WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Фінансова інформація на міжнародному ринку - Реферат

Фінансова інформація на міжнародному ринку - Реферат


Реферат на тему:
Фінансова інформація на міжнародному ринку
Першоджерелами інформації на фінансовому ринку є результати торгів фінансовими активами на біржових і позабіржових ринках, а також фінансова інформація про емітентів, що оприлюднюється згідно з відповідними законодавчими та нормативними актами. На основі цієї інформації інформаційні агентства формують різноманітні звіти та довідки, які відображають стан певних сегментів ринку і використовуються інвесторами та професіоналами ринку для прийняття рішень щодо інвестування коштів у ті чи інші фінансові активи. Аналізуючи поточну ринкову та додаткову інформацію, надану емітентами та іншими учасниками ринку, рейтингові агентства формують рейтинги емітентів і фінансових активів емітованих ними.
Професійні учасники ринку - фінансові посередники не тільки аналізують та узагальнюють інформацію, що є на ринку. Витрачаючи додатково кошти на проведення робіт по пошуку, систематизації та аналізу додаткової, часто конфіденційної, фінансової інформації про учасників ринку та фінансові активи, що перебувають в обігу на ринку, фінансові посередники формують власні масиви інформації, які згодом використовують для прийняття стратегічних рішень та для продажу на ринку.
Нижче наведено фінансову інформацію про котирування різних видів фінансових активів, що публікується в "The Wall Street Journal" Саме такого типу інформація публікується в періодичних фінансових виданнях багатьох країн і використовується учасниками ринку в повсякденній діяльності.
Результати котирування акцій на NYSE наведено в табл. 21.2.
Таблиця 21.2. Результати котирування акцій на NYSE
У перших двох графах таблиці - інформація про найвищу та найнижчу ціну акції за останні 52 тижні: High - найвища ціна акції за останні 52 тижні, Low - найнижча ціна акції за останні 52 тижні.
Stock - назва корпорації.
Div - дивіденди, сплачені за останній рік. Символ X у цій графі означає, що дивіденди не сплачуються.
Yld % - дохід на акцію, що виражається як річний дивіденд, поділений на курс на момент закриття біржі, тобто дивіденди, сплачені компанією, виражені в процентах до ціни акції.
Р/Е - курс акції (ціна на закриття), поділений на дохід на акцію, отриманий протягом останнього року, за останні чотири квартали. Показник Р/Е характеризує період окупності акції і показує середню кількість років до моменту, коли окупляться витрати на придбання акції, якщо дохід на акцію буде триматись на такому самому рівні. Чим вищий показник Р/Е, тим більша віддача інвестованих в акцію коштів, тим більший ризик інвестицій.
Vol 100s - обсяг укладених протягом дня угод з акціями в лотах по 100 штук.
High, Low - найвища та найнижча ціни протягом дня.
Close - ціна акції при закритті біржі (остання ціна дня).
Net Chg - зміна в ціні акції при закритті біржі в порівнянні з попереднім днем.
Крім названих даних можуть також вводитись позначки, які дадуть додаткову інформацію про певні акції. Так, dd означає збитки в діяльності корпорації протягом останніх чотирьох кварталів; gg - спеціальні умови продажу, що можуть відображати нерегулярність продаж; п - новий випуск акцій, здійснений протягом останніх 52 тижнів; s - дроблення акцій тощо.
Числові дані, наведені в табл. 21.2, означають, що найвища та найнижча ціни акції корпорації АТТ протягом останніх 52 тижнів відповідно становили 491/4дрл.) або 49 дол. 25 центів, і 33V4 дол. Дивіденди, сплачені за останній рік, - 1,3 дол., або 3,5% від поточної ринкової ціни акції. Протягом біржового дня були зафіксовані найвища ціна - 383/8 дол., найнижча ціна - 373/8 дол., ціна закриття - 38V4 дол. за акцію. Ціна акції в порівнянні з попереднім днем зросла на 1V8 дол. Всього протягом дня було продано 9 791 200 акцій АТТ. Показник Р/Е 39 означає, що інвестиції в акції АТТ окупляться за 39 років, якщо дохідність акцій буде зберігатись на такому самому рівні.
Фінансова інформація в пресі про акції може також містити показники cover (CVR) та yield b gross (YLBGROSS). Показник CVR показує, у скільки разів корпорація могла б збільшити дивіденди, якби весь прибуток був сплачений у вигляді дивідендів. Показник YLBGROSS відображає валовий прибуток корпорації в розрахунку на одну акцію. Цей показник доцільно порівнювати з аналогічними показниками інших корпорацій в галузі.
Результати котирування на біржах нижчого рівня та в позабіржових системах подаються в скороченому вигляді. Так, інформація про результати торгів у системі NASDAQ містить дані про обсяг укладених протягом дня угод, найвищу, найнижчу ціни протягом дня, ціну угоди на закриття та зміну ціни поточного дня відносно попереднього дня, інформацію про результати торгів на американській фондовій біржі - тільки дані про ціну закриття та зміни в ціні відносно попереднього дня.
Інформація про результати торгів облігаціями на ринку Over-the-Counter формується, як правило, на основі угод обсягом більш як 1 млн дол. США. Облігації котируються в процентах до номінальної вартості. Мінімальна зміна ціни облігації (пункт) становить 1% від номінальної вартості. Різні варіанти даних про результати торгів наведено в таблицях 21.3 і 21.4.
Таблиця 21.3. Результати торгів державними борговими зобов'язаннями
Таблиця 21 4. Результати торгів корпоративними облігаціями
У першій графі - інформація про емітента облігацій (Issue) (табл. 21.4). Якщо в таблиці наведено дані про обсяги угод за одним емітентом (наприклад, за державними цінними паперам - казначейськими векселями), то емітент зазначається в заголовку до таблиці (табл. 21.3). Coupon Rate % - купонний процент за облігацією. Якщо котирується дисконтна облігація (з нульовим купоном), купон не вказується.
Maturity - термін погашення облігації. Price - поточна ціна облігації, може бути представлена однією ціною (Price) (табл. 21.4) або двома цінами: попиту (Ask) і пропозиції (Bid) (табл. 21.3).
Change - зміни в ціні відносно попереднього дня.
Ask Yield - очікуваний дохід.
Prior Yield - очікуваний дохід за попередніми угодами (табл. 21.4).
Числові дані в табл. 21.3 дають інформацію про котирування облігацій з терміном погашення 2 лютого 2007 р. з купонною ставкою 75/8% , або 7,625% . Ціна пропозиції 106:03 означає 106 цілих і 3/32 від номіналу. Ціна попиту - 10% від номіналу. Зміни в ціні також відображені в 32 частках. Порівняно з попереднім котируванням ціна облігації зросла на 10/32 від номіналу. Очікувана дохідність облігації в даний момент становить 6,23% .
Дані табл. 21.4 дають інформацію про котирування облігацій корпорації Е.І.В. з купонним процентом 8У4% і датою погашення 20 грудня 2004 р. Поточна ціна облігації становить 111 цілих і 14/16 від номіналу. Ціна облігації порівняно з попереднім котируванням зросла на 6/І6 від номіналу. Очікувана дохідність облігації 6,36% менша від очікуваної дохідності за попередніми угодами, яка становила 6,39%. У табл. 21.5 подано інформацію про міжнародні інвестиційні компанії.
Таблиця21.5. Інформація про міжнародні інвестиційні компанії
Fund Name - назва інвестиційної компанії.
GF - географічна концентрацію портфелю, наприклад ЕЕ - Східна Європа, AU - Австрія, CD - Канада тощо.
AT - тип активів. Основні типи активів (напрям та ціль інвестування) - це акції (EQ), конвертовані облігації (CV), мультиактивні або збалансовані (BL), інструменти з фіксованим доходом (FI),

 
 

Цікаве

Загрузка...