WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Перша фондова торговельна система. Професійна діяльність на ринку цінних паперів - Реферат

Перша фондова торговельна система. Професійна діяльність на ринку цінних паперів - Реферат


Реферат на тему:
Перша фондова торговельна система. Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Перша фондова торговельна система (ПФТС), яка розпочала свою діяльність в 1996 p., підпадає під поняття торгово-інформаційної системи, Положення про які було прийняте Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в 1996 р. Як і будь-яка торгово-інформаційна система, ПФТС є юридичною особою, що здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє електронною торговельною мережею, яка дає учасникам можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів. Учасниками ПФТС є торговці цінними паперами, які отримали відповідні ліцензії на діяльність по випуску та обігу цінних паперів, зареєстровані відповідно до встановлених правил і мають право на укладення угод з цінними паперами.
До торгівлі в ПФТС допускаються цінні папери, випущені згідно з чинним законодавством України, які викликають зацікавленість у учасників торгівлі. Корпоративні цінні папери мають бути випущені емітентом, статутний капітал якого становить не менш як 500 тис. грн.
До лістингу та котирування у ПФТС цінні папери допускаються за трьома рівнями, які відрізняються територіальними та кількісними маштабами торгівлі цінними паперами, а також числовими значеннями таких параметрів, як капіталізація, кількість акціонерів тощо.
Для включення цінних паперів до Котирувального листа першого рівня потрібно, щоб емітент цінних паперів крім виконання загальних вимог задовольняв такі умови:
o був широковідомим та визнаним в Україні;
o розмір статутного капіталу його становив не менш як 10000000грн.;
o мав не менш як 1000 акціонерів, причому частка голосуючих акцій, що перебуває у володінні афілійованих осіб або у власності держави, не перевищувала 80%;
o існує повністю сформований реєстр, який ведеться незалежним реєстратором; реальний термін перереєстрації не перевищує двох робочих днів; оплата послуг перереєстрації за угодами купівлі-продажу здійснюється за фіксованими тарифами, які не прив'язуються до суми угоди; сума послуг реєстратора щодо зміни прав власності за однією угодою не перевищує 1% від її вартості;
o щодня в ПФТС подається не менш як чотири пропозиції на купівлю та чотири пропозиції на продаж даного цінного папера, причому різниця між найкращими цінами купівлі та продажу не перевищує 20%;
o пропозиції на купівлю-продаж даного цінного папера подаються не менше ніж трьома учасниками торгівлі.
Для включення цінного папера до Котирувального листа другого рівня додатково до загальних вимог необхідно виконання таких умов:
o емітент викликає зацікавленість у учасників торгівлі певних регіонів і викликає обмежений або тимчасовий інтерес;
o статутний капітал емітента становить не менш як 2 000 000 грн.;
o емітент має не менш як 500 акціонерів;
o існує повністю сформований реєстр, який ведеться незалежним реєстратором, реальний термін перереєстрації не перевищує п'яти робочих днів;
o наявність заяв на купівлю-продаж хоча б від одного учасника торгівлі.
Для включення цінного папера до Котирувального листа третього рівня необхідна наявність заяв на купівлю-продаж хоча б від одного учасника торгівлі.
Афілійовані особи - особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі емітента, посадові особи емітента та члени їх сімей, особи, що діють від імені даного емітента, або особи, від імені яких діє емітент, особи, які контролюють діяльність даного емітента, юридичні особи, що контролюються даним емітентом або разом з ним знаходяться під контролем третьої особи, реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи.
Підставами для розгляду питання про вилучення зі списку ПФТС можуть бути:
1) ліквідація емітента цінних паперів;
2) прийняття регулюючим органом рішення про анулювання випуску цінних паперів;
3) порушення емітентом чинного законодавства України та нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
4) ненадання Заявником інформації, обсяг і терміни надання якої встановлені Правилами ПФТС;
5) заява члена ПФТС або емітента цінного папера з обґрунтуванням необхідності виключення цінного папера із списку ПФТС;
6) відсутність у ПФТС заяв на купівлю-продаж цінного папера протягом тридцяти робочих днів.
Торговельні правила ПФТС не передбачають проведення аукціонів. Учасники системи - торговці цінними паперами об'єднані комп'ютерною мережею, на терміналах якої вони знайомляться з попитом-пропозицією на окремі види цінних паперів, вибирають позиції, що задовольняють їх вимоги, і укладають відповідні угоди. Ціни купівлі-продажу цінних паперів нерідко відрізняються від запропонованих на початку цін.
Співробітники ПФТС крім роботи з організації торгів та забезпечення безперебійного функціонування системи періодично розраховують рейтинги цінних паперів, що перебувають у лістингу системи, і рейтинги торговців цінними паперами, які мають технічну можливість працювати в системі. Фахівцями ПФТС розраховується також один із фондових індексів - ПФТС-індекс.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Професійна діяльність на ринку цінних паперів - це підприємницька діяльність, спрямована на перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів, а також на організаційне, інформаційне, технічне, консультаційне та інше обслуговування випуску й обігу цінних паперів. Професійна діяльність на ринку цінних паперів є, як правило, виключним або переважним видом діяльності суб'єкта ринку. Професійну діяльність на фондовому ринку можна поділити на такі види:
o перерозподіл грошових ресурсів і фінансове посередництво (діяльність з організації торгівлі цінними паперами, посередницька діяльність з випуску цінних паперів, торгівля цінними паперами або діяльність з обігу цінних паперів);
o організаційно-технічне обслуговування операцій з цінними паперами (депозитарна, розрахунково-клірингова, реєстраторська, консультаційна, інформаційна діяльності).
Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів, що полягає в сприянні укладенню угод з цінними паперами між професійними учасниками ринку на регулярній та впорядкованій основі, здійснюють на біржовому ринку біржі, а на позабіржовому ринку - різного типу торговельно-інформаційні системи.
Торгівля цінними паперами - це здійснення угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на основі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська діяльність). Торгівлю цінними паперами та посередницьку діяльність з випуску цінних паперів (андерайтинг), а також діяльність з управління цінними паперами на фондовому ринку України здійснюють фінансові посередники - торговці цінними паперами.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів, у томучислі посередницька діяльність з випуску та обігу цінних паперів, здійснюється юридичними і фізичними особами виключно на основі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, встановленому чинним законодавством, та за умови вступу до щонайменше однієї саморегульованої організації.
У процесі здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів особи, які здійснюють таку діяльність, зобов'язані додержуватися встановлених чинним законодавством України обов'язкових нормативів достатності власних коштів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з цінними паперами.
Діяльністю з випуску та обігу цінних паперів визнається згідно із законодавством України посередницька діяльність з випуску та обігу цінних паперів, що здійснюється на основі відповідного дозволу комерційними банками та юридичними особами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності. Тих, хто мають дозвіл і здійснюють на вітчизняному ринку таку

 
 

Цікаве

Загрузка...