WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Оцінювання дохідності кредитних та депозитних операцій - Реферат

Оцінювання дохідності кредитних та депозитних операцій - Реферат


Реферат на тему:
Оцінювання дохідності кредитних та депозитних операцій
Умовами кредитного договору передбачені різні схеми погашення кредиту. Це може бути погашення однаковими чи різними частками, погашення одним платежем основної суми боргу та процентів тощо.
Визначимо суму процентних платежів за кредитом, основна сума якого погашається однаковими частинами. Нехай С2 - сума кредиту, п - кількість років, k - процентна ставка за кредитом. При погашенні основної суми боргу однаковими частками сума погашення за рік становитиме СІ : п, процентні виплати за перший рік - C1k. Залишок боргу становитиме:
на початок другого року:
на початок третього року:
на початок і-го року:
Сума процентів, сплачених за і-й рік:
Загальну суму процентів, сплачених за весь період кредитування, визначають за формулою
Зважаючи на те, що під знаком суми - члени арифметичної прогресії, можна спростити вираз
Якщо проценти сплачуються т разів на рік, загальна сума процентів, сплачених за весь період, буде визначатись за формулою
Платежі в погашення кредиту за і-й період Д складаються із суми процентів за період та частки боргу:
або
Приклад. Кредит у сумі 50 000 гр. од. наданий на 5 років під 15% річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначити суму процентів, отриманих банком від надання кредиту та платіж у погашення кредиту за четвертий рік.
Проценти, отримані банком за весь період кредитування, визначимо за формулою (13.38)
Платіж у погашення кредиту за четвертий рік згідно з формулою (13.39)
Визначимо суму процентних платежів за кредитом, який погашається однаковими частинами. Платежі в погашення кредиту в цьому разі однакові протягом усього періоду кредитування і містять різні частки основної суми боргу та процентів у погашення боргу.
Нехай періодичні платежі в погашення кредиту дорівнюють D. Якщо k - процентна ставка за кредитом, а СІ - сума кредиту, то проценти, сплачені за перший період, становитимуть kC1 Платіж у погашення кредиту за перший період визначається так:
де di - частка основної суми боргу, що погашається в першому періоді. Залишок боргу на початок другого періоду становитиме
Позначивши через dг частку основної суми боргу, сплачену в другому періоді, і врахувавши те, що платежі в погашення кредиту за перший і другий періоди однакові, отримаємо рівність
або
звідки
Визначимо частку основної суми боргу, що погашається в третьому періоді, та залишок боргу на початок третього періоду
Частка основної суми боргу, що погашається в і-му періоді, визначається виразом:
Оскільки сума всіх платежів у погашення основної суми боргу дорівнює сумі кредиту СІ, можна визначити платіж за перший період:
Звідки
Підставляючи отриманий вираз у формулу (13.40), отримаємо частку основної суми боргу, що погашається в і-му періоді:
Залишок боргу на початок і-го періоду становитиме
Сума процентів, сплачена за весь період кредитування
Проценти, сплачені за і-й період, відповідно становлять:
Отже, платіж у погашення кредиту за і-й період визначається сумою
де dt - платіж у погашення основної суми боргу, що визначається виразом (13.42); Ct - залишок боргу на початок і-го періоду, що визначається виразом (13.43). Сума платежів за весь період кредитування дорівнює сумі кредиту та сумі сплачених за ним процентів
Приклад. Припустимо, що кредит у сумі 100 000 гр. од. наданий на чотири роки під 16% річних з погашенням однаковими частинами. Платежі в погашення кредиту сплачуються щороку. Визначити частину основної суми боргу, що погашається в кожному з періодів, та загальну суму процентів, отриманих банком від надання кредиту.
Згідно з формулою (13.27);
Кредит погашається однаковими частинами, кожна з яких дорівнює:
Проценти, сплачені позичальником за кожен з чотирьох років, можна обчислити, використавши залежність (13.46):
Загальна сума процентів за чотири роки становитиме
І = І1 + І2 + І3 + І4 = 42 951,02 гр. од.
Дохідність сукупності кредитних операцій, як і дохідність інших фінансових операцій, визначається річною процентною ставкою і характеризує рівень процентних доходів, отриманих на інвестовані кошти.
Загальна дохідність кредитних операцій за деякий період t визначається часткою від ділення суми отриманих процентів на суму наданих кредитів:
де Іі - сума процентних виплат за і-м кредитом; Сі - сума наданого і-го кредиту; п - кількість наданих за період кредитів.
Загальна дохідність сукупності кредитних операцій може значно відрізнятись від дохідності окремих операцій, оскільки враховує термін кредитної операції та ефективність використання кредитних ресурсів.
Якщо кредитні ресурси використовуються протягом усього періоду, то внаслідок цього підвищується загальна дохідність кредитних операцій. Якщо частина ресурсів використовується лише протягом частини періоду, то значно знижується загальна дохідність кредитних операцій. У разі, коли всі кредитні ресурси використовуються протягом усього досліджуваного періоду, загальна дохідність буде збігатися з так званою середньозваженою, її визначають формулою
де kі - процентна ставка за і-м кредитом; wі - частка і-го кредиту в загальній сумі кредитів, тобто (С1 - сума і-го кредиту; С2 - загальна сума кредитів, наданих протягом досліджуваного періоду). Середньозважена дохідність не враховує термінів кредитування, оскільки відповідно до формули (13.48) враховуються процентні ставки за кредитами, а не сума отриманих процентів. Однак середньозважена дохідність суттєво залежить від конкретного виду кредитних ресурсів, наданих під визначену процентну ставку. Чим більша сума кредитів, наданих під ставку klt тим більший вплив матимуть величина цієї процентної ставки на розмір середньозваженої дохідності.
Приклад. Визначити загальну та середньозважену дохідність кредитних операцій за квартал, якщо протягом кварталу були надані три кредити: в сумі 100 000 гр. од. на 3 міс. під 16% річних; 150 000 гр. од. на 2 міс. під 15,8% річних; 80 000 гр. од. на 1 міс. під 15,6% річних.
Проценти, отримані за наданими кредитами, становлять, гр. од.:
І1 = 0,16 o 100 000 o 3 : 12 = 4000;
І2 = 0,158 o 150 000 o 2 : 12 = 3950;
І3 = 0,156 o 80 000 o 1 : 12 = 1040.
Загальна дохідність цієї сукупності

 
 

Цікаве

Загрузка...