WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Регулювання банківської діяльності - Реферат

Регулювання банківської діяльності - Реферат

правил. З одного боку оцінка менеджменту є досить суб'єктивною, оскільки проводиться на основі якісного аналізу, з другого - вона здійснюється в останню чергу, спирається на результати аналізу активів, капіталу банку, його рентабельності та ліквідності, а отже, є досить об'єктивною. Банки із задовільною якістю менеджменту мають адекватний розмір капіталу, задовільну якість активів, достатні надходження та ліквідність.
Надходження банку оцінюються з погляду їх достатності для розширення діяльності банку та забезпечення його подальшого зростання. Для оцінювання надходжень аналізують величину та якість доходів банку, розраховують показники прибутковості.
Оцінка ліквідностіпроводиться виходячи з її достатності для виконання як поточних, так і непередбачених зобов'язань банку. Для цього аналізують політику банку щодо управління ліквідністю, показники ліквідності та джерела забезпечення ліквідності.
Рейтинги основних показників, як і узагальнюючий рейтинг банку, можуть мати значення від 1 до 5 з відповідними назвами: 1 - "сильний", 2 - "задовільний", 3 - "посередній", 4 - "граничний", 5 - "незадовільний". Для визначення узагальнюючого рейтингу бали по кожному з компонентів системи додаються, а результат ділиться на 5 та заокруглюється до цілих.
Систему CAMEL використовуй., як правило, тільки органи нагляду. Незважаючи на те, що оцінювання кожного з компонентів проводиться на основі визначених процедур та правил, ця система в цілому є досить суб'єктивною і потребує для отримання об'єктивної оцінки діяльності банку кваліфікованого підходу.
Система банківського нагляду в Україні функціонує у складі центрального апарату та регіональних управлінь НБУ і має такі рівні:
o відділ банківського нагляду регіонального управління;
o Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків при регіональному управлінні;
o начальник регіонального управління;
o відповідні департаменти банківського нагляду НБУ;
o заступник Голови Правління НБУ;
o Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків при НБУ.
Система банківського нагляду на рівні відповідних департаментів банківського нагляду НБУ складається з департаментів та управління відповідно до напрямів діяльності, а саме з департаментів:
o реєстрації та ліцензування банків (займається реєстрацією банків і ліцензуванням банківської діяльності);
o безвиїзного нагляду (здійснює економічний аналіз та розробляє нормативи регулювання діяльності банків);
o інспектування банків (проводить інспектування комерційних банків);
o з питань роботи з проблемними банками здійснює нагляд за проблемними банками, які мають сукупний рейтинг "граничний" чи "незадовільний");
o управління координації з питань банківського нагляду (координує інформацію щодо банківського нагляду).
З метою усунення порушень у діяльності комерційних банків та виправлення їх фінансового становища банківський нагляд усіх рівнів має повноваження застосовувати до банків різні заходи впливу - від проведення з керівництвом банків спільних нарад з обговорення проблемних питань та надсилання банку попередження до припинення діяльності банку та вилучення його з Республіканської книги реєстрації банків.
Безпосередньо процес нагляду за діяльністю комерційних банків здійснюють регіональні управління НБУ, відділи банківського нагляду яких на підставі отриманої інформації та звітності здійснюють контроль як за фінансовим становищем комерційних банків, так і за дотриманням ними встановлених економічних нормативів, банківського законодавства та нормативних актів НБУ.
У разі порушення комерційним банком вимог банківського законодавства регіональне управління вирішує питання з керівництвом банку про проведення спільної наради з метою обговорення проблем діяльності банку або приймає рішення про здійснення інспекції безпосередньо в цьому банку. У разі виявлення недоліків у роботі банку начальник регіонального управління пропонує комерційному банку вжити заходів щодо їх усунення та надсилає листа із зобов'язаннями, а при невиконанні комерційним банком цих зобов'язань - надсилає попередження його керівництву.
Відповідні департаменти банківського нагляду НБУ здійснюють докладний аналіз матеріалів про наявність недоліків і порушень у діяльності комерційного банку та готують для Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків і Правління Національного банку України пропозиції щодо необхідності застосування певних заходів впливу, серед яких:
а) проведення інспекції у комерційному банку;
б) встановлення та скасування режиму фінансового оздоровлення;
в) усунення керівництва комерційного банку від управління;
г) призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком;
д) відкликання ліцензій на здійснення окремих або усіх видів банківських операцій;
е) припинення діяльності банку, його реорганізація чи ліквідація; є) вилучення банку з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією.
Рішення про вжиття адекватних заходів впливу приймаються на відповідних рівнях системи банківського нагляду та Правлінням Національного банку України.
Рекомендована література
1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП.
2. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 29 вересня 1997 р. № 323.
3. Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 17 листопада 1997 р. № 380.
4. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджена постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368.
5. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 1998.
6. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. - К., 1998.
7. Панова С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М., 1996.
8. Черкасов Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М., 1995.
9. Роуз П.С. Банковский менеджмент. - М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...