інформація про торги ф'ючерсними контрактами
Найбільш поширені базові активи ф'ючерсних контрактів серед матеріальних активів цукор, соєбоби, какао, кава, метали (в тому числі срібло, золото), нафтопродукти, газ тощо. Серед інших базових активів - цінні папери, процентні ставки, валюта, індекси.
У першому рядку - дані про тип базового активу ф'ючерсного контракту, біржа, на якій проводяться торги, обсяг базового активу в одному контракті та грошова одиниця виміру одиниці базового активу.
У графах табл. 21.7 наводяться такі дані: місяць виконання контракту (дата поставки); ціна, за якою укладено контракт, - ціна поставки (Open); найвища ціна протягом дня (High); найнижча ціна дня (Low); остаточна ціна (Settle); зміни в ціні в порівнянні з попереднім днем (Change); найвища (High) та найнижча (Low) ціни за весь термін життя контракту (Lifetime); обсяг відкритих позицій, або кількість контрактів, що не мають закритої протилежної позиції (Open interest).
У табл. 21.7 подано дані про котирування ф'ючерсних контрактів на соєбоби (SOYBEANS) на Чиказькій біржі "Chicago Board of Trade" (CBT). Обсяг базового активу в одному контракті - 5000 бушелів (5,000 bu). Ціну одного бушеля розраховують у центах (cents per bu). Місяць виконання контракту - листопад (Nov). Ціна, за якою було укладено контракт, або ф'ючерсна ціна на день відкриття позиції, - 680 дол. Найвища та найнижча ціни, зафіксовані протягом біржового дня - відповідно 689 та 666 дол. Остаточна ціна, за якою клірингова палата буде здійснювати розрахунки з власниками контрактів, - 688 ? Дол. У порівнянні з попередніми торгами ф'ючерсна ціна зросла на 81/2 дол. Найвища та найнижча ціни, зафіксовані за весь період життя контракту (від дати відкриття позиції до поточної дати), становлять 825 та 585 дол. Кількість відкритих позицій на поточну дату - 4322.
Інформацію про торгівлю опціонними контрактами на акції наведено в табл. 21.8.
Таблиця 21.8. Інформація про котирування опціонних контрактів
Option Exp Strike Vol. Exch. Last Net Chg. Close Open Int.
Intel Nov 125 с 4910 AM 5/8 -13/16 1243/8 14 149
Intel Nov 120 p3307 AM 13/4 +13/16 1243/8 3864
IBM Dec 135 с 3267 CB 41/8 -1/8 1355/8 3905
У першій графі - назва корпорації, акції якої виступають базовим активом опціону (Option). Після цього - дата виконання опціонного контракту (Ехр).
Strike - страйкова ціна акції, зафіксована в опціонному контракті.
Vol - обсяг торгів або загальна кількість контрактів, які були продані та куплені протягом біржового дня. Тип контракту Put чи Call може вказуватись над таблицею. В цій таблиці в окремих рядках подано інформацію по опціонах Put та Call.
Exch - біржа, на якій здійснюється торгівля таким типом контрактів.
Last - поточна премія (ціна опціону) в розрахунку на одну акцію.
Net Chg - зміни в ціні опціону в порівнянні з попереднім днем.
Close - ціна закриття, що дорівнює страйковій ціні в опціонних контрактах, які були укладені перед закриттям біржі. Якщо нові контракти протягом дня не укладалися, то ціна закриття означає ціну, що склалася в результаті котирування на біржі існуючих контрактів.
Open int. - обсяг відкритих позицій за опціонними контрактами відповідного типу.
Дані, наведені в табл. 21.8, дають інформацію про котирування опціонних контрактів Put та Call на акції компаній Intel та опціонів Call на акції IBM. Опціони на акції Intel котируються на біржі "American Stock Exchange" (AM), опціони на акції IBM - на біржі "Chicago Board Options Exchange" (CB). Ціни опціонів Call (1,3 рядки) зменшились у порівнянні з попереднім днем, ціна опціону Put (2 рядок) зросла на 13/16 дол. Обсяг торгів опціонами Call на акції Intel становить 4910 і значно перевищує обсяги торгів іншими контрактами. Обсяг відкритих позицій (14 149) за даним типом контрактів також значно перевищує обсяги відкритих позицій по інших контрактах.
Інформація про торгівлю опціонами на ф'ючерси має структуру, подібну до інформації про ф'ючерси. В розділах таблиці наводяться групи базових активів ф'ючерсних контрактів. Наприклад, у групі "метали" подається інформація про опціони на ф'ючерси, базовими активами якихє золото, срібло та інші метали. За кожним активом подано інформацію про біржу, де відбувається торгівля цим ф'ючерсним контрактом, структуру ф'ючерсного контракту, а після цього інформацію про параметри опціонного контракту - страйкову ціну, пропозицію на опціони Put та Call.
Рекомендована література
1. Боринець СЛ. Міжнародні валютно-фінансові відносини. - К., 1999.
2. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. - М., 1994.
3. Фінансові звіти ЄБРР за 1997-1998 роки.
4. Хэррис ДМ. Международные финансы: Пер. с англ. - М., 1996.
5. Roy С. Smith, Ingo Walter. Global banking. - New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.
6. Sercu R. Uppal. International financial markets and the firm. - London: Chapman & Hall, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...