WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Перша фондова торговельна система. Професійна діяльність на ринку цінних паперів - Реферат

Перша фондова торговельна система. Професійна діяльність на ринку цінних паперів - Реферат

діяльність, називають торговцями цінними паперами. Основними видами діяльності, що можуть здійснювати торговці цінними паперами, є:
o діяльність з випуску цінних паперів;
o комісійна діяльність щодо цінних паперів;
o комерційна діяльність щодо цінних паперів.
Діяльністю з випуску цінних паперів визнається виконання торговцем цінними паперами за дорученням, від імені і за рахунок емітента обов'язків з організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим способом. При цьому торговець цінними паперами за домовленістю з емітентом може брати на себе зобов'язання у разі неповного розміщення цінних паперів викупити в емітента нереалізовані цінні папери. Комісійною діяльністю щодо цінних паперів визнається купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок іншої особи. Комерційною діяльністю щодо цінних паперів вважають купівлю-продаж цінних паперів, яку провадить торговець цінними паперами від свого імені та за свій рахунок.
При здійсненні діяльності з випуску та обігу цінних паперів як виключної торговці цінними паперами можуть здійснювати окремі види діяльності, пов'язані з обігом цінних паперів, насамперед надавати консультаційні послуги власникам цінних паперів, управляти активами інвестиційних фондів та цінними паперами інших учасників ринку.
Юридичні особи, що прагнуть отримати дозвіл на здійснення посередницької діяльності з випуску та обігу цінних паперів, мають бути засновані у формі акціонерного товариства, статутний капітал якого сформовано за рахунок виключно іменних акцій, товариства з обмеженою, з додатковою відповідальністю, повного або командитного товариства.
Дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів як виключної, видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної) видів діяльності може бути видано торговцям цінними паперами, які мають статутний капітал у розмірі не менш як 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менш як 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дозвіл має бути виданий не пізніше 30-денного терміну з моменту отримання заяви з додаванням потрібних документів за встановленою формою.
Дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності з випуску та обігу цінних паперів не може отримати торговець цінними паперами, який безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10% статутного капіталу, в тому числі безпосередньо вартістю понад 5% статутного капіталу іншого торговця.
Якщо частка юридичної особи, що не має дозволу на здійснення діяльності з обігу цінних паперів, або громадянина в статутному капіталі кількох торговців цінними паперами перевищує 5% по кожному торговцю, то ці торговці не можуть здійснювати торгівлю цінними паперами один з одним.
Торговець цінними паперами не може здійснювати торгівлю цінними паперами власного випуску та акціями того емітента, в якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі більше 5% статутного капіталу.
Частка побічного володіння майном у статутному капіталі торговця цінними паперами розраховується як добуток часток участі в статутних капіталах споріднених осіб.
Припустимо, що серед засновників товариства А є юридична особа Б, яка володіє часткою у статутному капіталі товариства А, що становить 40%. До складу Б входить торговець цінними паперами В з часткою в статутному капіталі Б у розмірі 30%. Побічне володіння товариства А в статутному капіталі торговця В становить 0,4 o 0,3 х х 100% = 12%.
Вартість угод, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних у даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати п'ятикратного розміру власного статутного капіталу торговця цінними паперами.
При здійсненні діяльності з випуску цінних паперів, що проводиться одночасно з комерційною або комісійною діяльністю з цінними паперами, вартість угод, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних на даний момент, не може перевищувати десятикратного розміру власного статутного капіталу торговця цінними паперами.
Продажна або номінальна ціна цінних паперів, що є у власності торговця цінними паперами, який здійснює діяльність з випуску цінних паперів або комерційну діяльність з цінними паперами, а також вартість відкритих позицій, разом узятих, одночасно не можуть перевищувати п'ятнадцятикратного розміру його статутного капіталу.
Якщо після отримання дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів в установчих документах чи господарській діяльності торговця відбулися зміни, він зобов'язаний у 30-денний термін з моменту виникнення змін надіслати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в письмовій формі відомості про ці зміни.
При виявленні порушень з боку торговців цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може самостійно або за поданням податкових органів та Антимонопольного комітету накладати санкції згідно з чинним законодавством. Санкції накладаються у випадках:
o неподання відомостей або подання недостовірної інформації у відомостях, які торговець цінними паперами повинен подавати протягом дії дозволу;
o виявлення фактів здійснення інших видів діяльності, не пов'язаних з обігом цінних паперів;
o порушення порядку емісії цінних паперів;
o порушення правил торгівлі цінними паперами;
o здійснення торговцями цінними паперами торгівлі цінними паперами іноземних емітентів без індивідуальної ліцензії НБУ;
o порушення чинного законодавства України.
У разі виявлення повторних порушень з боку торговців цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності.
Дозвіл анулюєтьсятакож у випадку, якщо торговець цінними паперами протягом двох місяців з дати отримання дозволу не вступив до сертифікованого ДКЦПФР об'єднання торговців цінними паперами, або якщо протягом одного місяця з моменту припинення членства в одному із сертифікованих ДКЦПФР об'єднань торговців цінними паперами він не став членом іншого сертифікованого ДКЦПФР об'єднання торговців, або якщо протягом року ним не здійснювалась діяльність.
Рекомендована література
1. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201-XII.
2. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР.
3. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні. Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР.
4. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Затверджено Указом Президента України від 14 лютого 1997 р. № 142/97.
5. Порядок видачі Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Затверджено наказом ДКЦПФР від 1 квітня 1996 р. № 59.
6. Порядок видачі дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів як виключної діяльності. Затверджено наказом ДКЦПФР від 13 вересня 1996 р. № 203-а.
7. Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи. Затверджено наказом ДКЦПФР від 23 грудня 1996р. Л" 328.
8. Буковинський М.Г. Біржові трансформації ринку. - К., 1997.
9. Губський Б.В. Біржові технології ринку. - К., 1997.
10. Міріна К?. Розвиток бірж на Україні. - К., 1997.
11. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М., 1995.
12. Рубцов БД. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. - М., 1996.
13. Фондовий ринок України: Навч. посіб. / Керівник авт. кол. В.В. Ос-польський. - К., 1994.
14. Річні звіти ДКЦПФР за 1999-2001 pp.

 
 

Цікаве

Загрузка...