WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Українська фондова біржа - Реферат

Українська фондова біржа - Реферат


Реферат на тему:
Українська фондова біржа
Українська фондова біржа (УФБ) - перша фондова біржа України, заснована у формі акціонерного товариства наприкінці 1991 р. Як і інші фондові біржі, вона не має на меті одержання прибутку і займається винятково організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів між учасниками ринку, не здійснюючи при цьому операції від свого імені. Засновниками біржі, її акціонерами є провідні комерційні банки. Кожна з акцій, придбаних засновниками, дає їм право на володіння одним брокерським місцем на біржі. Однак володіння більше ніж однією акцією можливе тільки за рішенням Біржової ради. Зміна власника акції та обіг акцій біржі також регулюються рішенням Біржової ради.
Брокерське місце на УФБ - це право на здійснення операцій з цінними паперами на біржі, яке, однак, не дає права на членство в біржі. Засновники володіють брокерськими місцями відповідно до кількості акцій, що їм належать. Особи, які не є засновниками УФБ, можуть купити або взяти в оренду брокерське місце, але при цьому вони не можуть мати більше від одного брокерського місця на біржі. Власники брокерських місць користуються брокерськими місцями або здають їх в оренду іншим учасникам ринку - торговцям цінними паперами.
На біржі можуть котируватись цінні папери як емітовані резидентами, так і нерезидентами, як державні, так і корпоративні. Умови допуску цінних паперів до котирування на біржі регулюються чинним законодавством України та правилами, встановленими біржею.
Учасниками торгів на біржі є брокери - представники брокерських контор, які виконують доручення клієнтів; спеціалісти, що ведуть торги, реєструють угоди і є співробітниками біржі, а також помічники спеціалістів. Юридичні особи, що мають ліцензію на здійснення операцій з цінними паперами, але не є членами біржі, також можуть брати участь у торгах. Для цього їм потрібно оплатити строковий чи разовий абонемент на право укладання угод на біржі.
Бути присутніми в операційному залі біржі під час торгів мають право за певних умов члени Біржової ради, співробітники апарату біржі, представники органів державного управління, юридичні та фізичні особи. Брокери, що є основними учасниками торгів, повинні бути представниками членів біржі, власниками або орендаторами брокерських місць. Учасники ринку, що не мають права самостійно укладати угоди з цінними паперами, для проведення угод на УФБ укладають договори на обслуговування з брокерськими конторами та відкривають у них рахунки в цінних паперах та грошових коштах.
На біржі можуть укладатися як касові, так і строкові угоди. За умовами касової угоди продавець цінних паперів зобов'язується негайно передати покупцеві цінні папери, покупець зобов'язується прийняти поставку і сплатити визначену суму коштів. Розрахунки за касовою угодою здійснюються на четвертий робочий день, починаючи з дня, що настав після дня укладення угоди. Угоди здійснюються "за курсом дня" або за обмежувальним курсом.
Строкові угоди поділяють на тверді, онкольні угоди та угоди з премією. Тверді угоди на термін передбачають поставку визначеної кількості цінних паперів за курсом, що зазначений в угоді, на дату, зафіксовану в угоді, або в будь-який день до визначеної в угоді дати. Онкольні угоди передбачають поставку цінних паперів за курсом, встановленим на день, зазначений в угоді. Угоди з преміями полягають у тому, що будь-яка зі сторін має право відмовитись від виконання умов угоди з виплатою компенсації (премії) іншій стороні.
Укладання угод здійснюється представниками зареєстрованих на біржі брокерських контор (власниками або орендаторами брокерських місць). Угоди між брокерами-покупцями та брокерами-продавцями укладаються за допомогою спеціалістів біржі. Окремі угоди на біржі можуть проводитись брокерами за свій рахунок. Такі угоди окремо реєструються та обраховуються біржею.
Усі брокерські контори є учасниками Гарантійного фонду ринку, створеного для надання кожному з учасників гарантій щодо виконання угод, укладених на біржі. Фонд існує за рахунок внесків учасників як некомерційна асоціація і гарантує оплату грошових коштів та поставку цінних паперів у разі неспроможності окремої брокерської контори виконати угоду. Фонд існує для забезпечення стабільності ринку в цілому, тому кожен з учасників користується його послугами тільки в крайньому разі.
Для допуску цінних паперів до котирування на біржі емітент подає на біржу певні документи. За поданими документами спеціалісти біржі проводять економічну експертизу, що ґрунтується на аналізі фінансової звітності та основних показників діяльності емітента за останні три роки (якщо підприємство не є новоствореним). У разі, коли емітент пройшов процедуру допуску, він сплачує біржі платіж за допуск у розмірі 0,02% емісії та укладає договір про підтримання лістингу. Цінні папери емітента вносяться до біржового реєстру.
Згідно з договором про підтримку лістингу емітент зобов'язаний періодично подавати на біржу інформацію щодо свого фінансового становища, засновників, учасників товариства, структури органів управління, про будь-які зміни в своїй діяльності, які можуть вплинути на вартість цінних паперів.
На УФБ існує три відділення фіксингового котирування: відділення K1, K2 офіційного котирування та відділення К3 позаофіційного котирування. Основними вимогами до емітента, що претендує на допуск до котирування у відділеннях Kt, K2, є: мінімальний розмір статутного капіталу, мінімальна кількість акціонерів, мінімальна середня норма прибутковості активів за останні три роки, мінімальна сума емісії, що пропонується для допуску, максимальна та мінімальна номінальні вартості акцій, максимальне відношення загальної суми кредиторської заборгованості до сукупних активів, максимальна частка статутного капіталу, що знаходиться у власності працівників акціонерного товариства тощо. Числові значення показників для відділень Kj, K2 різні й змінюються біржею залежно від умов функціонування фондового ринку та стану економіки.
Вимоги для допуску до

 
 

Цікаве

Загрузка...